Nowe Prawo Zamówień publicznych | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja

www.ekspertzamowienpublicznych.pl

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych” to pierwsza na rynku publikacja zgodna z ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzięki niej zyskają Państwo przejrzyste interpretacje znowelizowanych przepisów i jasne analizy wyroków, a także będą zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, interpretacjami i aktami wykonawczymi.

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana osobom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne

Dzięki publikacji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” poznają Państwo wszystkie zmiany dotyczące znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narażą się na ryzyko groźnej w skutkach błędnej interpretacji przepisów. Nad jakością merytoryczną czuwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, które objęło patronat nad publikacją, a także czołowe kancelarie prawne specjalizujące się w zamówieniach publicznych. Nowe Prawo zamówień publicznych – ustawa określająca m.in. zasady udzielania zamówień publicznych i zasady ogłaszania zamówienia zawiera nieprecyzyjne przepisy, co może prowadzić do sporów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, a błędne realizowanie ustawy oznaczać utratę unijnych funduszy. Zachęcamy Państwa do zabezpieczenia się przed zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wyposażenie w pierwszą na rynku publikację zgodną z nowym Pzp. Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami unikną Państwo prawnych, finansowych i karnych konsekwencji wynikających z nieprawidłowych interpretacji nowych przepisów.

Spis treści

 • nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego oraz wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • analiza nowych i starych przepisów Pzp w zestawieniu tak było – tak jest,
 • wiążące interpretacje dotyczące wypełniania nowej dokumentacji.
 • kiedy zamawiający ma obowiązek żądania zatrudnienia na umowę o pracę i jak to weryfikować,
 • jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia
 • kiedy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może wykorzystać etykiety,
 • zamówienia zastrzeżone – integracja społeczna i zawodowa, nowy zakres osób, które można objąć zamówieniem, nowy minimalny wskaźnik zatrudniania.
 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • ustalanie wartości zamówienia, biorąc pod uwagę zamówienia dodatkowe,
 • szacowanie wysokości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia.
 • warunki udziału w postępowaniu a udowodnienie przez wykonawcę zdolności ekonomicznej, finansowej, technicznej i zawodowej zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 Pzp,
 • jak zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nowe dokumenty i oświadczenia, które może wymagać zamawiający,
 • poleganie na zasobach innych podmiotów – jak ocenić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zgodnie z nowym art. 22a Pzp,
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania, uzupełniania i weryfikowania jego poprawności, składanie JEDZ przez wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów.
 • nowe przesłanki stosowania trybów i zasady dotyczące terminu składania ofert,
 • odwrócenie etapów postępowania w przetargu nieograniczonym,
 • nowe przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki, realizacja zamówień in-house,
 • warunki stosowania dialogu konkurencyjnego i prowadzenie negocjacji z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • partnerstwo innowacyjnie – kwalifikacja podmiotowa, SIWZ, organizacja, negocjacje, składanie ofert, udzielenie zamówienia.
 • przykładowe SIWZ zgodnie z nowymi przepisami,
 • nowe zasady udostępniania specyfikacji,
 • regulacje w sprawie wyjaśniania treści SIWZ,
 • wprowadzanie zmian w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
 • bilans ceny lub kosztu – nowa definicja najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i stosowania nowych kryteriów oceny ofert, m.in. kryteriów jakości, środowiskowych, społecznych, wartości technicznej, właściwości estetycznej i funkcjonalne, dostępności, innowacyjności,
 • warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
 • otwarcie ofert i weryfikacja dokumentów podmiotowych i przedmiotowych po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej,
 • nowe obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wnioskodawcy na podstawie konkretnych przykładów.
 • jak przygotować konkurencyjną ofertę według nowych wytycznych nałożonych znowelizowaną ustawą Pzp,
 • jak reagować w wypadku wezwania zamawiającego do wyjaśnienia oferty,
 • jak posługiwać się potencjałem podmiotów trzecich i budować konsorcja na nowych zasadach,
 • jak przygotować skuteczne odwołanie.
 • dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany w umowach po implementacji dyrektyw unijnych,
 • zasady przygotowywania umów o podwykonawstwo, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
 • procedury odstąpienia oraz nowe przesłanki rozwiązywania umów – analiza przykładów,
 • klauzule waloryzacyjne i aneksy zgodne z nowym Pzp,
 • środki ochrony prawnej.
 • nowa procedura i sposoby dokumentowania w zamówieniach podprogowych,
 • na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro,
 • jakie postanowienia trzeba uwzględnić w umowach dotyczących zamówień podprogowych.

Poznaj naszych autorów

radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, dyrektor zarządzający w Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny, wieloletni trener zamówień publicznych, autor wielu publikacji naukowych

zwiń

radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Trener, wykładowca, autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych

zwiń

prawnik, specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją projektów IT i inwestycji. Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy na realizację pierwszego projektu w formule PPP w administracji rządowej, jak również pierwszej w Polsce umowy koncesji na usługi płatnicze. Obecnie urzędnik mianowany w administracji rządowej, autor artykułów z dziedziny zamówień publicznych

zwiń

posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007–2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004–2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem

zwiń

właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z dziedziny stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE

zwiń

Pobierz fragment publikacji

Dzięki publikacji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” :

 • zyskają Państwo przejrzyste interpretacje znowelizowanych przepisów i jasne analizy wyroków – w formie prostego instruktażu wyjaśniamy krok po kroku, jak wypełniać nowe dokumenty postępowania o zamówienie publiczne,
 • będą Państwo zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, wyrokami, interpretacjami i aktami wykonawczymi – nie umknie Państwu żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania,
 • nie narażą się Państwo na ryzyko groźnej w skutkach błędnej interpretacji przepisów – nad jakością merytoryczną czuwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, które objęło go patronatem, oraz czołowe kancelarie prawne specjalizujące się w zamówieniach publicznych.
Pobierz

Dedykowany portal

Uzyskasz dostęp do wersji elektronicznej publikacji(przy zakupie dalszych aktualizacji), która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych wyzwań projektowych i wykorzystania w swoim zespole.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych.

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
619,00 zł netto
649,95 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [300 stron] oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych.
Dodaj do koszyka

Liczba stron

300

Format

A5

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 230 zł netto

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Styczeń, kwiecień, lipiec, październik

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Koszt wysyłki programu, publikacji oraz kursu na płytach wysyłanego w całości to 36.84 zł brutto ( kurier DHL ). Koszt wysyłki pojedynczej książki lub płyty w ramach kursu na płytach to 14.6 zł brutto. Koszt wysyłki prenumeraty zależy od ilości numerów w prenumeracie, koszt wysyłki podajemy każdorazowo na stronie czasopisma.
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
W przypadku produktów wysyłanych za pośrednictwem kuriera DHL ( programy i publikacje ) na Twój adres email wyślemy wiadomość z numerem przesyłki. Dzięki niemu możliwe będzie śledzenie przesyłki.
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Rezygnacje wprowadzamy do systemu w ciągu 14 dni od jej otrzymania, potwierdzenie wysyłamy na adres email podany w zamówieniu, w momencie odnotowania jej w systemie.
Prosimy skontaktuj się z nami w tej sprawie pod adresem: bok@forum-media.pl Skontaktujemy się z Toba zwrotnie w celu wyjaśnienia sprawy.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 61 66 55 800 jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Dostępni jesteśmy również pod adresem: bok@forum-media.pl, odpowiadamy w przeciągu 14 dni. Wyjątek: jeśli sprawa wymaga dodatkowej weryfikacji, sprawdzenia to odpowiedzi udzielimy w przeciągu 21 dni.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Najczęściej kupowane

HR Business Partner

Zarządzanie i HR

Czasopismo „HR Business Partner“ to pierwszy na rynku magazyn oparty na metodzie case study. Czasopismo powstało jako odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed działami HR, takie jak rynek pracownika, pogoń za cięciem kosztów i zwiększaniem efektywności, nowe wymagania młodej kadry. „HR Business Partner“ przedstawia nowoczesne narzędzia i gotowe rozwiązania w procesach rekrutacji, motywowaniu i rozwoju. Na konkretnych przykładach pokazuje, jak skutecznie dostosować sprawdzone rozwiązania HR do swoich potrzeb. Podpowiada, jak dobierać optymalne mierniki i szacować koszty HR, by inwestować w projekty i narzędzia, które przekładają się na wynik finansowy organizacji.

Zarządzanie i HR

HR Business Partner

Czasopismo „HR Business Partner“ to pierwszy na rynku magazyn oparty na metodzie case study. Czasopismo powstało jako odpowiedź na nowe