Nowe Prawo Zamówień publicznych | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja

www.ekspertzamowienpublicznych.pl

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych” to pierwsza na rynku publikacja zgodna z ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzięki niej zyskają Państwo przejrzyste interpretacje znowelizowanych przepisów i jasne analizy wyroków, a także będą zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, interpretacjami i aktami wykonawczymi.

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana osobom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne

Dzięki publikacji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” poznają Państwo wszystkie zmiany dotyczące znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narażą się na ryzyko groźnej w skutkach błędnej interpretacji przepisów. Nad jakością merytoryczną czuwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, które objęło patronat nad publikacją, a także czołowe kancelarie prawne specjalizujące się w zamówieniach publicznych. Nowe Prawo zamówień publicznych – ustawa określająca m.in. zasady udzielania zamówień publicznych i zasady ogłaszania zamówienia zawiera nieprecyzyjne przepisy, co może prowadzić do sporów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, a błędne realizowanie ustawy oznaczać utratę unijnych funduszy. Zachęcamy Państwa do zabezpieczenia się przed zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wyposażenie w pierwszą na rynku publikację zgodną z nowym Pzp. Dzięki innowacyjnemu połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi narzędziami unikną Państwo prawnych, finansowych i karnych konsekwencji wynikających z nieprawidłowych interpretacji nowych przepisów.

Spis treści

 • nowe obowiązki i uprawnienia zamawiającego oraz wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • analiza nowych i starych przepisów Pzp w zestawieniu tak było – tak jest,
 • wiążące interpretacje dotyczące wypełniania nowej dokumentacji.
 • kiedy zamawiający ma obowiązek żądania zatrudnienia na umowę o pracę i jak to weryfikować,
 • jak uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia
 • kiedy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może wykorzystać etykiety,
 • zamówienia zastrzeżone – integracja społeczna i zawodowa, nowy zakres osób, które można objąć zamówieniem, nowy minimalny wskaźnik zatrudniania.
 • nowe metody obliczania wartości zamówienia, w tym na dostawy i usługi powtarzające się okresowo,
 • ustalanie wartości zamówienia, biorąc pod uwagę zamówienia dodatkowe,
 • szacowanie wysokości zamówienia w wypadku składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia.
 • warunki udziału w postępowaniu a udowodnienie przez wykonawcę zdolności ekonomicznej, finansowej, technicznej i zawodowej zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 Pzp,
 • jak zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – nowe dokumenty i oświadczenia, które może wymagać zamawiający,
 • poleganie na zasobach innych podmiotów – jak ocenić spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zgodnie z nowym art. 22a Pzp,
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania, uzupełniania i weryfikowania jego poprawności, składanie JEDZ przez wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów.
 • nowe przesłanki stosowania trybów i zasady dotyczące terminu składania ofert,
 • odwrócenie etapów postępowania w przetargu nieograniczonym,
 • nowe przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki, realizacja zamówień in-house,
 • warunki stosowania dialogu konkurencyjnego i prowadzenie negocjacji z wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • partnerstwo innowacyjnie – kwalifikacja podmiotowa, SIWZ, organizacja, negocjacje, składanie ofert, udzielenie zamówienia.
 • przykładowe SIWZ zgodnie z nowymi przepisami,
 • nowe zasady udostępniania specyfikacji,
 • regulacje w sprawie wyjaśniania treści SIWZ,
 • wprowadzanie zmian w SIWZ przed upływem terminu składania ofert.
 • bilans ceny lub kosztu – nowa definicja najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i stosowania nowych kryteriów oceny ofert, m.in. kryteriów jakości, środowiskowych, społecznych, wartości technicznej, właściwości estetycznej i funkcjonalne, dostępności, innowacyjności,
 • warunki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
 • otwarcie ofert i weryfikacja dokumentów podmiotowych i przedmiotowych po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej,
 • nowe obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wnioskodawcy na podstawie konkretnych przykładów.
 • jak przygotować konkurencyjną ofertę według nowych wytycznych nałożonych znowelizowaną ustawą Pzp,
 • jak reagować w wypadku wezwania zamawiającego do wyjaśnienia oferty,
 • jak posługiwać się potencjałem podmiotów trzecich i budować konsorcja na nowych zasadach,
 • jak przygotować skuteczne odwołanie.
 • dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany w umowach po implementacji dyrektyw unijnych,
 • zasady przygotowywania umów o podwykonawstwo, zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy,
 • procedury odstąpienia oraz nowe przesłanki rozwiązywania umów – analiza przykładów,
 • klauzule waloryzacyjne i aneksy zgodne z nowym Pzp,
 • środki ochrony prawnej.
 • nowa procedura i sposoby dokumentowania w zamówieniach podprogowych,
 • na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro,
 • jakie postanowienia trzeba uwzględnić w umowach dotyczących zamówień podprogowych.

Poznaj naszych autorów

radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, dyrektor zarządzający w Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny, wieloletni trener zamówień publicznych, autor wielu publikacji naukowych

zwiń

radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Trener, wykładowca, autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych

zwiń

prawnik, specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją projektów IT i inwestycji. Uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji wielomilionowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy na realizację pierwszego projektu w formule PPP w administracji rządowej, jak również pierwszej w Polsce umowy koncesji na usługi płatnicze. Obecnie urzędnik mianowany w administracji rządowej, autor artykułów z dziedziny zamówień publicznych

zwiń

posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007–2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004–2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem

zwiń

właściciel kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z dziedziny stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE

zwiń

Pobierz fragment publikacji

Dzięki publikacji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” :

 • zyskają Państwo przejrzyste interpretacje znowelizowanych przepisów i jasne analizy wyroków – w formie prostego instruktażu wyjaśniamy krok po kroku, jak wypełniać nowe dokumenty postępowania o zamówienie publiczne,
 • będą Państwo zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, wyrokami, interpretacjami i aktami wykonawczymi – nie umknie Państwu żadna zmiana mająca wpływ na tok postępowania,
 • nie narażą się Państwo na ryzyko groźnej w skutkach błędnej interpretacji przepisów – nad jakością merytoryczną czuwa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, które objęło go patronatem, oraz czołowe kancelarie prawne specjalizujące się w zamówieniach publicznych.
Pobierz

Dedykowany portal

Uzyskasz dostęp do wersji elektronicznej publikacji(przy zakupie dalszych aktualizacji), która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych wyzwań projektowych i wykorzystania w swoim zespole.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych.

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
599,00 zł netto
664,95 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Koszt każdej kwartalnej aktualizacji wynosi 250 netto . W dowolny
Dodaj do koszyka

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Koszt wysyłki programu, publikacji oraz kursu na płytach wysyłanego w całości to 36.84 zł brutto ( kurier DHL ). Koszt wysyłki pojedynczej książki lub płyty w ramach kursu na płytach to 14.6 zł brutto. Koszt wysyłki prenumeraty zależy od ilości numerów w prenumeracie, koszt wysyłki podajemy każdorazowo na stronie czasopisma.
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
W przypadku produktów wysyłanych za pośrednictwem kuriera DHL ( programy i publikacje ) na Twój adres email wyślemy wiadomość z numerem przesyłki. Dzięki niemu możliwe będzie śledzenie przesyłki.
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Rezygnacje wprowadzamy do systemu w ciągu 14 dni od jej otrzymania, potwierdzenie wysyłamy na adres email podany w zamówieniu, w momencie odnotowania jej w systemie.
Prosimy skontaktuj się z nami w tej sprawie pod adresem: bok@forum-media.pl Skontaktujemy się z Toba zwrotnie w celu wyjaśnienia sprawy.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 61 66 55 800 jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Dostępni jesteśmy również pod adresem: bok@forum-media.pl, odpowiadamy w przeciągu 14 dni. Wyjątek: jeśli sprawa wymaga dodatkowej weryfikacji, sprawdzenia to odpowiedzi udzielimy w przeciągu 21 dni.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.