Nowe Zasady Przetwarzania Danych Osobowych po Wdrożeniu RODO | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO

„Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO” to serwis zawierający jasne interpretacje nowych przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO. Portal tworzy zespół autorski składający się z największych ekspertów-praktyków w dziedzinie ochrony danych osobowych, bardzo dobrze znający uwarunkowania biznesu i pracy urzędu. Portal zawierający jasne interpretacje nowych przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO.

 • W wersji optymalnej segregator
 • 4 aktualizacje w ciągu roku
 • Format A5
 • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Dla kogo?

Publikacja „Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO” pozwoli Państwu na bieżąco śledzić wszelkie zmiany przepisów prawnych z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo zawarte na portalu wytyczne, komentarze i dokumentacja będą zawsze aktualne i zgodne z regulacjami obowiązującymi po wdrożeniu RODO. Stawiamy na dużą praktyczność naszego serwisu. Na portalu znajdują się listy kontrolne z wytycznymi, jak krok po kroku dostosować pracę organizacji i urzędu do przepisów obowiązujących po wdrożeniu RODO, ankiety dla pracowników, wzorcowa dokumentacja oraz cykl szkoleń dla administratora danych i pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki intuicyjnym zakładkom z łatwością znajdą Państwo odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych, a także komentarze do regulacji obowiązujących po wdrożeniu RODO.

Zawartość

 • Wytyczne, jak sprawnie przeprowadzić audyt dotychczasowego przetwarzania danych osobowych, by szybko wykryć uchybienia i dostosować obowiązujące procedury do wymagań RODO
 • Kontrola legalności pozyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
 • Kontrola zapewnienia prawa do dostępu, ograniczenia, sprostowania, sprzeciwu, przenoszenia danych osobowych i bycia zapomnianym,
 • Kontrola powierzenia przetwarzania i udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
 • Kontrola zabezpieczeń systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe.
 • Wytyczne, jak skontrolować prawidłowość prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod kątem nowych przepisów.
 • Wytyczne dotyczące sposobu określania zakresu, charakteru i okresu przechowywania pozyskanych danych osobowych na nowych zasadach.
 • Z jakich elementów powinien składać się formularz, by wywiązać się z nowego obowiązku informacyjnego i wykorzystywać dane osobowe w kilku celach.
 • Jak dostosować do zmienionych wymogów bazy danych pozyskanych z różnych źródeł, takich jak: telefon, SMS, czat, numer IP, pliki cookies, newsletter, wiadomość pozostawiona na Facebooku.
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by przechowywać pozyskane dane osobowe w swojej bazie bez narażania się na kary finansowe.
 • Jakie nowe kategorie danych zalicza się do danych osobowych wrażliwych i jakie warunki należy spełnić, by je przetwarzać zgodnie z nowym prawem.
 • Jak dostosować do nowych wymogów automatyczne profilowanie według miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, wieku itp.
 • Wytyczne, w jaki sposób ewidencjonować zgody, zmieniać ich zakres i je usuwać w systemach informatycznych.
 • Wytyczne, w jaki sposób ewidencjonować zgody, zmieniać ich zakres i je usuwać w systemach informatycznych.
 • Wytyczne, w jaki sposób ewidencjonować zgody, zmieniać ich zakres i je usuwać w systemach informatycznych.
 • Nadawanie uprawnień w systemach i zasobach informatycznych na podstawie nowych wytycznych.
 • Back-up systemów informatycznych – jak prowadzić archiwizację kopii zapasowych po wdrożeniu RODO.
 • Rekomendowane dobre praktyki zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, które zapewnią pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem i utratą danych osobowych.
 • Jak testować skuteczność środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Tryby postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych i reagowania na wypadek incydentu według RODO oraz sposoby minimalizowania ich negatywnych skutków.
 • Rekrutacja po nowemu – klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nowe zasady zbierania i przechowywania dokumentów rekrutacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy) według RODO.
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS, urzędu skarbowego, GUS, PFRON a ochrona danych pracowników na podstawie nowych przepisów.
 • Udostępnianie danych pracowników w sprawozdaniach i raportach w świetle wytycznych RODO.
 • Nowe procedury przetwarzania danych z monitoringu personelu i przeprowadzania ocen okresowych pracowników.
 • Procedury identyfikacji ryzyk wiążących się z niezgodnym z prawem zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem danych osobowych.
 • Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych – metody analizy i wymagana dokumentacja.
 • Wytyczne, jak dobierać środki organizacyjne i techniczne w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia incydentu w wypadku zautomatyzowanego profilowania, przetwarzania danych osobowych wrażliwych, monitorowania miejsc dostępnych publicznie.
 • Procedury mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych.
 • Kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według nowych przepisów.
 • Jakie informacje powinien zawierać rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony przez administratora, a jakie dane należy podać, gdy przygotowuje go podmiot przetwarzający.
 • Rekomendacje, w jaki sposób opisywać w rejestrze podjęte techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 • Kiedy należy powołać inspektora ochrony danych i jakie musi mieć kwalifikacje.
 • Jakie zadania nakładają nowe przepisy na inspektora ochrony danych.
 • Procedury informowania Administratora Danych Osobowych i pracowników o nowych obowiązkach nałożonych przez RODO,
 • Procedury przeprowadzania regularnych audytów wdrożonych procedur,
 • Procedury udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych,
 • Procedury współpracy z organem nadzorczym.
 • Nowy obowiązek zgłaszania w ciągu 72 godzin naruszeń ochrony danych osobowych nadzorczemu organowi.
 • Wytyczne, w jaki sposób zawiadamiać osoby fizyczne o incydencie, który spowodował naruszenie ochrony ich danych osobowych.
 • Procedury rozpatrywania przez organ nadzorczy skarg odnośnie naruszeń i przeprowadzania kontroli.
 • Ostrzeżenie, upomnienie, nakaz sprostowania bądź usunięcia danych, zakaz przetwarzania danych, kary finansowe – nowe uprawnienia naprawcze organu nadzorczego.
 • Środki ochrony prawnej, prawo do odszkodowania za szkody spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem danych i zakres odpowiedzialności administratora.

Poznaj naszych autorów

Specjalista ds. ochrony danych

zwiń

Były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu oraz służby kontrwywiadu wojskowego, ekspert w dziedzinie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów.

zwiń

Wieloletni wizytator i dyrektor Delegatury KO w Legnicy. Obecnie główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy, przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze klienta oraz sprzedaży, a od przeszło 5 lat związany jest z branżą e-Commerce, wspierając firmy w zakresie tworzenie strategii e-Commerce (współpracował z takimi klientami jak: LOT, Apteka Gemini, Recman, Kaczmarek Electric) oraz efektywniejszej monetyzacji ich działań. Wykładowca akademicki na WSB i WSH we Wrocławiu. Od ponad 2 lat związany z wrocławską agencją e-Commerce IDEACTO. Ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej.

zwiń

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem, współwłaściciel kancelarii MyLo (www.mylo.pl).

zwiń

Pobierz fragment publikacji

W publikacji „Nowe zasady przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO” znajdziesz:

 • 100 artykułów z poradami ekspertów, jak przygotować swoją organizację do nowych przepisów w ochronie danych osobowych,
 • 90 stron wzorcowej obowiązkowej dokumentacji wymaganej w razie kontroli
 • 50 stron list kontrolnych, kwestionariuszy i ankiet do przeprowadzenia audytu przetwarzania danych osobowych,
Pobierz

Dedykowany portal

Uzyskasz  dostęp do wersji elektronicznej publikacji(przy zakupie dalszych aktualizacji), która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych wyzwań  projektowych i wykorzystania w swoim zespole.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych.

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
769,00 zł netto
807,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [1100 stron]oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji.
 • Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
1199,00 zł netto
1258,95 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu przewodnikporodo.pl- zawierający e-wydanie publikacji,
 • aktualizacje oraz dokumenty do pobrania.
Dodaj do koszyka

Liczba stron

1100

Format

A5

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 300 zł netto

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Luty, maj, sierpień, listopad

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Koszt wysyłki programu, publikacji oraz kursu na płytach wysyłanego w całości to 36.84 zł brutto ( kurier DHL ). Koszt wysyłki pojedynczej książki lub płyty w ramach kursu na płytach to 14.6 zł brutto. Koszt wysyłki prenumeraty zależy od ilości numerów w prenumeracie, koszt wysyłki podajemy każdorazowo na stronie czasopisma.
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Inni klienci wybierali również:

Doradca w Pomocy Społecznej

Administracja

„Doradca Pomocy Społecznej” to pierwsze czasopismo dla doradcy pomocy społecznej łączące tematy związane z procedurami prawnymi i świadczeniami społecznymi z poradami psychologów w zakresie pracy z klientem i praktycznymi analizami przypadków. Czasopismo tworzy zespół autorski składający się z ekspertów-praktyków, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem we współpracy z instytucjami pomocy społecznej.

Administracja

Doradca w Pomocy Społecznej

„Doradca Pomocy Społecznej” to pierwsze czasopismo dla doradcy pomocy społecznej łączące tematy związane z procedurami prawnymi i świadczeniami społecznymi z

Monitor Zamówień Publicznych

Administracja

Monitor Zamówień Publicznych” to czasopismo prezentujące praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się zamawiający w toku postępowania o zamówienie publiczne oraz wykonawcy przygotowujący oferty. „Monitor Zamówień Publicznych” wydawany jest pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Administracja

Monitor Zamówień Publicznych

Monitor Zamówień Publicznych” to czasopismo prezentujące praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się zamawiający w toku postępowania o zamówienie

Real Estate Manager

Administracja budynku

Real Estate Manager to profesjonalne czasopismo poświęcone tematyce zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Materiały tworzone są we współpracy z doświadczonymi praktykami działającymi od wielu lat w branży nieruchomości. Dzięki uniwersalnemu podejściu do tematyki prowadzenia obiektów, magazyn stworzył swoistą platformę wymiany wiedzy, skupiającą najważniejszych graczy, instytucje, stowarzyszenia oraz przedstawicieli świata nauki, którzy współtworzą z nami kontent merytoryczny do wszystkich wydań Real Estate Manager w roku.

Administracja budynku

Real Estate Manager

Real Estate Manager to profesjonalne czasopismo poświęcone tematyce zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Materiały tworzone są we współpracy z doświadczonymi praktykami działającymi

Nowoczesny Magazyn

Administracja

„Nowoczesny magazyn” to jedyne czasopismo na rynku w całości poświęcone zagadnieniom zarządzania procesami magazynowymi. Porusza m.in. kwestie takie jak wyposażenie magazynu, bezpieczeństwo składowania produktów, nowoczesne technologie oraz zarządzanie magazynem czy powierzchnie magazynowe. W każdym numerze znajdziesz szerokie case studies, a także rozmowy z cenionymi w branży ekspertami. Za poziom merytoryczny odpowiada szerokie grono logistyków – praktyków, którzy mają doświadczenie, czas i niezbędną wiedzę, aby pomóc firmom szukającym dobrych rozwiązań.

Administracja

Nowoczesny Magazyn

„Nowoczesny magazyn” to jedyne czasopismo na rynku w całości poświęcone zagadnieniom zarządzania procesami magazynowymi. Porusza m.in. kwestie takie jak wyposażenie

MŚP Biznes

Administracja

Czasopismo „MŚP Biznes” to nowoczesne kompendium wiedzy adresowane do przedsiębiorców małych i średnich firm. Na łamach „Magazynu MŚP Biznes” publikujemy najnowsze nowelizacje prawne i podatkowe kluczowe dla sektora MŚP, sposoby na niskobudżetowe kampanie promocyjne dla małych i średnich firm oraz eksperckie artykuły pozwalające zwiększyć obroty i zminimalizować wydatki w przedsiębiorstwie.

Administracja

MŚP Biznes

Czasopismo „MŚP Biznes” to nowoczesne kompendium wiedzy adresowane do przedsiębiorców małych i średnich firm. Na łamach „Magazynu MŚP Biznes” publikujemy

Narzędzia do Kontroli Zarządczej na CD

Zarządzanie i HR

„Narzędzia do Kontroli Zarządczej na CD” to prosty w obsłudze, funkcjonalny program do prowadzenia kontroli zarządczej w urzędach i placówkach edukacyjnych, umożliwiający poprawne wywiązanie się ze wszystkich obowiązków – od przygotowania planu działalności, poprzez identyfikację, analizę i ocenę ryzyka, aż po oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Zarządzanie i HR

Narzędzia do Kontroli Zarządczej na CD

„Narzędzia do Kontroli Zarządczej na CD” to prosty w obsłudze, funkcjonalny program do prowadzenia kontroli zarządczej w urzędach i placówkach

Przetargi - oprogramowanie wspomagające procedury zamówień publicznych

Zarządzanie i HR

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od zamawiających sporządzenia rozbudowanej i skomplikowanej dokumentacji. Aby ułatwić Państwu to zadanie, przygotowaliśmy wzorcową i kompletną dokumentację dla wszystkich trybów postępowania i wszystkich typów przetargów.

Zarządzanie i HR

Przetargi - oprogramowanie wspomagające procedury zamówień publicznych

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od zamawiających sporządzenia rozbudowanej i skomplikowanej dokumentacji. Aby ułatwić Państwu to zadanie, przygotowaliśmy

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Administracja

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych” to pierwsza na rynku publikacja zgodna z ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dzięki niej zyskają Państwo przejrzyste interpretacje znowelizowanych przepisów i jasne analizy wyroków, a także będą zawsze na bieżąco z nowymi terminami, regulacjami, interpretacjami i aktami wykonawczymi.

Administracja

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych” to pierwsza na rynku publikacja zgodna z ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy

Sposób na Dochodowy

Administracja

Nasze czasopismo dla księgowych zostało stworzone w odpowiedzi na ich potrzeby. Zagadnienia, które poruszamy na łamach magazynu „Sposób na dochodowy” mają na celu ułatwienie codziennej pracy oraz wszelkich problemów z zakresu księgowości. Nasze czasopismo dla księgowych istnieje na rynku już od stycznia 2015 r., co pozwoliło nam poznać oczekiwania czytelników i nieustannie się rozwijać.

Administracja

Sposób na Dochodowy

Nasze czasopismo dla księgowych zostało stworzone w odpowiedzi na ich potrzeby. Zagadnienia, które poruszamy na łamach magazynu „Sposób na dochodowy”

Sposób na Kadry i Płace

Administracja

Czasopismo „Sposób na kadry i płace” jest odpowiedzią na potrzeby księgowych oraz kadrowych. Zawiera ono informacje z zakresu znajomości przepisów prawa pracy oraz przepisów ZUS. Istniejemy na rynku od stycznia 2018 roku i od tego czasu nieustannie stawiamy na najwyższy poziom i rozwój naszego czasopisma, by wspierać naszych czytelników w ich codziennej pracy.

Administracja

Sposób na Kadry i Płace

Czasopismo „Sposób na kadry i płace” jest odpowiedzią na potrzeby księgowych oraz kadrowych. Zawiera ono informacje z zakresu znajomości przepisów

Sposób na VAT

Administracja

„Sposób na VAT” to czasopismo stworzone w odpowiedzi na potrzeby księgowych w firmach oraz sektora finansów publicznych. Ma ono na celu ułatwienie codziennej pracy i właściwe wykonywanie obowiązków. Jest ono obecne na rynku już od stycznia 2012 r. Przez ten czas udało nam się poznać oczekiwania naszych czytelników i nauczyć się na nie jak najlepiej odpowiadać.

Administracja

Sposób na VAT

„Sposób na VAT” to czasopismo stworzone w odpowiedzi na potrzeby księgowych w firmach oraz sektora finansów publicznych. Ma ono na

Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Administracja

„Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to kompleksowa publikacja zawierająca pełną dokumentację i gotowe narzędzia związane z realizacją procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wskazówki i porady w zakresie prewencji przemocy domowej.

Administracja

Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to kompleksowa publikacja zawierająca pełną dokumentację i gotowe narzędzia związane z realizacją procedur przeciwdziałania