0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja

Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to kompleksowa publikacja zawierająca pełną dokumentację i gotowe narzędzia związane z realizacją procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wskazówki i porady w zakresie prewencji przemocy domowej.

 • W wersji ekonomicznej segregator a w wersji optymalnej segregator+portal
 • 4 aktualizacje w ciągu roku
 • Format A5
 • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana osobom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Publikacja z pełną dokumentację związaną z realizacją procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” to ponad 600 stron materiałów przygotowanych z myślą o osobach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz asystentach rodziny. Pełną dokumentację i gotowe narzędzia znajdą Państwo w publikacji wymiennokartkowej, na CD oraz portalu internetowym. Wraz z „Teczką Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymają Państwo komentarze do zmian prawnych wraz z podpowiedziami, jak krok po kroku wywiązać się z nowych obowiązków, bogatą bazę pism, arkuszy ewaluacyjnych i scenariuszy rozmów motywacyjnych ze sprawcami przemocy, gotową dokumentację przygotowaną przez ekspertów na potrzeby realizacji procedury Niebieskiej Karty, opis zasad pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie stosującymi przemoc oraz dokumentację związaną z pracą z dzieckiem, które jest ofiarą lub świadkiem przemocy.

Spis treści

 • Praca asystenta z rodziną z problemem przemocy domowej
 • Przykład rozmowy z ofiarą przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez asystenta
 • Kroki podejmowane przez asystenta w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie, z którą współpracuje
 • Zespół interdyscyplinarny a grupa robocza
 • Praca asystenta z rodzicami stosującymi przemoc jako narzędzie wychowawcze
 • Planowanie i przebieg pracy z rodziną
 • Umiejętności wychowawcze dla rodziców stosujących przemoc jako narzędzie wychowawcze − scenariusz zajęć
 • Mediacja w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Zastosowanie dialogu motywującego w pierwszym kontakcie z ofiarą przemocy domowej
 • Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz cechami autystycznymi
 • Praktyki BDSM a przemoc w związku
 • Stosowanie przemocy jako forma uzależnienia behawioralnego
 • Zmiany w Kodeksie postępowania karnego w kierunku kontradyktoryjności postępowania
 • Szczególne środki ochrony
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy przemocy
 • Rozważania nad przestępstwem znęcania się (art. 207 k.k.) w świetle doktryny i orzecznictwa
 • Plan pomocy w przypadku występowania przemocy w rodzinie
 • Dokumentacja związana z pracą ze sprawcą przemocy
 • Wskazówki dotyczące rozmowy ze sprawcą przemocy
 • Wywiad ze sprawcą przemocy
 • Dokumentacja związana z pracą z ofiarą przemocy
 • Zasady prowadzenia rozmowy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie
 • Przykładowy arkusz rozmowy z osobą doznającą przemocy
 • Dokumentacja związana z pracą z dzieckiem, które jest ofiarą lub świadkiem przemocy
 • Dokumentacja związana z pracą z dzieckiem, które jest ofiarą lub świadkiem przemocy
 • Arkusz informacyjno diagnostyczny dla dziecka – ofiary lub świadka przemocy
 • Dziecko jako świadek przemocy domowej
 • Główne zasady i najczęstsze błędy przy tworzeniu planu pracy z rodziną
 • Praca z osobą niepełnosprawną i psychicznie chorą
 • Zasady udzielania odpowiedzi na anonimowe zgłoszenie trudnej sytuacji rodzinnej związanej z przemocą
 • Zadania i kompetencje asystenta rodziny, pracowników socjalnych i członków zespołów interdyscyplinarnych w interwencji kryzysowej − wymiar psychologiczny
 • Procedury interwencji w przypadku zaistnienia przemocy domowej
 • Kontakt z dzieckiem wykorzystanym seksualnie
 • Kontakt z rodzicami dziecka, co do którego istnieje podejrzenie wykorzystania seksualnego
 • Rozmowa z kobietą – ofiarą przemocy. Aspekty psychologiczne
W zespole autorskim m.in.

W zespole autorskim m.in.

mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (IPZ PTP nr 37) i specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP nr 21).Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA. Trener i wykładowca – współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia” i Fundacją Dzieci Niczyje. Członek honorowy Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Przewodnicząca Rady Fundacji Projekt ROZ . Od 1988 zawodowy kurator rodzinny – obecnie kurator specjalista ds. rodzinnych w SR w Grodzisku Mazowieckim.

zwiń

pedagog, adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autorka dwóch monografii: „Metodyczne działanie asystenta rodziny” i „Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących metodycznego działania pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz współczesnych tendencji w pracy socjalnej, kształceniu i terapii. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie oraz Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i Towarzystwem Terapii Motywującej w Warszawie w zakresie implementacji koncepcji pracy na mocnych stronach klientów do metodycznego działania asystentów rodziny.

zwiń

doktor psychologii. Ukończyła między innymi szkolenie w zakresie Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Szkołę Psychoterapii Gestalt. Pracuje w charakterze psychologa od roku 2003. Współpracuje z ośrodkami i fundacjami (m. in. MOPS we Wrocławiu, Fundacja „Non Licet”, Poradnia rodzinna „Syntonia”), prowadzi prywatny Gabinet Psychologiczny, pisze artykuły o tematyce psychologicznej. Organizuje i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, jest instruktorką terapii przez ruch.

zwiń

z wykształcenia pracownik socjalny i andragog, absolwentka Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka. Uczestniczyła w licznych sesjach umiejętnościowych związanych z pomocą, wolontariatem i dobrą komunikacją. Specjalizuje się we współpracy z osobami niepełnosprawnymi, dążąc wraz z nimi do poprawy ich sytuacji życiowej. Z natury aktywistka zaangażowana w działania na rzecz grup mniejszościowych i marginalizowanych. Od sierpnia 2006 r. pracownik Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej oraz koordynator warszawskiego Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

zwiń

Pobierz fragment publikacji

Dzięki publikacji:

 • Otrzymasz komentarze do zmian prawnych wraz z podpowiedziami, jak krok po kroku wywiązać się z nowych obowiązków
 • Znajdziesz nieznane Ci rozwiązania, jak postępować w konkretnych sytuacjach, przygotowane przez specjalistów.
 • Praktyczne narzędzia pracy dla asystentów rodziny ułatwią Ci codzienną pracę.
 • Otrzymasz bogatą bazę pism , arkuszy ewaluacyjnych, scenariuszy rozmów motywacyjnych ze sprawcami przemocy.
 • Gotowa dokumentacja przygotowana przez ekspertów na potrzeby realizacji procedury Niebieskiej Karty znacznie skróci czas "papierkowej" pracy.
 • Będziesz maił pewność, że realizujesz procedurę Niebieskie Karty w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa oraz wytycznymi pokontrolnymi NIK.
Pobierz

Portal

Uzyskasz  dostęp do wersji elektronicznej publikacji(przy zakupie dalszych aktualizacji), która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych wyzwań  projektowych i wykorzystania w swoim zespole.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych.

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
podstawowa
349,00 zł netto
366,45 zł brutto

 • Poradnik wymiennokartkowy w oprawie segregatorowej
 • Publikacja aktualizowana zgodnie z kalendarzem wydawniczym
Dodaj do koszyka
Wersja
pełna
499,00 zł netto
550,95 zł brutto

 • Poradnik wymiennokartkowy w oprawie segregatorowej
 • Publikacja aktualizowana zgodnie z kalendarzem wydawniczym
 • Materiały niezbędne do codziennej pracy
 • Poradnik w wersji elektronicznej zawierający praktyczną wyszukiwarkę treści wg pożądanych kryteriów
 • Jednoczesny dostęp do treści dla wielu osób z firmy/instytucji
 • Wersja na PC
 • Wersja na urządzenia mobilne
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)