Książka Obiektu budowlanego | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Architektura i Budownictwo

Książka Obiektu Budowlanego

„Książka Obiektu Budowlanego” to kompleksowe narzędzie dla administratorów, zarządców budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Dzięki poradnikowi spełnienie obligatoryjnych wymogów narzuconych przez Prawo Budowlane oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Publikacja zawiera aktualny wykaz elementów budynku, wskazówki przy zgłaszaniu reklamacji prac wadliwych oraz gotowe wzory zgłoszeń prac budowlanych.

 • W wersji podstawowej segregator
 • 4 aktualizacje w ciągu roku
 • Format A4
 • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana osobom zarządzającym budynkami

„Książka Obiektu Budowlanego” pozwala m.in. na dokonanie fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym, skompletowanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wyposażenie się w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów.

Publikacja oznacza dostęp do ponad 100 gotowych dokumentów z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. protokołów odbioru robót budowlanych, list kontrolnych, wnioski i zawiadomienia, specyfikacje zamówień na roboty oraz usługi budowlane, wzory umów zabezpieczających interesy zarządcy na wypadek inspekcji NB lub wystąpienia konfliktu z właścicielem obiektu, wykonawcą/podwykonawcą robót. „Książka Obiektu Budowlanego” pozwoli Ci także na uzyskanie szczegółowej listy aktualnych uchybień wykrywanych podczas kontroli KOB wraz z komentarzem jak prowadzić książkę obiektu, aby nie powielać błędów stwierdzonych podczas inspekcji przez uprawnione organy, służby i straże.

 

Spis treści

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego w kontekście wymogów art. 62 ust. 1 pkt 4a Prawa budowlanego
 • Zmiany w zakresie obowiązków osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane oraz wprowadzone nowe przepisy karne w ustawie Prawo budowlane
 • Zmiany w regulacjach prawnych związanych z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie KOB
 • Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna obiektu podlegająca przekazaniu nowemu właścicielowi
 • Nowy właściciel obiektu budowlanego a orzeczenia administracyjne w stosunku tego obiektu
 • Przykładowa sytuacja związana ze zmianą właściciela obiektu budowlanego
 • Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku
 • Zmiany istotne i nieistotne w stosunku do zatwierdzonego projektu a kontrola budowy oraz zakończenie inwestycji budowlanej lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Omówienie poszczególnych kontroli stanu technicznego wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
 • Badania odbiorcze instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym oddanym do użytkowania
 • Badanie i sprawdzenie przewodów kominowych w obiekcie budowlanym
 • Wymagania stawiane poszczególnym instalacjom przez przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Terminy i obowiązujące wytyczne w zakresie przeglądów okresowych dotyczących oceny stanu technicznego obiektu budowlanego
 • Zestawienie podsumowujące poszczególne kontrole okresowe obiektu budowlanego, ich elementy i terminy
 • Zalecenia pokontrolne a adnotacje w Książce Obiektu Budowlanego
 • Tworzenie planu oraz prowadzenie ewidencji robót remontowych i konserwacyjnych w obiekcie budowlanym
 • Wymagania ustawy Prawo budowlane w stosunku do projektu budowlanego
 • Pozwolenie na budowę jako element dokumentacji budowy
 • Opracowanie koncepcji inwestycji budowlanej
 • Procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu inwestycji budowlanej
 • Kontrola Książki Obiektu Budowlanego
 • Najczęstsze błędy popełniane przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Sankcje związane z błędami w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego
 • Założenie Książki Obiektu Budowlanego
 • Forma Książki Obiektu Budowlanego i wpisów
 • Obowiązkowa dokumentacja dołączona do KOB
 • Listy kontrolne
 • Protokoły odbioru robót budowlanych
 • Wnioski
Poznaj naszych autorów

Poznaj naszych autorów

Absolwent Budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy; absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; Inżynier Kontraktu w Spółce Apro Investment.

zwiń

Magister inżynier budownictwa lądowego w specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe na Politechnice Poznańskiej, ukończył podyplomowe studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad 100 ekspertyz i opinii techniczno-prawnych oraz wielu artykułów dotyczących problematyki budownictwa i procesów budowlano-administracyjnych. Przez blisko 4 lata pełnił funkcję zastępcy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Były wykładowca Politechniki Poznańskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna w Poznaniu.

zwiń

Magister inżynier, absolwent Politechniki Lubelskiej, doktorant, ekspert Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, autor komentarzy prawnych, porad prawnych dla kwartalnika „Lubelski Poradnik Budowlany”, artykułów dotyczących architektury zabytkowej w prasie lokalnej. Członek Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

zwiń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zajmuje stanowisko prawnika w jednej z wiodących kancelarii w regionie Polski północnej posiadającej swoje biura również w Warszawie i Poznaniu. W ramach swojej praktyki zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje kapitałowe polegające na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne.

zwiń

Ur. w 1980 r. w Rybniku, mgr inż. budownictwa. Ukończyła studia na specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz na specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologię i Zarządzanie w Budownictwie, w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej. W 2005 r. odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 r. pracuje w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. Aktualnie pełni funkcję inspektora nadzoru budowlanego. Od 2009 r. współpracuje także z Wydawnictwem FORUM jako autor tekstów.

zwiń

Wiceprezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości, od ponad 20 lat członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych. W latach 1989–2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie. Ekspert z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zasad prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dla różnych typów budynków (współpraca przy niniejszej publikacji z Panem Józefem Włodarczykiem).

zwiń

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z doświadczeniem w stosowaniu prawa budowlanego i procedur administracyjnych.

zwiń

Pobierz fragment publikacji

Dzięki publikacji „Książka Obiektu Budowlanego”:

 • sprawdzisz m.in. czy w prawidłowy sposób udokumentowano stan techniczny przewodów kominowych(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, szczelność wewnętrznej instalacji gazu, warunki użytkowania butli gazowych na gaz ciekły, szczelność pokryw dachu oraz elementów obróbek blacharskich
 • skompletujesz dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane, które zabezpieczą Twoje interesy na wypadek kontroli NB oraz awarii czy problemów technicznych na zarządzanej nieruchomości
 • skorzystasz z gotowych podpowiedzi w zakresie doboru efektywnych i zgodnych z Dz. U. 2015 poz.1165 zabezpieczeń, które chronią budynek przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych: śniegu, mrozu czy wiatru
Pobierz fragment

Dedykowany portal

Uzyskasz  dostęp do wersji elektronicznej publikacji(przy zakupie dalszych aktualizacji), która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych wyzwań  projektowych i wykorzystania w swoim zespole.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych.

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
569,00 zł netto
597,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji.
 • Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
1199,00 zł netto
1258,95 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu http://www.ksiazka-obiektu.pl/- zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania.
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

900

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 320 zł netto

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Koszt wysyłki programu, publikacji oraz kursu na płytach wysyłanego w całości to 36.84 zł brutto ( kurier DHL ). Koszt wysyłki pojedynczej książki lub płyty w ramach kursu na płytach to 14.6 zł brutto. Koszt wysyłki prenumeraty zależy od ilości numerów w prenumeracie, koszt wysyłki podajemy każdorazowo na stronie czasopisma.
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Rezygnacje wprowadzamy do systemu w ciągu 14 dni od jej otrzymania, potwierdzenie wysyłamy na adres email podany w zamówieniu, w momencie odnotowania jej w systemie.
Prosimy skontaktuj się z nami w tej sprawie pod adresem: bok@forum-media.pl Skontaktujemy się z Toba zwrotnie w celu wyjaśnienia sprawy.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 61 66 55 800 jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Dostępni jesteśmy również pod adresem: bok@forum-media.pl, odpowiadamy w przeciągu 14 dni. Wyjątek: jeśli sprawa wymaga dodatkowej weryfikacji, sprawdzenia to odpowiedzi udzielimy w przeciągu 21 dni.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Liczba stron

900

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 320 zł netto

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Proszę skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Koszt wysyłki programu, publikacji oraz kursu na płytach wysyłanego w całości to 36.84 zł brutto ( kurier DHL ). Koszt wysyłki pojedynczej książki lub płyty w ramach kursu na płytach to 14.6 zł brutto. Koszt wysyłki prenumeraty zależy od ilości numerów w prenumeracie, koszt wysyłki podajemy każdorazowo na stronie czasopisma.
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Tak, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie. W celu realizacji takiego zamówienia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Rezygnacje wprowadzamy do systemu w ciągu 14 dni od jej otrzymania, potwierdzenie wysyłamy na adres email podany w zamówieniu, w momencie odnotowania jej w systemie.
Prosimy skontaktuj się z nami w tej sprawie pod adresem: bok@forum-media.pl Skontaktujemy się z Toba zwrotnie w celu wyjaśnienia sprawy.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 61 66 55 800 jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Dostępni jesteśmy również pod adresem: bok@forum-media.pl, odpowiadamy w przeciągu 14 dni. Wyjątek: jeśli sprawa wymaga dodatkowej weryfikacji, sprawdzenia to odpowiedzi udzielimy w przeciągu 21 dni.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*