Książka Obiektu budowlanego | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Architektura i Budownictwo

Książka Obiektu Budowlanego

„Książka Obiektu Budowlanego” to kompleksowe narzędzie dla administratorów, zarządców budynku oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. Dzięki poradnikowi spełnienie obligatoryjnych wymogów narzuconych przez Prawo Budowlane oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Publikacja zawiera aktualny wykaz elementów budynku, wskazówki przy zgłaszaniu reklamacji prac wadliwych oraz gotowe wzory zgłoszeń prac budowlanych.

  • W wersji podstawowej segregator
  • 4 aktualizacje w ciągu roku
  • Format A4
  • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana osobom zarządzającym budynkami

„Książka Obiektu Budowlanego” pozwala m.in. na dokonanie fachowego przeglądu poszczególnych elementów obiektu przed sezonem zimowym, skompletowanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wyposażenie się w gotowe do wykorzystania listy kontrolne, protokoły odbioru, zawiadomienia oraz wzory umów.

Publikacja oznacza dostęp do ponad 100 gotowych dokumentów z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. protokołów odbioru robót budowlanych, list kontrolnych, wnioski i zawiadomienia, specyfikacje zamówień na roboty oraz usługi budowlane, wzory umów zabezpieczających interesy zarządcy na wypadek inspekcji NB lub wystąpienia konfliktu z właścicielem obiektu, wykonawcą/podwykonawcą robót. „Książka Obiektu Budowlanego” pozwoli Ci także na uzyskanie szczegółowej listy aktualnych uchybień wykrywanych podczas kontroli KOB wraz z komentarzem jak prowadzić książkę obiektu, aby nie powielać błędów stwierdzonych podczas inspekcji przez uprawnione organy, służby i straże.

 

Spis treści

  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego w kontekście wymogów art. 62 ust. 1 pkt 4a Prawa budowlanego
  • Zmiany w zakresie obowiązków osób odpowiedzialnych za obiekty budowlane oraz wprowadzone nowe przepisy karne w ustawie Prawo budowlane
  • Zmiany w regulacjach prawnych związanych z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo budowlane z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie KOB