Praktyczny przewodnik nauczyciela matematyki
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Nauczanie przedmiotowe

Praktyczny przewodnik nauczyciela matematyki

Dzięki naszej publikacji dowiesz się, jak na lekcjach matematyki wykorzystać nowoczesne technologie, które zaciekawią klasę a jednocześnie pomogą odpowiednio zrealizować PP. Poznasz sprawdzone techniki aktywizowania uczniów na zajęciach poprzez wykorzystanie gier planszowych, kodów QR, rebusów, podchodów matematycznych oraz nieszablonowych scenariuszy zajęć. Otrzymasz komplet materiałów przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, dostosowany do pracy z grupą na zróżnicowanym poziomie.

 • Autorskie scenariusze zajęć
 • Porady ekspertów
 • Pomoce dydaktyczne

Wybierz swoją wersję

Scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia i innowacyjne metody pracy z uczniem na każdym etapie nauczania

Publikacja zawiera:

 • gotowe konspekty zajęć szczegółowo opisujące metody pracy i działania nauczyciela krok po kroku, niezbędne narzędzia oraz zadania odnoszące się do pp.
 • zbiory zadań w urozmaiconej formie m.in. krótkie kartkówki powtórzeniowe opracowane w dwóch wersjach: łatwiejsza i trudniejsza, zadania projektowe dla grup klasowych oraz zadania domowe – gotowe do skserowania i rozdania uczniom
 • propozycje interaktywnych lekcji przygotowujących do egzaminów oraz sprawdzających wiedzę uczniów z wykorzystaniem bezpłatnych webowych generatorów do tworzenia kart pracy, testów, quizów, krzyżówek czy rebusów
 • gotowe pomysły na ćwiczenia aktywizujące uczniów z wykorzystaniem platform edukacyjnych i aplikacji webowych, które z powodzeniem rozwiną umiejętności i kompetencje matematyczne
 • kompleksowe materiały prezentujące nowatorskie metody nauczania na lekcjach matematyki, dzięki którym zainteresujesz, zaktywizujesz i zmotywujesz uczniów.

Publikacja została podzielona na cztery kręgi tematyczne, które organizują najważniejsze aspekty pracy na lekcji matematyki.

PLANOWANIE PRACY Z KLASĄ O ZRÓŻNICOWANYM POZIOMIE

Psychologiczne uwarunkowania edukacji matematycznej. Zaprezentujemy wskazówki, jak pracować z uczniem agresywnym rozbijającym pracę klasy, budować relacje i zintegrować klasę, motywować i aktywizować ucznia nieśmiałego, jak opracowywać atrakcyjne i urozmaicone zajęcia dla ucznia zdolnego, oceniać uczniów na różnych poziomach.

NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA

Przykładowe konspekty oraz dobre praktyki wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej na lekcjach – gotowe check listy aplikacji, generatory do przygotowywania kartkówek i sprawdzianów, pomysły na aktywne prace domowe

TESTY I EGZAMINY

Zestawy zadań przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego wraz z harmonogramem powtórek poszczególnych partii materiału. Dodatkowo materiały do prowadzenia kółek matematycznych omawiające tematy pojawiające się na konkursach i olimpiadach matematycznych

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJLANYMI POTRZEBAMI

Bogaty pakiet materiałów metodycznych z zakresu pracy z uczniem m.in. słabym, zdolnym, z dyskalkulią, z niepełnosprawnością intelektualną, słabą koncentracją, trudnościami z czytaniem ze zrozumieniem - różnorodna forma materiałów m.in. sprofilowane kartkówki, zadania domowe, sprawdziany powtórkowe, pozwoli efektywnie pracować z uczniem

Przykładowe elementy publikacji

 • 1.1. Jak dopasować poziom i charakter zajęć z matematyki do poziomu rozwoju umiejętności dziecka
 • Organizacja procesu uczenia się – jak wykorzystać przestrzeń klasową do wspierania uczenia się, rozwoju zdolności i talentów matematycznych
 • W jaki sposób uczniowie przyswajają wiedzę – neurodydaktyka w przełożeniu na konkretne pomysły na lekcje
 • Dyscyplina w klasie – jak pracować z uczniem rozbijającym pracę klasy
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – jak ją wzbudzić w uczniach od samego początku
 • Skuteczne sposoby na sprawdzenie poziomu wiedzy nowych uczniów – gotowe przykłady testów
 • Jak badać efekty swojej pracy oraz sprawdzać, czy uczeń powtarza w domu zadane partie materiału
 • 1.2. Aktywizujące metody nauczania z przykładami zastosowań na lekcjach matematyki w szkole podstawowej oraz średniej – pomysły i scenariusze na lekcje
 • 1.3. Jak zmotywować i zaangażować uczniów - przykłady gier, zabaw i aktywności pomocnych w nauce matematyki
 • 1.4. Różne systemy oceniania - oceny, słoneczka, naklejki, punkty i procenty – co sprawdzi się na danym etapie nauczania
 • 2.1. Wykorzystanie TIK w nauczaniu
 • Zasady tworzenia konspektów z wykorzystaniem TIK-a
 • Sposoby wykorzystania technologii informacyjno –komunikacyjnych w pracy nauczyciela – odwrócona lekcja , przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów, aktywne prace domowe
 • Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji na matematyki - check lista polecanych programów
 • 2.2. Praktyczne materiały dla nauczyciela
 • Scenariusze zajęć podzielone na etap nauczania i obszar z podstawy programowej
 • Przykłady interaktywnych ćwiczeń aktywizujących
 • Sprawdzone praktyki wykorzystania TIK-a – m.in. program ThinkerCard –zastosowanie programu w poznawaniu graniastosłupów i ostrosłupów z różnych perspektyw
 • Program Scratch – jak tworzyć projekt generatorów wielokątów
 • Program GeoGebra - „Co widzę” propozycja zabaw na lekcję powtórzeniową
 • 3.1. Przygotowanie uczniów od egzaminów zewnętrznych z matematyki
 • Jak pracować z uczniem, aby przygotować go do egzaminów zewnętrznych – psychologiczne i pedagogiczne aspekty
 • Jak wykorzystać nowe technologie jako efektywny sposób na przygotowanie do egzaminu?
 • 3.2. Egzamin ósmoklasisty
 • Najistotniejsze elementy - analiza dostępnych dokumentów w szczególności podstawy programowej
 • Zasady oceniania na egzaminie ósmoklasisty
 • Zadania na dowodzenie, jak ich uczyć od klasy IV, aby osiągnąć sukces na egzaminie
 • W jaki sposób najlepiej przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty – zestawienie najskuteczniejszych metod i pomysłów do wykorzystania na zajęciach i powtórkach materiału oraz sposoby zmaksymalizowania procesu zapamiętywania
 • 3.3. Egzamin maturalny
 • Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i tekstowych oraz typu Wykaż, że....
 • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w przygotowaniach do egzaminu maturalnego
 • Przykładowe zadania egzaminacyjne rozwijające kluczowe umiejętności wymagane na maturze
 • 3.4. Praktyczne materiały dla nauczyciela – baza testów, sprawdzianów, kartkówek przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
 • Sposób na lekcję odwróconą – powtórzenie wiadomości o czworokątach w celu przypomnienia wiadomości i wprowadzenia kolejnych zagadnień
 • 4.1. Organizacja pracy na lekcji matematyki z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na co zwrócić uwagę, zalecenia do pracy
 • Praca z uczniem wybitnie zdolnym
 • Praca z uczniem z dyskalkulią
 • Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
 • Praca z uczniem z ADHD oraz słabą koncentracją
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • 4.2. Praktyczne materiały dla nauczyciela do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Karty pracy, liczmany, gry dydaktyczne
 • Kartkówki
 • Sprawdziany
 • Zadania domowe

Współpracują z nami

Terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

zwiń

Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, od lat wdraża w szkole specjalnej nowoczesne technologie. Współautorka bloga www.specjalni.pl. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

zwiń

Sprawdź nas! Zajrzyj do środka

Przykłady aplikacji webowych do wykorzystania w pracy z grupą

 • Generator Flipty
 • Interaktywne koło fortuny
Pobierz

Dedykowany portal

Poza tradycyjną publikacją w wersji drukowanej zapraszamy do korzystania z zasobów serwisu internetowego, na którym znajdziesz e-wydanie publikacji.

 • E-wydanie – klikasz i masz!
 • Artykuły zawsze w zasięgu ręki, na wielu urządzeniach
 • W pracy, w podróży, w wolnych chwilach…

Wybierz swoją wersję:

Wersja
startowa
349,00 zł netto
366,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana w segregatorze [300 stron]
Dodaj do koszyka
Wersja
podstawowa
449,00 zł netto
471,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [ok 300 stron] oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.
Dodaj do koszyka
Wersja
premium
849,00 zł netto
891,45 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu innowacyjnamatematyka.pl - zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały do pobrania. Płacisz raz, oszczędzasz na kosztach przesyłki i zyskujesz gwarancję rocznego dostępu do profesjonalnej e-publikacji, którą regularnie dla Ciebie aktualizujemy – bez dodatkowych opłat. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Dodaj do koszyka

Liczba stron

300

Format

A4

Dodatki

brak

Liczba aktualizacji w roku

4

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Polecamy również:

Głos Pedagogiczny

Nauczanie przedmiotowe

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku czasopismo pedagogiczne, które zamiast zbędnej teorii, oferuje gotowe narzędzia dostosowane do problemów współczesnych uczniów. W każdym wydaniu znajdą Państwo 64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych przez najlepszych specjalistów, podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem. Przekazujemy Państwu bogatą bazę autorskich materiałów dydaktycznych, jakich nie oferują inne czasopisma pedagogiczne.

Nauczanie przedmiotowe

Głos Pedagogiczny

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku

Horyzonty Anglistyki

Nauczanie przedmiotowe

„Horyzonty Anglistyki” to praktyczne czasopismo adresowane do lektorów i nauczycieli języka angielskiego.

Nauczanie przedmiotowe

Horyzonty Anglistyki

„Horyzonty Anglistyki” to praktyczne czasopismo adresowane do lektorów i nauczycieli języka angielskiego.

Biologia w Szkole

Nauczanie przedmiotowe

„Biologia w Szkole” adresowana jest do nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Na łamach czasopisma publikujemy nowatorskie materiały dydaktyczne, atrakcyjne scenariusze zajęć, najnowsze informacje z dziedziny biologii oraz porady z zakresu efektywnego nauczania.

Nauczanie przedmiotowe

Biologia w Szkole

„Biologia w Szkole” adresowana jest do nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół. Na

Matematyka

Nauczanie przedmiotowe

Czasopismo „Matematyka” wspiera nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną. Na łamach czasopisma znajdą Państwo podpowiedzi, jak przeprowadzić angażujące zajęcia oraz w jaki sposób podnosić aktywność uczniów poprzez ciekawe ćwiczenia matematyczne.

Nauczanie przedmiotowe

Matematyka

Czasopismo „Matematyka” wspiera nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną. Na łamach czasopisma znajdą

Polonistyka

Nauczanie przedmiotowe

Czasopismo „Polonistyka” dedykowane jest aktywnym pedagogom chcącym skutecznie realizować podstawę programową poprzez zindywidualizowaną pracę z uczniem, alternatywne formy nauczania i najnowsze technologie. Co dwa miesiące przekazujemy Państwu 56 stron merytorycznych treści powstających we współpracy z Radą Języka Polskiego, programem Mistrz Mowy Polskiej i Fundacją im. Wisławy Szymborskiej oraz dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych pod okiem autorytetów w dziedzinie polonistyki – prof. Jerzego Bralczyka, prof. Jana Miodka, prof. Halinę Zgółkową i prof. Tadeusza Zgółkę.

Nauczanie przedmiotowe

Polonistyka

Czasopismo „Polonistyka” dedykowane jest aktywnym pedagogom chcącym skutecznie realizować podstawę programową poprzez zindywidualizowaną pracę z uczniem, alternatywne formy nauczania i

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Nauczanie przedmiotowe

„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” to czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych i studentów uczelni wychowania fizycznego. Na łamach dwumiesięcznika publikujemy wskazówki profesjonalnych trenerów sportowych i gotowe do wykorzystania scenariusze zajęć alternatywnych form wychowania fizycznego.

Nauczanie przedmiotowe

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” to czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów szkolnych klubów sportowych i studentów uczelni wychowania fizycznego.

Katecheza

Nauczanie przedmiotowe

„Katecheza” to jedyne na rynku praktyczne czasopismo, będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z podstawą programową oraz z doktryną nauczania Kościoła katolickiego.

Nauczanie przedmiotowe

Katecheza

„Katecheza” to jedyne na rynku praktyczne czasopismo, będące realnym wsparciem dla katechetów w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z