Czasopismo mindfulness | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Psychologia i Mindfulness

czasopismomindfulness.pl

Mindfulness

Czasopismo „Mindfulness” ukazuje różne konteksty wykorzystania podejścia uważności w codziennym życiu, odnosząc się do innych tematów z obszaru psychologii, biznesu, nauk społecznych i przyrodniczych. W każdym numerze znajdą Państwo konkretne narzędzia i techniki mindfullness – jak zacząć praktykować uważność w codziennym życiu, firmie czy instytucji. Redaktor prowadzącą czasopisma „Mindfulness” jest Julia E. Wahl, psycholog, psychoterapeuta, założyciel i dyrektor The Mind Institute, a przede wszystkim trener podejścia uważności oraz współczucia.

 • 6 numerów w roku
 • 72 strony
 • międzynarodowa rada ekspertów
 • przykładowe ćwiczenia

Wybierz swoją wersję

Czasopismo trakujące o różnych kontekstach wykorzystania podejścia uważności

Czasopismo „Mindfulness” współtworzone jest przez międzynarodową radę ekspertów, co pozwala na ukazanie tematyki treningu uważności w szerokim kontekście, z którego każdy wyciągnie coś dla siebie – zarówno osoby prywatne, jak i podmioty biznesowe, mogące znaleźć w nim wiele praktycznych wskazówek i przykładów wykorzystania mindfulness do efektywniejszego zarządzania swoją kadrą. W każdym wydaniu czasopisma publikujemy rzetelną wiedzę i raporty o najnowszych trendach z obszaru mindfullness – jak zacząć budować platformy równowagi między życiem osobistym a rozwojem kariery i generować wysokie poczucie komfortu pracowników. Co dwa miesiące zamieszczamy konkretne narzędzia i techniki, które pomogą Państwu konstruktywnie reagować w sytuacjach intensywnego i długotrwałego stresu oraz trafnie oceniać sytuacje wymagające błyskawicznych decyzji. Ponadto przekazujemy Państwu gotowe zestawy ćwiczeń i porady umożliwiające wykonanie treningu mindfulness – jak zacząć prawidłowo zarządzać swoim organizmem, jak radzić sobie z przestymulowaniem oraz podnosić odporność emocjonalną i fizyczną.

Poznaj autorów

Jest doktorantką na Uniwersytecie w Derby, gdzie opracowuje interwencje ukierunkowane na współczucie w odniesieniu do przywództwa. Głównym obszarem zainteresowania Jaskaran jest rozwijanie motywacji prospołecznej w kontekście biznesu i przywództwa. Kieruje Fundacją Współczującego Umysłu (Compassionate Mind Foundation) i należy do międzynarodowego zespołu badawczego. Szereg jej artykułów na temat współczucia i zdrowia psychicznego doczekało się publikacji.

zwiń

Jest Dyrektorem Wykonawczym Organizacji na rzecz Zapobiegania Intensywnemu Cierpieniu (Organisation for the Prevention of Intense Suffering – OPIS), szwajcarskiego ośrodka typu think-and-do tank, który został przez niego założony w 2016 r., a którego zadaniem jest spowodowanie, żeby zapobieganie cierpieniu istot czujących stało się naszym najwyższym priorytetem etycznym. Dr Leighton jest autorem książki „The Battle for Compassion: Ethics in an Apathetic Universe” (Bitwa o współczucie: etyka w apatycznym wszechświecie, wydawnictwo Algora Publishing, Nowy Jork 2011), która zawiera obszerny przegląd sytuacji człowieka jako gatunku i w sposób metodyczny odpowiada na pytanie: co jest ważne? Dr Leighton zrealizował także krótki film pod tym samym tytułem, w którym przedstawił niektóre z podstawowych idei książki. Jonathan często bierze udział w wystąpieniach publicznych, a obecnie pracuje nad nową książką, w której opracowuje bardziej holistyczne ramy etyczne dla społeczeństwa. Pochodzi z Montrealu w Kanadzie, gdzie ukończył studia biologii molekularnej i uzyskał dyplomy Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Bazylei.

zwiń

Jest wykładowcą zarządzania na Stanowym Uniwersytecie w San Francisco, gdzie naucza od 23 lat w ramach programu doktoranckiego dotyczącego przywództwa edukacyjnego (Doctorate in Educational Leadership) oraz programów MBA i programów biznesowych na studiach magisterskich i licencjackich. Przed przeprowadzką do San Francisco wykładał na Uniwersytecie Loyola w Chicago w ramach programu studiów magisterskich Centrum Rozwoju Organizacji (Center for Organization Development). Uzyskał doktorat w obszarze Zachowań w Organizacji na uniwersytecie Case Western Reserve University. Dr. Purser jest byłym kierownikiem katedry na wydziale Rozwoju Organizacyjnego i Zmiany w Wyższej Szkole Zarządzania (Academy of Management’s Organizational Development and Change division), a obecnie zasiada w redakcji czasopisma akademickiego „Mindfuness, World Futures” (Uważność, Przyszłość Świata), jak również w radzie wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia CMC – Consciousness, Mindfulness and Compassion (Świadomość, Uważność i Współczucie). Autor, współautor/redaktor ośmiu książek: „McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality” (McUważność: w jaki sposób uważność stała się nową kapitalistyczną duchowością, wydawnictwo Repeater Books), „Ethical Foundations of Mindfulness” (Etyczne fundamenty uważności, wydawnictwo Springer), „Handbook of Mindfulness: Culture, Context and Social Engagement” (Podręcznik uważności: kultura, kontekst i zaangażowanie społeczne, wydawnictwo Springer), „24/7: Time and Temporality in the Network Society” (24/7: czas i tymczasowość w społeczeństwie sieciowym, wydawnictwo Stanford University Press 2007), „Social Creativity” (Kreatywność społeczna), tom 1 i 2, „The Self Managing Organization” (Samozarządząjąca się organizacja, wydawnictwo Simon & Schuster), „The Search Conference” (Konferencja poszukiwania, wydawnictwo John Wiley/Jossey Bass” oraz ponad 60 artykułów w czasopismach akademickich i rozdziałów książkowych. W swoich ostatnich pracach dokonuje krytycznej analizy spotkania buddyzmu ze współczesnością, kapitalizmem i indywidualizmem, zwłaszcza w kontekście korporacyjnym. Dr. Purser rozpoczął formalną naukę buddyzmu w 1981 r. w Tybetańskim Instytucie Nyingma w Berkeley. W 1985 r. w Centrum Zen w Cleveland uczył się pod okiem Sensei Koshin Ogui, który był osobistym asystentem Shunryu Suzukiego we wczesnych latach 60. XX w. Był również uczniem wielu nauczycieli Zen i lamów tybetańskich, a obecnie został mianowany nauczycielem Dharmy w koreańskim zakonie buddyjskim (Korean Zen Buddhist Taego). Jego artykuły dla mediów: „Beyond McMindfulness” (z Davidem Loyem), „Mindfulness’ Truthiness Problem” (z Andrew Cooperem), i „Corporate Mindfulness Is Bullsh*t” (z Edwinem Ng) zdobyły ogromną popularność w sieci na stronach Huffington Post i Salon.com w latach 2013, 2014 i 2015.

zwiń

Psycholog biznesu, coach przywództwa i zespołów, superwizor coachingu. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu. Od ponad 20 lat prowadzi programy rozwojowe dla liderów polskich i międzynarodowych firm (np. Avon, BZ WBK, Coca-Cola, Capgemini, Ernst &Young, ING, Mercedes Benz, Microsoft, Philip Morris, PLL LOT).Certyfikowany trener uważności i współczucia – absolwent trzyletniego programu Karuna Training z zakresu Psychologii Kontemplatywnej bazującego na naukach Czongiama Trungpy Rinpoczego. W podejściu kontemplacyjnym doskonaliła się również poprzez udział w warsztatach i odosobnieniach medytacyjnych w ramach tradycji Shambali oraz w Tybetańskim Ośrodku Tushita w Dharamsali w północnych Indiach. Konsekwentnie wprowadza mindfulness do biznesu w obszarze przywództwa oraz doskonalenia współpracy zespołowej i relacji międzyludzkich – w formie autorskich warsztatów, executive coachingu oraz superwizji dla coachów. W ramach praktyk kontemplatywnych prowadzi również warsztaty malowania intuicyjnego Vedic Art według metody Kurta Kalemana.

zwiń

Posiada doktorat z Nauk Medycznych uzyskany w Instytucie Karolinska, oraz tytuł magistra sztuki (Magisterium z Muzyki i Pedagogiki) z uczelni muzycznej w Sztokholmie – Royal College of Music. Jest perkusistką; występowała ze wszystkimi ważniejszymi orkiestrami symfonicznymi i teatrami w Sztokholmie. Romanowska posiada również wykształcenie w zakresie IT i pracowała jako programistka, developerka, analityczka i konsultantka ds. zarządzania. Jako trenerka w obszarze przywództwa, certyfikowana przez Szwedzką Akademię Obrony, Romanowska opracowała kursy dla liderów obejmujące elementy artystyczne. Przez wiele lat prowadziła salon kulturalny zainspirowany dawnymi salonami literackimi, gdzie opracowała specjalną formę sztuki scenicznej – kolaż słów i muzyki. Dało to początek opartej na sztuce koncepcji przywództwa pod nazwą Shibboleth (Szybolet), która została poddana ocenie podczas interdyscyplinarnego badania prowadzonego przez Instytut Karolinska i Szwedzką Akademię Obrony.

zwiń

Psycholog, odbyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wielka Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD (z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA). Założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trener uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Przeprowadziła i superwizowała ponad 60 edycji 8-tygodniowego Treningu Uważności w różnych miastach w Polsce i Anglii. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się m.in. u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii), Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła szereg warsztatów i szkoleń na temat psychoterapii, psychopatologii, radzenia sobie z emocjami, uważności, współczucia m.in. dla dyrektorów więzień polskich, Komendy Głównej Policji, licznych konferencjach (np. brytyjskich corocznych konferencjach stowarzyszenia ataksji, konferencjach psychoonkologicznych). Stworzyła program wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia w ramach doktoratu na University of Derby, który prowadzi i superwizuje. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i w Warszawie. Współpracowała i regularnie współpracuje z różnymi czasopismami w Polsce i Niemczech, m.in. „Charaktery”, „Psychologie und Leben”, „Świat Mózgu”, „Psychologia w Praktyce”, „Przekrój”. *[przyp.tłum.: Magister kierunków ścisłych, dyplom studiów podyplomowych, zarejestrowana pielęgniarka psychiatryczna, licencjat z kierunków humanistycznych, dyplom z wyróżnieniem, wykładowca szkolnictwa wyższego, członkini MBACP, czyli Brytyjskiej organizacji zrzeszającej praktyków zawodu counsellora i terapeuty]

zwiń

MSc PG Cert RMN BA(Hons) FHEA MBACP* Wendy spędziła 16 lat, pracując w National Health Service (państwowa służba zdrowia) w Wielkiej Brytanii jako pielęgniarka zajmująca się zdrowiem psychicznym. Po ukończeniu studiów licencjackich z psychologii pracowała jako psycholog asystent, równocześnie studiując na Uniwersytecie Miejskim w Birmingham na studiach magisterskich z zakresu Counsellingu Zintegrowanego i Psychoterapii oraz rozpoczęła prywatną praktykę jako psychoterapeuta i trener. Następnie przez prawie 20 lat pracowała jako pełnoetatowa akademiczka na Uniwersytecie w Derby, projektując wiodące programy nauczania w zakresie poradnictwa (counselling)/psychoterapii i superwizji klinicznej. W tym czasie uczestniczyła w opracowaniu i walidacji pierwszego na świecie Podyplomowego Certyfikatu w zakresie terapii opartej na współczuciu (Compassion Focused Therapy) oraz przez pięć lat nauczała w ramach tego programu i nadzorowała go, po czym przeszła na półemeryturę, aby móc skoncentrować się na swoim doktoracie. Jej praca doktorska bada doświadczenia osób, które studiowały i stosowały terapię skoncentrowaną na współczuciu w życiu osobistym i zawodowym. Nadal jest zaangażowana w program jako Graduate Teaching Assistant (Asystent Wykładowca) na Uniwersytecie w Derby, gdzie pracuje nad swoją pracą doktorską, a także bierze udział w nauczaniu i badaniach nad współczuciem w szkołach. Wendy jest również powiernikiem w fundacji Compassionate Mind Foundation (Fundacja Współczującego Umysłu).

zwiń

Psycholog, psychoterapeuta, coach (ICF), facylitator konfliktów (szkolenia w Deep Democracy Insitute International, Max i Ellen Schuppbach); współzałożyciel The Mind Insitute; prezes Polskiego Towarzystwa Mindfulness (2010-2011); trener uważności i współczucia Ukończyła szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez Jona Kabata-Zinna i współpracowników: MBSR in Mind-Body Medcine oraz MBSR Practicum. Pracowała w szpitalu specjalistycznym MSW (oddział zaburzeń nerwicowych w Otwocku), prowadząc treningi uważności i warsztaty radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami dla pracowników policji i więzień różnego szczebla. Przeprowadziła wiele treningów uważności, warsztatów i wykładów, w tym dla terapeutów DDA, pracowników Orange czy studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Ostatnio prowadzi treningi współczucia dla pacjentów onkologicznych. Przez wiele lata pracowała w korporacjach międzynarodowych na stanowiskach menadżerskich, m.in. w Saatchi & Saatchi X (Managing Director) czy w Arc Worlwide (Strategic Director dla regionu CEMEA ). Tematyką uważności zajmuje się również od strony naukowej, badała m.in. wpływ uważności na strategie radzenia sobie ze stresem. Obecnie w ramach swojego doktoratu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie tworzy program rozwijający komunikację i inteligencję międzykulturową oraz redukujący uprzedzenia w oparciu o mindfulness i wdzięczość, jest członkiem PrejudiceLab na Goldsmiths University of London.

zwiń

W najnowszym wydaniu

 • BE MINDFUL

  Samoświadome cierpienie w wyniku wstydu

  Dr Stan Steindl
 • UWAŻNOŚĆ W ORGANIZACJI

  Uważność lub jej brak w relacjach i komunikacji pomiędzy przełożonym i podwładnymi

  Wiesława Serkowska
 • HR MINDFULNESS TRENDY

  Uważność w mediacjach i negocjacjach

  Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
 • ZDROWIE I KARIERA

  Komunikacja i relacje jako wyznacznik współczucia. Czy wewnętrzny tyran może także współczuć?

  Sebastian Korfel

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

 • Be Mindful - przedstawiamy, w jaki sposób podejście mindfulness wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, w kontekście badań nad uważnością, takich światowych ośrodków, jak Uniwersytet Rutgersa, Uniwersytet Nowojorski czy Uniwersytet Harvarda.
 • Uważność w Pracy - case studies pokazujące najnowsze trendy i modele oparte na etycznym podejściu w biznesie i psychologii biznesu.
 • HR Mindfulness Trendy - krok po kroku omawiamy, jak w obszarach HR zastosować sprawdzone rozwiązania z obszaru podejść kontemplacyjnych, aby generować wysokie poczucie komfortu pracy.
 • Narzędzia mindfulness w praktyce - publikujemy zestawy ćwiczeń i efektywny trening z obszaru psychologii motywowania.
 • Zdrowie i Kariera - wskazujemy, jak budować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.
 • Techniki redukcji stresu - konkretne narzędzia i techniki do wykorzystania indywidualnie w domu, ale też w procesie terapii, które pomagają konstruktywnie reagować w sytuacjach intensywnego i długotrwałego stresu, sprzyjają budowaniu efektywnych relacji oraz skutecznej komunikacji.

Wybierz swoją wersję prenumeraty

Wersja
Online
240,00 zł netto
295,20 zł brutto

 • Roczny dostęp do portalu czasopismomindfulness.pl oraz e-wydań czasopisma
 • Roczna subskrypcja Mindfulness (wersja drukowana)
Dodaj do koszyka
Wersja
Ekonomiczna
349,00 zł netto
366,45 zł brutto

 • Roczna subskrypcja „Mindfulness” (wersja drukowana)
 • Roczny dostęp do portalu czasopismomindfulness.pl oraz e-wydań czasopisma
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
449,00 zł netto
489,45 zł brutto

 • Roczna subskrypcja „Mindfulness (wersja drukowana)
 • Roczny dostęp do portalu czasopismomindfulness.pl oraz e-wydań czasopisma
Dodaj do koszyka

Częstotliwość ukazywania się

dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

72

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.czasopismomindfulness.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta