0 Koszyk
Logowanie
Powrót do wyboru tematu

Udział w konferencjach

Konferencje

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wybranego wydarzenia w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres bok@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia generuje się automatycznie. Jeśli potwierdzenie nie pojawi się, prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (bok@forum-media.pl) i poinformowanie o problemie.
W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta, telefonicznie pod numerem: (61) 66 55 774 lub drogą mailową na adres bok@forum-media.pl
Przed konferencją wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w konferencji. Kolejna faktura wysyłana jest po konferencji. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po konferencji.
Za udział w konferencji można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem konferencji lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po konferencji. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konferencji.
Nie, fakturę VAT zawsze wysyłamy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Nie, nieopłacenie faktury proforma nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.
Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału, w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu, niezależnie od przyczyn nieobecności. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.
Aby zmienić dane uczestnika konferencji, należy wysłać wiadomość mailową pod adres bok@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce konferencji, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem konferencji pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Asystent (Online)