Czasopismo Slużby Utrzymania ruchu | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Utrzymanie ruchu

Służby Utrzymania Ruchu

„Służby Utrzymania Ruchu” to czasopismo adresowane do kadry kierowniczej i menedżerów odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie działami utrzymania ruchu, inwestycje, gospodarkę remontową i bezpieczeństwo produkcji, a także do inżynierów i specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu oraz obsługę techniczną infrastruktury w zakładach produkcyjnych.

 • 60 stron
 • 6 numerów w roku
 • Format A4
 • 46 wydań archiwalnych

Wybierz swoją wersję

Innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu ruchu

Studia przypadków, praktyczne porady i trafnie dobrana tematyka czasopisma „Służby Utrzymania Ruchu” to efekt współpracy z ekspertami-praktykami, osobami na co dzień odpowiedzialnymi za organizację działów utrzymania ruchu, zarządzanie produkcją oraz parkiem maszynowym. Na łamach dwumiesięcznika ukazujemy nowoczesne technologie, których wdrożenie przynosi firmie konkretne korzyści finansowe. Zespół autorski tworzący czasopismo SUR podejmuje tematy związane z redukcją awaryjności, utrzymaniem ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwem w obsłudze maszyn i urządzeń. Czytając eksperckie artykuły dowiedzą się Państwo, gdzie szukać w optymalizacji kosztów, w jakie rozwiązania warto inwestować, jak zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa pracy, jak wdrażać wytyczne znowelizowanych dyrektyw oraz jak przygotować się do kontroli UDT i PIP. Czasopismo SUR publikuje co roku „Casebook dla przemysłu” z przykładami najlepszych praktyk, skutecznych wdrożeń oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyniosły realne korzyści dla polskich przedsiębiorstw w danym roku.

Poznaj naszych autorów

Poznaj naszych autorów

W 1972 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, gdzie następnie pracował do roku 1993. W latach 1990–2018 związany z Bently Nevada Corp. oraz z GE. Ekspert w zakresie zarządzania stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyki, organizacji centrów diagnostycznych na poziomie przedsiębiorstw i/lub korporacji, wdrażania rozwiązań systemowych nadzoru stanu technicznego środków produkcji stosownie do wymaganej polityki utrzymania ruchu. Autor wielu wdrożonych w kraju i poza jego granicami projektów systemów nowoczesnego nadzoru maszyn w zakresie monitorowania i zabezpieczeń oraz ich diagnostyki technicznej. Od 1995 r. organizator FORUM DIAGNOSTYKI.

zwiń

Pracownik i absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jego obszar zainteresowań zawodowych jest związany ściśle z energetyką i przemysłem w takich dziedzinach, jak napędy, pompy i układy pompowe, sprężarki i układy sprężonego powietrza, wentylatory, spalanie i wytwarzanie oraz przesył pary i gorącej wody. Zajmuje się także analizą układów cieplnych stosowanych w energetyce zawodowej oraz ich optymalizacją. W ramach działalności naukowej i współpracy z przemysłem wykonuje audyty energetyczne instalacji przemysłowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

zwiń

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. przeciwpożarowych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2014 r. nabyła uprawnienia inspektora ds. ppoż. Od 2011 r. prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie BHP – Open BHP (www.openbhp.pl). Współpracuje z wieloma firmami z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej czy usługowej. Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w tematyce BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP we Wrocławiu.

zwiń

Managing Director, Senior Consultant w BalticBerg Consulting. Menedżer techniczny nastawiony na ciągłą poprawę wyników w zakresie utrzymania ruchu, projektów technicznych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami ciśnieniowymi (szczególnie wdrażaniem procesów RBI w wielu krajach). Zarządzał multikulturowym zespołem, często rozlokowanym w odległych zakątkach globu (np. Australia, Singapur, Holandia, Chiny, Szkocja). W przeszłości zajmował większość stanowisk w działach zarządzania technicznego. Zdobywał praktykę jako odpowiedzialny za tworzenie oraz nadzór nad procesami i procedurami w zarządzanych dyscyplinach. Odpowiadał za selekcje oraz kompetencje personelu wspomagającego oraz wykonawczego. Uczestniczy w wielu projektach (i kieruje nimi), od rozwiązywania problemów technicznych i niezawodnościowych, do poprawy wydajności procesów zarządczych. Posiada szerokie doświadczenie w zastosowaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie techniczne i RBI (np. MAXIMO, ACET, SAP PM).

zwiń

Od 20 lat w utrzymaniu ruchu, od 15 lat wdraża diagnostykę maszyn jako podstawowe narzędzie redukcji kosztów utrzymania w różnych obszarach przemysłu i w różnych zakątkach świata jako właściciel firmy i konsultant. Jego firma Hi-Vib Machinery Diagnostics wdraża i świadczy usługi systematycznej diagnostyki maszyn i prewencji w utrzymaniu ruchu.

zwiń

Koordynator ds. oprogramowania przemysłowego w Dziale Utrzymania Ruchu w Amica S.A. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, modernizacji i utrzymywania w ruchu maszyn produkcyjnych i systemów informatycznych. Pracę naukową traktuje jako wyzwanie pozwalające rozwinąć umiejętności umożliwiające rozwiązywanie codziennych problemów inżynierskich. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z inżynierią kreatywności. Autor prac naukowych z zakresu precyzyjnego sterowania elektromechnicznymi układami drgającymi.

zwiń

Starszy specjalista ds. BHP. Konsultant i trener w zakresie bezpieczeństwa w firmie Proresult. Doświadczenie w obszarze BHP zdobywała w korporacjach (m.in. branża automotive i tworzyw sztucznych). Specjalizuje się we wdrażaniu narzędzi kształtujących kulturę bezpieczeństwa i organizacji szkoleń BHP z elementami symulacji.

zwiń
W NAJNOWSZYM NUMERZE M.IN.:

W NAJNOWSZYM NUMERZE M.IN.:

 • Dodatek specjalny - Wsparcie BHP za pomocą systemów zabezpieczenia technicznego

  Wsparcie BHP za pomocą systemów zabezpieczenia technicznego

 • Dodatek specjalny - Raport – bezpieczeństwo i higiena pracy

  Raport – bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Produkcja - Rynek produkcji komponentów do aut elektrycznych potrzebuje mycia na klasę czystości wg VDA 19.1

  Rynek produkcji komponentów do aut elektrycznych potrzebuje mycia na klasę czystości wg VDA 19.1

 • Produkcja - Centralne smarowanie w dobie Przemysłu 4.0

  Centralne smarowanie w dobie Przemysłu 4.0

 • Rynek - Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy. Problemy w praktyce

  Zakup maszyny od zagranicznego dostawcy. Problemy w praktyce

 • Rynek - Jak systemy ERP transformują utrzymanie ruchu w przemyśle produkcyjnym

  Jak systemy ERP transformują utrzymanie ruchu w przemyśle produkcyjnym

Dlaczego warto prenumerować nasz magazyn?

Dlaczego warto prenumerować nasz magazyn?

- Od kilkunastu lat wspieramy w codziennej pracy kierowników oraz specjalistów utrzymania ruchu.
- Rozwiązujemy rzeczywiste problemy – piszą dla nas eksperci i praktycy, którzy na co dzień stykają się z danymi zagadnieniami, rekomendując lub odradzając konkretne rozwiązania w oparciu o studia przypadku.
- Nowy, przyjazny layout oraz przejrzyste działy! W każdym wydaniu raport tematyczny będący szczegółową analizą wybranego zagadnienia z zakresu utrzymania ruchu oraz dodatek specjalny jako integralna część czasopisma.
- Bezpłatne, dodatkowe publikacje tematyczne w trakcie trwania prenumeraty
- Bardzo atrakcyjne rabaty na najbardziej renomowane w branży wydarzenia

Wybierz swoją wersję prenumeraty.

Wersja
Cyfrowa
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • 6 elektronicznych wydań magazynu
 • 6 papierowych wydań magazynu
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
599,00 zł netto
646,92 zł brutto

 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Częstotliwość ukazywania się

dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

90

Format

A4

Adres strony produktowej

http://sluzby-ur.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Częstotliwość ukazywania się

dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

90

Format

A4

Adres strony produktowej

http://sluzby-ur.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)