0 Koszyk
Logowanie

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Polska Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORAZ KONFERENCJI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań (dalej jako: My lub Spółka). Kontakt z nami jest możliwy pod mailem bok@forum-media.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas i w związku z organizowanym przez nas Konferencją lub Szkoleniem będziemy przetwarzać w celach relacjonowania organizowanych przez nas wydarzeń oraz przyszłych promocji poprzez publikację materiałów na naszych stronach internetowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest informowanie o prowadzonej przez nas działalności oraz promocja przyszłych Szkoleń oraz Konferencji.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak materiały ze Szkolenia lub Konferencji zawierające Twój wizerunek będą aktualne i przydatne dla realizowanego przez nas celu.
 6. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu i obróbce zdjęć lub filmów, firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności. Ponadto, z uwagi na charakter wykorzystania danych do opublikowania ich w Internecie – dane te zostaną upublicznione bliżej nieokreślonej liczbie odbiorców.
 8. Masz prawo dostępu do przekazanych przez Ciebie danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem bok@forum-media.pl lub listownie na adres: Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań.
 11. Jeśli stwierdzisz, że doszło do naruszenia przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 774
tel.: 61 66 55 800
e-mail: bok@forum-media.pl

Asystent (Online)