0 Koszyk
Logowanie

Logopedia

Terapia logopedyczna dzieci

Obecnie coraz częściej zaburzenia mowy łączą się z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, a obraz objawów logopedycznych miesza się z innymi trudnościami. Niezbędne w działaniu logopedy jest więc trafne zaplanowanie procesu diagnozy i skutecznej terapii. Umiejętność postawienia wieloaspektowej diagnozy i ułożenie kompleksowej terapii to wyzwania współczesnego logopedy. Tylko holistyczne podeście daje gwarancję sukcesu w terapii logopedycznej.

 • Terapia Sygmatyzmu
 • Terapia Rotacyzmu
 • Logorytmika
 • Terapia Opóźnionego Rozwoju Mowy
 • Terapia jąkania

Wybierz swoją wersję

Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym

Nasz multimedialny zestaw materiałów składa się z 5 części. Każda z nich dotyczy wybranej terapii logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym: terapia sygmatyzmu, rotacyzmu, logorytmika, terapia opóźnionego rozwoju mowy, terapia jąkania.

Wszystkie treści - filmy szkoleniowe, nagrania z instruktażami, nowoczesne pomoce, merytoryczne artykuły czy nowatorskie scenariusze przygotowane są w ujęciu holistycznym do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami, z zaburzeniami łączonymi.

Dlaczego warto?

 • Otrzymasz kompleksowe wsparcie - 5 zestawów pomocy w postaci płyt DVD, które całościowo wesprą Cię w procesie diagnozy wieloaspektowej oraz pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami łączonymi
 • Wyposażymy Cię w nowoczesne i skuteczne metody terapii do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami łączonymi
 • Wskażemy Ci, wdrożone z sukcesem przez innych logopedów, efektywne rozwiązania pozwalające kształtować umiejętności komunikacyjne dziecka,
 •  Pokażemy Ci jak poprawić skuteczność prowadzonej terapii, jak interpretować objawy zaburzeń współistniejących i przygotować całościowy plan terapii
 • Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości związane z diagnozowaniem, ustaleniem najlepszego planu terapii i przygotowaniem ciekawych i efektywnych zajęć

Tematyka

 • Przyczyny sygmatyzmu i zasady prawidłowej diagnozy
 • Sposoby realizacji głosek – najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje sygmatyzmu. Sygmatyzm międzyzębowy a wymowa międzyzębowa – prawidłowe rozpoznanie
 • Kolejność i metody prawidłowego wywoływania głosek – najskuteczniejsze rozwiązania
 • Seplenienie boczne i międzyzębowe – jak efektywnie przeprowadzić terapię?
 • Rzadziej występujące rodzaje sygmatyzmu – jakie działania podejmować?
 • Pakiet gotowych scenariuszy do przeprowadzenia terapii z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Fizjologiczne przyczyny sygmatyzmu oraz sposoby jego niwelowania – praca nad prawidłową pionizacją języka, pozycją spoczynkową języka oraz prawidłowy połykaniem
 • Rodzaje zaburzeń głoski „r” i ich przyczyna
 • Od diagnozy do terapii – schemat postępowania logopedycznego przy terapii rotacyzmu
 • Metody terapii - od czego zacząć?
 • Przegląd metod substytucyjnych
 • W jaki sposób dobierać materiał wyrazowy do ćwiczeń utrwalających wymowę [r]?
 • Instruktaż współpracy z rodzicami
 • Możliwości wykorzystania logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne jako istotny element w usprawnianiu mowy – jaki wpływ ma muzyka na rozwój mowy dziecka?
 • W jaki sposób realizować efektywne ćwiczenia logorytmiczne?
 • Instrumentarium C. Orffa w logorytmice
 • Przegląd ćwiczeń logorytmicznych
 • Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu
 • Ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa
 • Ćwiczenia rytmiczne (inhibicyjno – incytacyjne, metrorytmiczne i polirytmiczne)
 • Propozycje ćwiczeń prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek w oparciu o pracę z piosenką
 • Kształtowanie prawidłowej prozodii (akcentu, intonacji, tempa) poprzez elementy umuzykalniania
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń oddechowych
 • Klasyfikacje opóźnionego rozwoju mowy, a także przyczyny, objawy i wskaźniki ORM – najczęściej popełniane błędy przy diagnozie
 • Odróżnianie opóźnienia rozwoju mowy wynikającego z indywidualnego rozwoju dziecka od opóźnienia wywołanego uszkodzeniem CUN, nerwów obwodowych, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi
 • Badania wstępne (wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy – określenie poziomu mowy, badania uzupełniające)
 • Badania specjalistyczne – zasady analizy a prawidłowa ocena
 • Etapy postępowania terapeutycznego w zależności od typu zaburzeń
 • Rodzaje interwencji terapeutycznej – efektywne metody pomagające w stymulowaniu mowy
 • Kompleksowy zestaw pomysłów na przygotowanie programu zajęć dla dziecka z ORM
 • Instruktaż współpracy z rodzicami
 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę zaburzeń komunikacji?
 • Wieloaspektowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego I chronicznego – praktyczna analiza wybranych narzędzi terapeutycznych
 • Protokół postępowania diagnostycznego u dzieci z objawami jąkania
 • Zasady budowania sojuszu terapeutycznego z rodzicami – jak stworzyć umowę o współpracy dotyczącą planowanej terapii jąkania
 • Zestaw muzyki relaksacyjnej
 • Materiały dla rodziców do pracy w domu
 • Wzory dokumentów niezbędnych w prowadzeniu terapii
Poznaj autorów

Poznaj autorów

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Autorka książki Głos jako narzędzie oraz multimedialnych programów terapeutycznych (Czytam i piszę, Multimedialna logorytmika). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, oraz dla rożnych grup zawodowych z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji językowej. Więcej informacji oraz lista publikacji: www.logawt.republika.pl.

zwiń

Logopeda, neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, posiada certyfikat zawodowy logopedy. Pracuje w zespole diagnostycznym w poradni dla osób z autyzmem w Warszawie, ponadto prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty logopedyczne z zakresu ORM, autyzmu. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

zwiń

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeuta metody miofunkcjonalnej wg. A. Kittel.Logopeda specjalizujący się w zakresie kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej skupia się głownie na terapii logopedycznej dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy oraz osób dorosłych, w zakresie terapii wad wymowy i wystąpień publicznych. Posiada blisko 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych i poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Odbywała staże m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych.

zwiń

Zobacz fragment

 • Fragmenty wideo

Wybierz swoją wersję

Wersja
Premium
445,00 zł netto
547,35 zł brutto

 • Płatność cykliczna co 2 miesiące, pierwsza faktura na kwotę 545 zł netto, kolejne 4 faktury na kwotę 125 zł netto
 • Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty DVD).
 • Dodatkowo wszystkie treści dostępne na portalu kurs-logo.pl
Dodaj do koszyka

Wybierz swój cykl

Premium

 • Płatność cykliczna co 2 miesiące, pierwsza faktura na kwotę 545 zł netto, kolejne 4 faktury na kwotę 125 zł netto
 • Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty DVD).
 • Dodatkowo wszystkie treści dostępne na portalu kurs-logo.pl

445,00 zł netto
547,35 zł brutto

Wybierz swój cykl:

Premium

 • Płatność cykliczna co 2 miesiące, pierwsza faktura na kwotę 545 zł netto, kolejne 4 faktury na kwotę 125 zł netto
 • Kurs został podzielony na 5 równych części (każda z nich składa się z 1 płyty DVD).
 • Dodatkowo wszystkie treści dostępne na portalu kurs-logo.pl

445,00 zł netto
547,35 zł brutto

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za kurs proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy wraz z płytami na adres wskazany w zamówieniu.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Przejdź do pełnego FAQ

Kontakt z wydawcą

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za kurs proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy wraz z płytami na adres wskazany w zamówieniu.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Przejdź do pełnego FAQ

Kontakt z wydawcą

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)