Teczka pedagoga | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Psychologia i Mindfulness

www.teczkapedagoga.pl

Teczka pracy pedagoga szkolnego

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to pakiet gotowych do wdrożenia działań rekomendowanych przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Przekazujemy Państwu bogatą bazę materiałów przygotowanych specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi. W teczce pedagoga znajdą Państwo narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków i gotowe scenariusze zajęć.

Wybierz swoją wersję

Narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych oraz praktyczny poradnik wspomagający pedagogów w ich codziennej pracy

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to praktyczna publikacja wspierająca pedagogów szkolnych w ich codziennej pracy. Z pomocą poradnika wywiążą się Państwo z zadań pedagoga szkolnego i obowiązków nałożonych przez prawo oświatowe i dyrektora jednostki oświatowej. „Teczka pracy pedagoga szkolnego” opracowywana jest przez zespół złożony z wykwalifikowanych praktyków, uznanych pedagogów i psychologów. Publikacja zawiera sprawdzone materiały wzbogacone gotowymi do użycia ankietami, scenariuszami, testami oraz wieloma innymi narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi. Narzędziowy poradnik ułatwia dotarcie do najbardziej opornych uczniów i dobór metod pracy do problemów i osobowości podopiecznych. Przekazujemy Państwu dostęp do sprawdzonych, w pełni autorskich rozwiązań rekomendowanych przez Czytelników „Głosu Pedagogicznego”, które podniosą poziom bezpieczeństwa w placówce oświatowej. Korzystając z praktycznej publikacji, zrealizują Państwo wszystkie zadania pedagoga szkolnego, zyskają wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli i dowiedzą się, w jaki sposób dostosować program do nowych regulacji prawnych.

Spis treści

 • Pedagog w zreformowanej szkole
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
 • Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
 • Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
 • Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
 • Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
 • Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
 • Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
 • Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-proflaktycznych
 • W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
 • Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
 • Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
 • Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
 • Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
 • Depresyjne dziecko w szkole
 • Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
 • Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
 • Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
 • Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
 • Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
 • Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
 • Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
 • Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 • Zjawisko szkolnej przemocy
 • Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
 • W jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
 • TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
 • Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
 • Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
 • Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
 • Wyrażanie trudnych emocji
 • Narkotyki
 • Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • Dopalacze
 • Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 • Uzależnienie od portali społecznościowych
 • Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
 • Gry komputerowe
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
 • Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
 • Prostytucja nieletnich
 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 • Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
 • Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 • Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
 • Praca z uczniem z depresją
 • Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
 • Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
 • Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
 • Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
 • Praca z uczniem, który kłamie
 • Praca z uczniem z cukrzycą
 • Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 • Nie bądź obojętny na ADHD
 • Reakcje najbliższego środowiska
 • Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
 • Dysgrafia czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca z uczniem z FAS
 • Psychologiczne gry szkolne uczniów
 • Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
 • Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pedagog jako realizator programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
 • Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 • Gdy rodzic pracuje za granicą
 • Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
 • Współpraca z trudnym rodzicem
 • Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
 • Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
 • Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 • Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
 • Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
 • Negocjacje partnerskie i mediacje
 • Psychologia udzielania porad
 • Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
 • Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
 • Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
 • Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
 • Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania

W zespole autorskim m.in.:

Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w publicznym gimnazjum. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

zwiń

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

zwiń

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

zwiń

Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich.

zwiń

Sprawdź nas! Zajrzyj do środka wydania

Co zrobić, by poznać, zrozumieć i polubić siebie?

 • Przykładowy scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas rozbudzający potrzebę pracy nad sobą, autorefleksji, dążenia do samoakceptacji
Pobierz

Dedykowany portal

Decydując się na zakup publikacji otrzymasz także dostęp online do serwisu teczkapedagoga.pl zawierającego e-wydanie publikacji wzbogacone o zeszyty tematyczne [całość ponad 1100 stron]. Na portalu znajdziesz także pełną dokumentację pedagoga szkolnego, kilkadziesiąt dokumentów z możliwością wydruku i edycji.

 • E-wydanie – klikasz i masz!
 • Artykuły zawsze w zasięgu ręki, na wielu urządzeniach
 • W pracy, w podróży, w wolnych chwilach…

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
419,00 zł netto
452,55 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [ponad 1000 stron] oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Koszt każdej kwartalnej aktualizacji wynosi 230 zł netto. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
899,00 zł netto
1105,77 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu teczkapedagoga.pl - zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania. Płacisz raz, oszczędzasz na kosztach przesyłki i zyskujesz gwarancję rocznego dostępu do profesjonalnej e-publikacji, którą regularnie dla Ciebie aktualizujemy – bez dodatkowych opłat. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Dodaj do koszyka

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą

Najczęściej kupowane

Głos Pedagogiczny

Nauczanie przedmiotowe

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku czasopismo pedagogiczne, które zamiast zbędnej teorii, oferuje gotowe narzędzia dostosowane do problemów współczesnych uczniów. W każdym wydaniu znajdą Państwo 64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych przez najlepszych specjalistów, podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem. Przekazujemy Państwu bogatą bazę autorskich materiałów dydaktycznych, jakich nie oferują inne czasopisma pedagogiczne.

Nauczanie przedmiotowe

Głos Pedagogiczny

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku

Terapia Specjalna

Terapia pedagogiczna

„Terapia Specjalna” to czasopismo dedykowane specjalistom pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym numerze prezentujemy zalecenia terapeutyczne oraz porady specjalistyczne cieszące się uznaniem ze względu na swoją efektywność podczas terapii – czasopismo wyposaży Państwa w sprawdzone i skuteczne metody pracy.

Terapia pedagogiczna

Terapia Specjalna

„Terapia Specjalna” to czasopismo dedykowane specjalistom pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze uczniów z SPE – dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Przekazujemy Państwu m.in. zestaw zabaw manipulacyjnych i muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności oraz konspekt zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Teczka terapii zajęciowej

Terapia pedagogiczna

„ Teczka terapii zajęciowej” to publikacja wyposażająca terapeutów zajęciowych w komplet narzędzi ułatwiających codzienną pracę. Znajdą w niej Państwo bazę autorskich scenariuszy, kart pracy, prezentacji i dokumentów do przeprowadzenia rozwijających warsztatów w ramach arteterapii, socjoterapii, ergoterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo cenny czas na wymyślanie i przygotowywanie scenariuszy zajęć dla uczestników o bardzo zróżnicowanych potrzebach.

Terapia pedagogiczna

Teczka terapii zajęciowej

„ Teczka terapii zajęciowej” to publikacja wyposażająca terapeutów zajęciowych w komplet narzędzi ułatwiających codzienną pracę. Znajdą w niej Państwo bazę

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Terapia pedagogiczna

„Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty” to praktyczny poradnik adresowany do psychologów i psychoterapeutów zawierający materiały pomocne w prowadzeniu terapii. Przekazujemy Państwu kompleksowy zbiór przypadków z obszaru diagnozy, terapii i prewencji, dostarczamy przełomowe opracowania z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych oraz budujemy bazę wiedzy w oparciu o studia przypadków.

Terapia pedagogiczna

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

„Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty” to praktyczny poradnik adresowany do psychologów i psychoterapeutów zawierający materiały pomocne w prowadzeniu terapii.

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach I-III szkoły podstawowej. Wraz z niniejszą publikacją otrzymają Państwo obszerny zestaw materiałów pogrupowanych według obszarów wymagających usprawniania w zakresie kompetencji społecznych, edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach

Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA

„Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA” to pierwsze na rynku praktyczne wydawnictwo przygotowane z myślą o gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół autorski pracujący nad każdą aktualizacją złożony jest z przedstawicieli GKRPA, prawników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i psychologów.

Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA

„Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA” to pierwsze na rynku praktyczne wydawnictwo przygotowane z myślą o gminnych

Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego w praktyce

Terapia pedagogiczna

Kompleksowe materiały pedagogiczno-psychologiczne od rozpoznania problemu po ścieżki pomocy i wskazówki do współpracy z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. Nasi eksperci przygotowali gotowe procedury postępowania zgodne z najnowszymi wymogami MEN, dostosowane do konkretnych problemów psychologicznych i wychowawczych.

Terapia pedagogiczna

Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego w praktyce

Kompleksowe materiały pedagogiczno-psychologiczne od rozpoznania problemu po ścieżki pomocy i wskazówki do współpracy z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. Nasi eksperci