Teczka pedagoga | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Psychologia i Mindfulness

www.teczkapedagoga.pl

Teczka pracy pedagoga szkolnego

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to pakiet gotowych do wdrożenia działań rekomendowanych przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Przekazujemy Państwu bogatą bazę materiałów przygotowanych specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi. W teczce pedagoga znajdą Państwo narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków i gotowe scenariusze zajęć.

www.teczkapedagoga.pl

Wybierz swoją wersję

Narzędzie do diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych oraz praktyczny poradnik wspomagający pedagogów w ich codziennej pracy

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to praktyczna publikacja wspierająca pedagogów szkolnych w ich codziennej pracy. Z pomocą poradnika wywiążą się Państwo z zadań pedagoga szkolnego i obowiązków nałożonych przez prawo oświatowe i dyrektora jednostki oświatowej. „Teczka pracy pedagoga szkolnego” opracowywana jest przez zespół złożony z wykwalifikowanych praktyków, uznanych pedagogów i psychologów. Publikacja zawiera sprawdzone materiały wzbogacone gotowymi do użycia ankietami, scenariuszami, testami oraz wieloma innymi narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi. Narzędziowy poradnik ułatwia dotarcie do najbardziej opornych uczniów i dobór metod pracy do problemów i osobowości podopiecznych. Przekazujemy Państwu dostęp do sprawdzonych, w pełni autorskich rozwiązań rekomendowanych przez Czytelników „Głosu Pedagogicznego”, które podniosą poziom bezpieczeństwa w placówce oświatowej. Korzystając z praktycznej publikacji, zrealizują Państwo wszystkie zadania pedagoga szkolnego, zyskają wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli i dowiedzą się, w jaki sposób dostosować program do nowych regulacji prawnych.

Spis treści

 • Pedagog w zreformowanej szkole
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego w świetle nowych uregulowań prawnych
 • Notatka służbowa w pracy pedagoga szkolnego
 • Wdrażanie przez pedagoga szkolnego zmian związanych z reformą edukacji
 • Innowacje i eksperymenty zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi
 • Uprawnienia terapeutyczne pedagoga szkolnego
 • Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży
 • Aktualne regulacje prawne dotyczące działalności pedagoga szkolnego
 • Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-proflaktycznych
 • W jaki sposób dostosować program wychowawczo-pro&laktyczny do nowych regulacji prawnych
 • Jak zaangażować ucznia w promocję szkoły?
 • Jak zorganizować w szkole atrakcyjną imprezę, uroczystość lub wystawę?
 • Przygotowanie badania ankietowego w pracy wychowawczej na przykładzie metody socjometrycznej
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Ja – pedagog, czyli trudy interwencji w szkole
 • Jak wspomóc skuteczną adaptację nowych uczniów w szkole?
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny ucznia
 • Depresyjne dziecko w szkole
 • Konstruktywna krytyka w komunikacji z uczniem
 • Uczeń obarczony syndromem nieśmiałości
 • Uczeń odrzucony przez rówieśników, izolowany, nieakceptowany
 • Metody pomocy dla uczniów nieakceptowanych w klasie
 • Praca z uczniem z problemami adaptacyjnymi w szkole/klasie
 • Adaptacja, integracja, czyli jak dobrze rozpocząć rok szkolny
 • Dysfunkcje rozwojowe źródłem problemów wychowawczych
 • Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole techniką kontraktów
 • Zjawisko szkolnej przemocy
 • Jak pracować z uczniem – sprawcą agresji
 • W jaki sposób pomóc uczniowi – o&erze agresji
 • Metody radzenia sobie ucznia ze złością i gniewem
 • Jak reagować na agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • Tolerancja wśród dzieci i młodzieży – scenariusz zajęć
 • TOLERANCJA – warsztaty dla młodzieży i rodziców
 • Ty głupku! Ale masz beznadziejny piórnik! − O agresywnych zachowaniach dzieci
 • Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej
 • Obowiązki pedagoga szkolnego wobec ucznia krzywdzonego w szkole lub w domu
 • Wyrażanie trudnych emocji
 • Narkotyki
 • Praca pedagoga z uczennicą uzależnioną od narkotyków – studium przypadku
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych
 • Dopalacze
 • Młodzież na dopalaczach – studium przypadku
 • Uzależnienie od portali społecznościowych
 • Komputer i Internet – zalety oraz zagrożenia. Projekt szkolny
 • Gry komputerowe
 • Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni
 • O rozmawianiu z dziećmi i młodzieżą na temat życia seksualnego
 • Jak rozmawiać z dzieckiem molestowanym seksualnie?
 • Prostytucja nieletnich
 • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS
 • Promocja zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
 • Profilaktyka anoreksji i bulimii u młodzieży w działalności pedagogów szkolnych
 • Zmiana regulacji prawnych dotyczących przestępstw popełnianych wobec dziecka
 • Praca z uczniem z depresją
 • Przykłady ćwiczeń budujących pozytywną samoocenę uczniów i wzmacniających poczucie ich własnej wartości
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia
 • Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia
 • Praca z uczniem – budowanie pozytywnej samooceny
 • Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców
 • Praca z uczniem, który kłamie
 • Praca z uczniem z cukrzycą
 • Adolescencja – zrozumieć ucznia dorastającego
 • Nie bądź obojętny na ADHD
 • Reakcje najbliższego środowiska
 • Praca z dzieckiem nadmiernie ruchliwym, ale bez ADHD
 • Dysgrafia czy dyspraksja – jak zdiagnozować?
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca z uczniem z FAS
 • Psychologiczne gry szkolne uczniów
 • Praca w szkole z uczniem z zaburzeniami psychicznymi
 • Rola pedagoga w koordynowaniu wsparcia uczniów ze spektrum autyzmu
 • Porada i konsultacja − ważne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pedagog jako realizator programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • Sposoby postępowania z uczniem z lękiem szkolnym
 • Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły
 • Gdy rodzic pracuje za granicą
 • Jak zorganizować efektywne zebranie z rodzicami?
 • Współpraca z trudnym rodzicem
 • Rozwód rodziców – wsparcie dla dziecka. Zbiór wskazówek dla rodziców, nauczycieli i pedagogów
 • Przesadna kontrola dziecka – rozmowa z rodzicem
 • Łagodzenie napięć i emocji w trudnych relacjach z rodzicami
 • Nie bójmy się kon0iktów. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne niezbędne w pracy pedagoga
 • Komunikacja interpersonalna w procesie negocjacyjnym
 • Negocjacje partnerskie i mediacje
 • Psychologia udzielania porad
 • Asertywność nauczyciela jako niezbędny składnik procesu wychowania
 • Asertywność ważną umiejętnością w pracy pedagoga
 • Asertywność – na czym polega i jak ją u siebie rozwijać?
 • Dialog motywujący − skuteczna metoda w pracy pro&laktyczno-wychowawczo-terapeutycznej
 • Prelekcja czy warsztat – w jaki sposób mówić na ważne tematy, by zainteresować uczniów, rodziców i nauczycieli?
 • Prowokacyjne zachowania ucznia – metody skutecznego reagowania
W zespole autorskim m.in.:

W zespole autorskim m.in.:

Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, redaktor naczelna portalu pedagogia.pl, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w publicznym gimnazjum. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

zwiń

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

zwiń

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

zwiń

Pedagog szkolny i terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich.

zwiń

Sprawdź nas! Zajrzyj do środka wydania

Co zrobić, by poznać, zrozumieć i polubić siebie?

 • Przykładowy scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas rozbudzający potrzebę pracy nad sobą, autorefleksji, dążenia do samoakceptacji
Pobierz

Dedykowany portal

Decydując się na zakup publikacji otrzymasz także dostęp online do serwisu teczkapedagoga.pl zawierającego e-wydanie publikacji wzbogacone o zeszyty tematyczne [całość ponad 1100 stron]. Na portalu znajdziesz także pełną dokumentację pedagoga szkolnego, kilkadziesiąt dokumentów z możliwością wydruku i edycji.

 • E-wydanie – klikasz i masz!
 • Artykuły zawsze w zasięgu ręki, na wielu urządzeniach
 • W pracy, w podróży, w wolnych chwilach…

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
449,00 zł netto
471,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [ponad 1000 stron] oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
899,00 zł netto
943,95 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu teczkapedagoga.pl, zawierającego e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania.
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

Ponad 1000

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 314 zł netto.

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Luty, maj, sierpień, listopad

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą

Liczba stron

Ponad 1000

Format

A4

Liczba aktualizacji w roku

4

Dodatki

Brak

Koszt aktualizacji

Koszt 1 aktualizacji publikacji w wersji podstawowej wynosi 314 zł netto.

Aktualizacje ukazują się w miesiącach:

Luty, maj, sierpień, listopad

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tytuł jest aktualizowany. Nasi eksperci cyklicznie proponują pakiety dodatkowych materiałów. Aktualizacje są płatne, szczegóły znajdziesz w sekcji „Dane szczegółowe”.
Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie cyklicznych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z aktualizacji, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższego zestawu aktualizacyjnego.
W tej wersji publikacji proponujemy roczny dostęp online do serwisu internetowego zawierającego e-wydanie publikacji oraz w cenie dodatkowe materiały w ramach minimum 3 aktualizacji serwisu w roku. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Kontakt z wydawcą
Asystent (Online)