Czasopismo Forum Pediatrii praktycznej | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Pediatria

forumpediatrii.pl

Forum Pediatrii Praktycznej

Czasopismo „Forum Pediatrii Praktycznej” kierujemy do specjalistów, dla których pediatria praktyczna stanowi obszar codziennych zawodowych działań. Wszelkie prace nad czasopismem nadzoruje Rada Naukowa „Forum Pediatrii Praktycznej”, co stanowi gwarant najwyższej merytoryczności artykułów. Każdy numer zawiera aż 64 strony, na których przedstawiono wiedzę i praktykę najlepszych specjalistów w kraju. Wybierając nasze czasopismo, którego głównym punktem jest medycyna praktyczna -pediatria nie będzie miała przed Tobą tajemnic.

 • 64 strony
 • 6 numerów w roku
 • Format A4

forumpediatrii.pl

Wybierz swoją wersję

Czasopismo kierowane do specjalistów-praktyków

Dwumiesięcznik zawiera szereg gotowych rozwiązań do zastosowania podczas pracy z pacjentami – bazujemy na doniesieniach i przykładach dobrych praktyk z wielu ośrodków. W każdym wydaniu proponujemy ciekawy temat numeru, studium przypadków, artykuły z zakresu pediatrii interdyscyplinarnej oraz prawa i dokumentacji. Koniecznie sprawdź czasopismo – pediatria praktyczna stanowi naszą inspirację: 85% artykułów opieramy na szczegółowym opisie przypadków klinicznych w układzie: objawy -> diagnostyka -> rozpoznanie -> leczenie!

Decydując się na prenumeratę „Forum Pediatrii Praktycznej”, otrzymujesz opisy ponad 80 przypadków klinicznych, ponad 60 przydatnych artykułów, praktyczne i merytoryczne dodatki, a także artykuły pisane przez najwybitniejszych praktyków z całej Polski. W wersji online lub premium uzyskujesz również dostęp do portalu, z którego możesz korzystać w dowolnej chwili i miejscu. Jeśli głównym punktem Twojej pracy jest medycyna praktyczna – pediatria zostanie Ci przedstawiona w przystępny i przyjazny sposób. Ponadto w ramach rocznej prenumeraty otrzymujesz 24 punkty edukacyjne.

Poznaj naszych autorów

Poznaj naszych autorów

Wykładowca akademicki i lekarz-praktyk. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej. Specjalista pediatrii, medycyny sportowej i chorób zakaźnych. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii i USA. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna, Konsylium24.pl. Zajmował się obalaniem mitów medycznych, współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS). Autor i współautor ponad 100 publikacji pełnotekstowych oraz 2 książek (Atlas chorób zakaźnych wieku dziecięcego, Medycyna Podróży 2016/2017 - Poradnik omawiający 200 krajów).

zwiń

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej i aktualnie prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. .W latach 2012-2018 pełniła funkcje Konsultanta w dziedzinie Neonatologii w województwie mazowieckim. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego i wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych. Sprawuje także funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Jest członkiem Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2012 roku powołała Koalicję dla Wcześniaka platformę edukacyjną zrzeszającą wiele organizacji pozarządowych zajmujących się problemami przedwcześnie urodzonych noworodków.

zwiń

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalistka w zakresie dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie dodatkowo jest Kierownikiem Ośrodka Diagnostyki Chorób Alergicznych. Prof. dr hab. n. med. M. Czarnecka-Operacz pełni szereg funkcji, m.in. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Prezydentem Sekcji Dermatologicznej i Wenerologicznej Europejskiej Unii Lekarzy.

zwiń

prof. dr hab. n med. Piotr Albrecht, 43 lata pracy, specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Autor ponad 197 publikacji, IF >55; liczba cytowań z bazy Scopus – 391 bez autocytowań; h index = 10. Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Popularyzator nauki i wiedzy: redaktor naukowy podręcznika: Gastroenterologia Dziecięca Przewodnik lekarza praktyka – Czelej 2014 oraz tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika: S. Illing, S. Spranger, „Pediatria – Poradnik kliniczny”. Urban&Partner, Wrocław 2001; 16 lat współpracy z miesięcznikiem „Dziecko” – konsultacje, własna dwustronicowa rubryka odpowiedzi na pytania rodziców; autor rozdziału: „Pierwsza pomoc”, w wydawnictwie pt. Rower, Pascal, 2004; autor książek: Albrecht P, Niecikowska O. „Rodzice pytają, pediatra odpowiada”. Prószyński i S-ka, 2000, Warszawa; Szajewska H, Albrecht P. „Jak żywić niemowlęta i małe dzieci”. PZWL – ostatnie wydanie 2009. Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, redaktor prowadzący „Forum Pediatrii Praktycznej”. Członek Zarządu Głównego PTP, konsultant wojewódzki – gastroenterologia dziecięca.

zwiń

W latach 2005-2012 kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Specjalista z zakresu pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Prodziekan Wydziału Lekarskiego (1990-1993). Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982). Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w latach 1973-2014 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii oraz żywienia dzieci i młodzieży. Członek i współzałożyciel kilku towarzystw naukowych krajowych i europejskich (m.in. Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży PAN, Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy / Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwo Pediatrii, PTGHiŻDz, Societas Humboldtiana Polonorum-SHP, European Cystic Fibrosis Society). Zorganizował kilkanaście zjazdów naukowych oraz konferencji krajowych i europejskich z zakresu : pediatrii , gastroenterologii, medycyny sportowej, chorób rzadkich i żywienia (dietetyka). Pełni funkcję Prezesa Fundacji ”Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia”, realizując od 2004 r. żywieniowy program Unii Europejskiej. Kierownik i wykonawca krajowych i europejskich grantów naukowych (m.in.ECORN-CF). Od 2010 międzynarodowy ekspert ds. opracowania krajowego programu zwalczania chorób rzadkich. Od 2013 pracownik naukowy PWSZ w Kaliszu. Opublikował ponad 500 prac w dziedzinach: pediatria, gastroenterologia (pionierskie w kraju z zakresu pankreatologii , enterohormonów i zaburzeń odżywiania ) oraz medycyna sportowa. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i młodzieży; współautor kilku podręczników z zakresu pediatrii i żywienia dzieci i młodzieży dla studentów, lekarzy i pielęgniarek. Wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia (m.in. Złoty Krzyż Zasługi) i Rektora Uczelni. Posiada tytuł Amicus Studiosum i Złoty Laur SHP. Przez 23 lata (1990-2013) pełnomocnik Rektora UMP ds. współpracy z Uniwersytetem Martina Luthra w Halle (Niemcy). Niezależny kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

zwiń

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu Akademii Medycznej w Katowicach (aktualnie Uniwersytetu Medycznego), specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka, a także przyczyn zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu oraz terapii żywieniowej noworodków z małą masą ciała. W ostatnich latach również standaryzacja postępowania okołoporodowego sprzyjającego karmieniu naturalnemu. Nauczyciel akademicki na Wydziałach - Lekarskim, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznym -Uniwersytetu Medycznego, organizator kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy, konferencji i szkoleń regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor i współautor ponad 120 publikacji polskich i anglojęzycznych. Promotor 6 doktoratów (5 zakończone), recenzent prac doktoranckich, magisterskich i licencjackich. Recenzent w wielu czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych (Standardy Medyczne, Medycyna Praktyczna, Przegląd Pediatryczny, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Journal of Human Lactation, Acta Pediatrica, Journal of Perinatology). Wielokrotny stypendysta Szpitala Regionalnego w Ferde oraz Uniwersyteckiego w Bergen (Norwegia) w latach 90-tych w ramach wymiany organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Członek wielu towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Banków Mleka Kobiecego (EMBA), Europejskie Towarzystwo Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA), Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej. Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Członek grupy roboczej ds. wzmacniania mleka kobiecego w EMBA.

zwiń
W najnowszym wydaniu

W najnowszym wydaniu

 • TEMAT NUMERU - Czy da się jeszcze coś nowego powiedzieć o rozpoznawaniu, a zwłaszcza o leczeniu zaparcia czynnościowego u dzieci?

  Czy da się jeszcze coś nowego powiedzieć o rozpoznawaniu, a zwłaszcza o leczeniu zaparcia czynnościowego u dzieci?

  Piotr Albrecht
 • PEDIATRIA INTERDYSCYPLINARNA - Kampylobakterioza jako najczęstsza przyczyna biegunki o etiologii bakteryjnej u dzieci – opis dwóch przypadków

  Kampylobakterioza jako najczęstsza przyczyna biegunki o etiologii bakteryjnej u dzieci – opis dwóch przypadków

  Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Magdalena Marchwińska, Joanna Michalecka
 • STUDIUM PRZYPADKU - Wyciąg z bluszczu w infekcjach dróg oddechowych u dzieci i dorosłych – co nowego

  Wyciąg z bluszczu w infekcjach dróg oddechowych u dzieci i dorosłych – co nowego

  Agnieszka Krauze
O czym piszemy?

O czym piszemy?

Temat numeru - W każdym numerze bierzemy pod lupę najczęstsze przypadki z Państwa gabinetu. Schodzimy do detalu i kompleksowo prezentujemy wybrane zagadnienie. Poszczególne tematy wybierane są przez Radę Programową w oparciu o bieżące ankiety przeprowadzane w gabinetach i przychodniach w całej Polsce.
Pediatria interdyscyplinarna - TYLKO U NAS: W każdym numerze skupiamy się na jednej z dziedzin interdyscyplinarnych, takich jak kardiologia, dermatologia, endokrynologia, diabetologia, alergologia, czy gastroenterologia. Przedstawiamy schematy poprawnego różnicowania, możliwości prowadzenia leczenia, a także wskazujemy, kiedy odesłać dziecko do specjalisty.
Studium przypadków - Dział, na który poświęcamy zawsze ponad 80% treści merytorycznych czasopisma. Każdy artykuł rozpisany jest w formie gotowych instrukcji "krok po kroku". Dokładnie prezentujemy metody diagnostyczne - szczegółowo omawiamy wywiad, a także interpretujemy badania podmiotowe i przedmiotowe. Wskazujemy zalecaną farmakoterapię. Przedstawiamy zasady leczenia oraz ich ew. modyfikacje. Podpowiadamy co zrobić przy chorobach współwystępujących.
Prawo i dokumentacja - To dział, w którym prezentujemy zmiany prawne związane z prowadzeniem gabinetu, wymagania sanitarne oraz obowiązkowe działania w razie podejrzenia pobicia lub molestowania małych pacjentów.

Wybierz prenumeratę dla siebie

Wersja
CYFROWA
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • Elektroniczne wydania dwumiesięcznika wydane przez kolejne 12 miesięcy
 • Papierowe wydania dwumiesięcznika wydane przez kolejne 12 miesięcy
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
Dodaj do koszyka
Wersja
PREMIUM
699,00 zł netto
754,92 zł brutto

 • Papierowe oraz elektroniczne wydania dwumiesięcznika wydane przez kolejne 12 miesięcy
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Częstotliwość ukazywania się

Dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

64

Format

A4

Adres strony produktowej

https://forumpediatrii.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Częstotliwość ukazywania się

Dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

64

Format

A4

Adres strony produktowej

https://forumpediatrii.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)