Fizjoterapia dzieci i niemowląt | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Fizjoterapia i Ortopedia

Fizjoterapia Dzieci i Niemowląt

Fizjoterapia dzieci i niemowląt to publikacja poradnikowa z kompleksowym pakietem terapeutycznym. Zawiera ona omówienie metod neurofizjoterapeutycznych wraz z filmami instruktażowymi zawartymi na płytach DVD. To poradnik dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień skupiają się na pracy z najmłodszymi pacjentami. Jest on źródłem rzetelnych i przydatnych w praktyce lekarza informacji. Fizjoterapia dzieci i niemowląt to publikacja w wygodnej formie, dzięki której szybko znajdziesz to, czego potrzebujesz.

 • 2200 stron
 • filmy instruktażowe na płytach
 • dostęp do portalu internetowego

Wybierz swoją wersję

Poradnik fizjoterapia dla dzieci i niemowląt dla rozwoju codziennej praktyki

Publikacja Fizjoterapia dzieci i niemowląt zawiera wskazówki i porady w zakresie terapii i ćwiczeń w środowisku domowym. Na płytach znajdą Państwo również porady co do pielęgnacji, noszenia, ubierania, karmienia oraz masażu dziecka. Publikacja podzielona jest na następujące działy: neurologia, skoliozy i wady postawy, ortopedia, choroby genetyczne, inne schorzenia. Każdy film zawiera ćwiczenia, techniki fizjoterapeutyczne, a także etapy postępowania terapeutycznego. Ponadto opatrzone są one komentarzami na poszczególnych etapach wykonywania sekwencji ruchów. Opcja stopklatki pozwala na możliwość dokładnego zobaczenia ułożenia rąk i postawy terapeuty.

Ponadto Fizjoterapia dzieci i niemowląt zawiera opracowanie książkowe z opracowanymi pod względem praktyki przykładami stymulacji metodami neurofizjologicznymi dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego, porady dotyczące doboru i metod technik do stanu pacjenta oraz skale oceny fizjoterapeutycznej. Będą mogli zapoznać się Państwo z wieloma przykładowymi ćwiczeniami i postępowaniem fizjoterapeutycznym z grafiką oraz metodyką ich wykonywania

Zawartość

 • Prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju
 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego
 • Przykłady stymulacji dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego metodami neurofizjologicznymi
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
 • Postępowanie rehabilitacyjne w artrogrypozie
 • Fizjoterapia dzieci z asymetrią
 • Porażenie splotu ramiennego u noworodka
 • Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii. Wprowadzenie do oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla
 • Logopedia
 • Dyspraksja u dzieci – przykład terapii
 • Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych
 • Zaburzenia równowagi u dzieci – przykłady ćwiczeń
 • Wady postawy
 • Skoliozy
 • Postawa ciała i jej profilaktyka u dzieci w wieku szkolnym
 • Leczenie ograniczeń ruchomości stopy u dzieci
 • Leczenie ograniczeń ruchomości stawu kolanowego
 • Kończyna górna
 • Staw biodrowy
 • Kinesiology taping w ortopedii
 • KinesiologyTapingw ortopedii
 • Kręcz szyi pochodzenia mięśniowego – sposoby postępowania
 • Profilaktyka i postępowanie rehabilitacyjne w przypadku choroby
 • Ćwiczenia poprawiające sprawność ręki u dzieci
 • Fizjoterapia dzieci z dysplazja stawu biodrowego
 • Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego u dziecka (ACL – anteriorcruciateligament)
 • Złamania kości
 • Fizjoterapia w urazach kręgosłupa u dzieci
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Downa
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Pradera-Willego
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Cridu chat
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Ehlersa-Danlosa
 • Mukowiscydoza
 • Zespół Aperta
 • Zespół Retta
 • Rehabilitacja oddechowa u dzieci
 • Stymulacja propriocepcji przy użyciu trampoliny w schorzeniach neurologicznych i w uszkodzeniach narządów ruchu
 • Fizjoterapia w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży
 • Terapia dzieci w wodzie (przykłady i zasady pracy z dziećmi w wodzie, koncepcja pracy według koncepcji Halliwick, koncepcja Watsu - przykłady wybranych technik)
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Moebiusa
 • Kynoterapia jako metoda terapii dzieci
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)
 • Fizjoterapia w uogólnionej hipermobilności stawowej
 • Terapia moczenia nocnego dzieci za pomocą osteopatii
 • Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego u dzieci
 • Diagnoza i terapia urazu okołoporodowego w osteopatii pediatrycznej – spojrzenie subiektywne
 • Fizjoterapia dzieci po oparzeniach
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne z dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Opis przypadku
 • Choroba Legg-Calve-Perthesa – wytyczne postępowania rehabilitacyjnego Piśmiennictwo
 • Płyta 1 – Neurologia – postępowanie fizjoterapeutyczne u dzieci z problemami neurologicznymi – dr Roksana Malak
 • Płyta 2 - Skoliozy – Diagnostyka i terapia skolioz wg FITS – dr n. med. Marianna Białek, mgr Andrzej M'hango D.O.
 • Płyta 3 - Kinesiology taping w pediatrii – mgr Ireneusz Hałas
 • Płyta 4 - Metody fizjoterapii dzieci z zespołem Downa - dr Anna Permoda i mgr Aneta Bytner
 • Płyta 5 - Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du chat, zespołem Turnera – dr Jolanta Stępowska, mgr Marzena Jasińska, mgr Aleksandra Rewers-Jaworska
 • Płyta 6 - Fizjoterapia oddechowa u dzieci z mukowiscydozą - dr n. med. Alicja Rzepka
 • Płyta 7 - Terapia dziecka z porażeniem splotu barkowego - dr n. med. Roksana Malak
 • Płyta 8 - Kolana koślawe i szpotawe – charakterystyka zagadnienia oraz ćwiczenia korekcyjne – mgr Mateusz Markiewicz, mgr Przemysław Czerniak
 • Płyta 9 - Szkoła kręgosłupa, czyli kręgosłup a szkoła – mgr Mateusz Markiewicz, mgr Przemysław Czerniak
 • Płyta 10 - Wady stóp u dzieci – ocena, badanie kliniczne i zestawy ćwiczeń – dr n. med. Alicja Rzepka
 • Płyta 11 - Ćwiczenia dla dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi – dr Roksana Malak
Autorzy

Autorzy

Absolwentka kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2012 roku obroniła pracę doktorską z zakresu fizjoterapii w pediatrii. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki i usprawniania dzieci oraz z genetyki zaburzeń ruchu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

zwiń

I stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta. Współautor czterech książek w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji. Propagator fizjoterapii, prekursor zoofizjoterapii. Prezes oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Fizjoterapeuta kadry narodowej juniorów PZP i PZPn. Centrum Rehabilitacji MARKMED, Ostrowiec Świętokrzyski.

zwiń

W 2000 r. uzyskała stopień doktora w CMKP w Warszawie, dyplomowana terapeutka manualna CKMP, dyplomowana terapeutka PNF.

zwiń

Pracownik katedry i Kliniki Rehabilitacji 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydgiera w Bydgoszczy oraz studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim tej samej uczelni. Obecnie w trakcie odbywania specjalizacji z fizjoterapii. Ukończyła kursy pediatryczne, m.in.: Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi oraz Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg FITS.

zwiń

Zakład fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Polska Akademia Nauk

zwiń

Absolwent fizjoterapii na AWF Poznań. Aktywny zawodowo terapeuta techniki Bowena w stopniu zaawansowanym. Na co dzień prowadzi Centrum Zdrowego Kręgosłupa wg Dr Wolffa w Poznaniu. Jego pasją jest lekkoatletyka, a dokładnie skok o tyczce. Kiedyś utytułowany zawodnik, dziś trener tyczkarek.

zwiń

Magister fizjoterapii, studentka studiów doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Rehabilitacji, pracownik Centrum Terapii Skolioz i Wad Podstawy WYSPA w Gdańsku. Uczestniczka szkoleń i konferencji z zakresu metod leczenia zachowawczego skolioz. Specjalizuje się w terapii pacjentów z wadami postawy, skoliozą oraz bólami kręgosłupa. Zainteresowania zawodowe kieruje także na wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej w terapii pacjentów z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną.

zwiń

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L w Lublinie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudzkiego w Warszawie. Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping Association. Autor publikacji z zakresu fizjoterapii oraz Kinesiotaoungu i Kinesiology Tapingu.

zwiń

Absolwentka uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach oraz absolwentka studium pedagogicznego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Absolwentka fizjoterapii na wyższej szkole planowania strategicznego W Dąbrowie Górniczej. Autorka publikacji z zakresu fizjoterapii dziecięcej

zwiń

Specjalista rehabilitacji ruchowej, osteopata, dyplomowany terapeuta manualny CKMP, międzynarodowy terapeuta PNF.

zwiń

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta z wieloletnim stażem, specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Jeden z twórców i współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. W latach 2002-2010 Prezes PTMM. Od 2010 roku Prezes honorowy PTMM.

zwiń

Doktorantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wykładowca Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku. Współzałożycielka i kierownik Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy w Gdańsku. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z wadami postawy, skoliozami oraz zaburzeniami równowagi i propriocepcji.

zwiń

Magister fizjoterapii, wykładowca w Wyżej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobył w klubie piłkarskim Znicz Pruszków oraz na licznych stażach klinicznych, m.in. w Centrum Rehabilitacji Sportowej oraz Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Warszawie. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, zwłaszcza po uszkodzeniach i urazach stawów obwodowych. Zainteresowania zawodowe kieruje również na nauki czynności lokomocji u pacjentów pooperacyjnych oraz osób doświadczających bólu kręgosłupa.

zwiń

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i terapeutka metody NDT Bobath. W swojej pracy wykorzystuje także inną metodę neurofizjologiczną, jaką jest PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Rehabilitację ruchową małych i dużych pacjentów uzupełnia o masaż leczniczy i aplikacje Kinesiologytaping. Specjalizuje się w rehabilitacji dzieci i kobiet w ciąży. Zajmuje się rehabilitacją dzieci przedwcześnie urodzonych, z asymetrią, z opóźnieniem psychoruchowym, z zaburzeniem napięcia mięśniowego, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z uszkodzeniem nerwów obwodowych, z chorobami genetycznymi. Otacza opieką także panie będące w ciąży, zmniejszając dolegliwości bólowe, napięcie powłok brzusznych, czy obrzęki.

zwiń

Pobierz fragment publikacji

Niezbędnik kształtowania postawy

 • wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego krzesła i biurka dla dziecka,
 • opis właściwego tornistra,
 • wyjaśnienie wpływu obuwia i odzieży na postawę dziecka,
 • zasady wykonywania ćwiczeń profilaktycznych.
Pobierz

Portal

Decydując się na zakup publikacji, otrzymasz dostęp do opracowania w wersji elektronicznej.

 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • dokumenty do wydrukowania i wykorzystania podczas pracy
 • czytelny system nawigacji ułatwiający szybkie lokalizowanie informacji

Wybierz swoją wersję

Wersja
Elektroniczna
799,00 zł netto
838,95 zł brutto

 • Dostęp online do portalu zawierającego e-wydanie publikacji oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania. Bez kosztów wysyłki.
Dodaj do koszyka
Wersja
PLUS
1268,00 zł netto
1340,40 zł brutto

 • Publikacja w formie papierowej z praktycznymi filmami skzoleniowymi na płytach oraz nielimitowanym dostępem do e-wydania.
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba stron

2200

Format

A4

Dodatki

Materiały multimedialne na płycie - w wariancie PLUS

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Liczba stron

2200

Format

A4

Dodatki

Materiały multimedialne na płycie - w wariancie PLUS

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)