Czasopismo Monitor Dyrektora Przedszkola | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Zarządzenie placówką oświatową

monitorprzedszkola.pl

Monitor Dyrektora Przedszkola

„Monitor Dyrektora Przedszkola” to czasopismo w całości poświęcone problemom, z którymi borykają się dyrektorzy przedszkoli i wyzwaniom, jakim muszą sprostać w swojej codziennej pracy. Znajdą w nim Państwo gotowe do wykorzystania dokumenty do zastosowania w każdej placówce oraz zbiór praktycznych porad ułatwiających podejmowanie decyzji kadrowych, finansowych i administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.

 • 6 numerów w roku
 • 58 stron
 • 146 wydania archiwalne
 • Porady ekspertów

monitorprzedszkola.pl

Wybierz swoją wersję

Praktyczny doradca dyrektora przedszkola

Czasopismo „Monitor Dyrektora Przedszkola” to przewodnik po najnowszych zmianach prawnych, do których pracę placówki powinien dostosować każdy dyrektor. Jego lektura umożliwia właściwe zaplanowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji i kontroli. Czasopismo „Monitor Dyrektora Przedszkola” pomaga przygotować zgodną z prawem dokumentację wymaganą przez organ prowadzący i instytucje kontroli – od dokumentacji związanej z budżetem placówki, dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po sprawozdania i zmiany w dokumentacji bieżącej. Naszą misją jest podnoszenie poziomu nauczania w placówce, poprzez wyposażenie dyrektora w gotowe arkusze obserwacji oraz narzędzia potwierdzające realizację wymagań podstawy programowej. Informujemy Państwa, jakie przepisy regulują obecność dziecka z SPE w placówce, co należy mu zapewnić oraz na co postawić w codziennej pracy. Ponadto, w każdym numerze praktycznego doradcy dyrektora przedszkola znajdą Państwo dział „Narzędziownia”, a w nim 16 stron gotowych do wykorzystania dokumentów.

W zespole autorskim m.in.:

W zespole autorskim m.in.:

Nauczyciel dyplomowany, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Posiada dwudziestoletnią praktykę na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej. Twórczyni „Programu integracyjnego kształcenia i wychowania od przedszkola do gimnazjum” w Kołobrzegu.

zwiń

Pedagożka, terapeutka, trenerka, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych.

zwiń

Wieloletni nauczyciel i wychowawca w różnego typu placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, placówka kształcenia specjalnego, ośrodki doradztwa metodycznego). Nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy. Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego (DODN Filia w Legnicy – dyrektor, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Kuratorium Oświaty w Legnicy – wizytator i wicekurator oświaty). Kurator Oświaty w Legnicy oraz nauczyciel akademicki.

zwiń

Radca prawny, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego,

zwiń

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

zwiń

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Praktykujący prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.

zwiń

KIonsultant ds. kadry kierowniczej, ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli i oligofrenopedagogiki DODN Filia w Legnicy; doświadczony andragog i oligofrenopedagog; wieloletni nauczyciel, były Kurator Oświaty w Legnicy, szkoleniowiec – edukator, wykładowca akademicki.

zwiń

Nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ds. oceny projektów unijnych oraz ekspert w Radzie Konsultacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego przy Kuratorze Oświaty. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. zarządzania szkołą, bezpieczeństwa w placówce oświatowej, awansu zawodowego nauczycieli. Współautorka wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich, projektów i programów edukacyjnych realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Pracuje w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

zwiń

Psycholożka, psychoterapeutka i trenerka. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

zwiń

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Legnicy (1990-1998) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (1999-2006), dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy (2006-2007), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli (1995 -2006), ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (2005-2010), wykładowca na studiach podyplomowych, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń z prawa oświatowego dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli. Od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy.

zwiń
W najnowszym wydaniu

W najnowszym wydaniu

 • TEMAT NUMERU - Rzetelne podsumowanie kończącego się roku szkolnego warunkiem przygotowania przedszkola do nowego roku szkolnego

  Rzetelne podsumowanie kończącego się roku szkolnego warunkiem przygotowania przedszkola do nowego roku szkolnego

 • POD PARAGRAFEM - O ochronie sygnalistów w placówkach edukacyjnych

  O ochronie sygnalistów w placówkach edukacyjnych

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Wypalenie zawodowe nauczycieli – cicha epidemia

  Wypalenie zawodowe nauczycieli – cicha epidemia

 • KREATYWNE PRZEDSZKOLE - Jak przywrócić uczniom naturalną ciekawość poznawczą?

  Jak przywrócić uczniom naturalną ciekawość poznawczą?

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

Stałe działy

TEMAT NUMERU - W każdym numerze bierzemy pod lupę najczęstsze przypadki z Państwa gabinetu; schodzimy do detalu i kompleksowo prezentujemy wybrane zagadnienie; poszczególne tematy wybierane są przez Radę Programową w oparciu o bieżące ankiety przeprowadzane w gabinetach i przychodniach w całej Polsce.
Temat miesiąca - Tematy zgodne z kalendarzem roku szkolnego oraz aktualnymi problemami dyrektorów przedszkoli.
Dyrektor kontra prawo - Prezentujemy zrozumiałe komentarze do prawa oświatowego w układzie przepis – obowiązek dyrektora.
Dyrektor we współpracy - Znajdziesz tu nowatorskie pomysły na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki przedszkolnej.
Narzędziownia - Prezentujemy gotowe do wykorzystania wzory dokumentów, które pozwolą oszczędzić cenny dla dyrektora czas.
Placówki niepubliczne - Znajdziesz tu tematy sprofilowane w całości pod placówki niepubliczne – od spraw finansowych, kadrowych po dydaktykę i kontrole zarządczą.
Orzecznictwo sądów - Prezentujemy najważniejsze dla dyrektorów przedszkoli rozstrzygnięcia sądów, które ustanawiają nową linię interpretacji niejasnych przepisów czy regulują niejasności z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy czy finansowania placówek oświatowych.
Rada Pedagogiczna - To gotowe do zrealizowania pomysły na cały rok szkolny, zgodne z najnowszymi zmianami prawnymi oraz odpowiadające na bieżące potrzeby przedszkoli.
Kontrola w placówce - Z nami dowiesz się czego możesz się spodziewać na wypadek kontroli m.in. Sanepidu, kuratorium, PIP czy ZUS, jakie dokumenty przygotować i jak interpretować zalecenia pokontrolne, aby zabezpieczyć się na przyszłość.

Wybierz swoją wersję prenumeraty.

Wersja
CYFROWA
400,00 zł netto
432,00 zł brutto

 • 6 elektronicznych wydań
 • 6 papierowych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka
Wersja
PREMIUM
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

58

Format

A4

Adres strony produktowej

https://monitorprzedszkola.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Liczba wydań w roku

6

Liczba stron

58

Format

A4

Adres strony produktowej

https://monitorprzedszkola.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)