Czasopismo Forum Placówek niepublicznych | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Zarządzenie placówką oświatową

www.miesiecznikfpn.pl

Forum Placówek Niepublicznych

„Forum Placówek Niepublicznych” jest czasopismem dla dyrektorów i właścicieli przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych stanowiącym wsparcie w ich codziennej pracy. Na jego łamach na bieżąco informujemy o planowanych i wchodzących w życie zmianach w prawie oraz ich wpływie na funkcjonowanie placówek niepublicznych. Podpowiadamy, jakie są obowiązki dyrektorów w ramach zarządzania placówką niepubliczną, jakich terminów muszą dotrzymać i jaką dokumentację przygotować.

 • 6 numerów w roku
 • 40 stron
 • Dedykowany portal
 • Porady ekspertów

www.miesiecznikfpn.pl

Wybierz swoją wersję

Gotowe wzory dokumentów i narzędzia ułatwiające codzienną pracę dyrektorów szkół i przedszkoli niepublicznych

Wraz z dostępem do portalu placowki-niepubliczne.pl przekazujemy Państwu bogatą bazę dokumentów podzielonych tematycznie i przygotowanych specjalnie dla dyrektorów placówek niepublicznych. Użytkownicy serwisu otrzymują zbiór aktualnych ustaw i rozporządzeń wraz z  komentarzami wyjaśniającymi zawiłości prawne oraz możliwość kontaktu z ekspertami do spraw dotacji, prawa pracy i prawa oświatowego w trybie indywidualnych konsultacji. Artykuły specjalistyczne publikowane na portalu pomogą Państwu rozwiązać problemy placówek niepublicznych z zakresu finansów i dotacji, spraw kadrowych, nadzoru pedagogicznego, kontroli zewnętrznych, bezpieczeństwa i współpracy z rodzicami. Ponadto, użytkownicy serwisu mają możliwość wymiany doświadczeń z dyrektorami placówek niepublicznych z całej Polski.

 

W zespole autorskim m.in.:

W zespole autorskim m.in.:

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor wielu artykułów i publikacji.

zwiń
W najnowszym wydaniu m.in.:

W najnowszym wydaniu m.in.:

 • Dotacje - Jak są ustalane kwoty dotacji oświatowych i czy mogą być wyższe?

  Jak są ustalane kwoty dotacji oświatowych i czy mogą być wyższe?

 • Kadry - Kwalifikacje nauczycieli w placówkach niepublicznych

  Kwalifikacje nauczycieli w placówkach niepublicznych

 • Komentarz prawny - Komentarz do zmian w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych

  Komentarz do zmian w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych

 • Nadzór pedagogiczny i kontrola - Rzetelne podsumowanie kończącego się roku szkolnego warunkiem przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego

  Rzetelne podsumowanie kończącego się roku szkolnego warunkiem przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

Stałe działy

Orzecznictwo w praktyce - prezentujemy najważniejsze dla dyrektorów placówek niepublicznych orzeczenia sądów, które ustanawiają nową linię interpretacji niejasnych przepisów i rozstrzygają niejasności z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy czy finansowania placówek oświatowych.
Placówka pod kontrolą - podpowiadamy, w jaki sposób placówka niepubliczna powinna przygotować się do kontroli m.in. PIP, sanepidu, kuratora oświaty, NIK: jaka dokumentacja może być skontrolowana (czego kontroler może od dyrektora żądać, a jakie dokumenty są fakultatywne), jak przebiegają procedury odwoławcze w przypadku negatywnego wyniku kontroli (ścieżka postępowania, wzory pism), jak realizować zalecenia pokontrolne (dobre praktyki, innowacje, co warto wprowadzić dla poprawy funkcjonowania placówki, by wynik kolejnej kontroli był pozytywny).
Dyrektor we współpracy - co miesiąc przedstawiamy inny organ/inną instytucję, z którymi dyrektor podejmuje współpracę (rada rodziców, rada szkoły, organ prowadzący, lokalne instytucje i firmy), a w ramach tej współpracy dobre praktyki, niezbędną dokumentację, korzyści dla całej placówki.
Rada pedagogiczna - to gotowe do zrealizowania pomysły na cały rok szkolny, zgodne z najnowszymi zmianami prawnymi oraz odpowiadające na bieżące potrzeby placówki.
Informator prawny - nowa formuła zestawienia najnowszych zmian w prawie – przejrzyste wskazanie, które z nowych przepisów oświatowych dotyczą placówek niepublicznych i co to oznacza dla funkcjonowania placówki (dostosowanie przepisów wewnętrznych, np. regulaminów, procedur, dokumentacji – np. jakie nowe dokumenty trzeba przygotować, organizacji pracy – co należy zmienić w funkcjonowaniu placówki w związku ze zmianami przepisów, konkretne przykłady).
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - w związku z nowym obowiązkiem dla placówek niepublicznych prezentujemy krok po kroku czynności organizacyjne, obowiązki, niezbędną dokumentację i podstawę prawną udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce niepublicznej. Na portalu www.placowki-niepubliczne.pl znajdą Państwo niezbędne wzory dokumentów.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI - przedstawiamy sprawdzone sposoby na zaangażowanie rodziców w życie placówki oraz doradzamy, jak wyjść obronną ręką z sytuacji spornych.
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ - krok po kroku wyjaśniamy, jak skutecznie kierować niepubliczną placówką oświatową, podpowiadamy gotowe rozwiązania organizacyjne i wspieramy dyrektorów w codziennej pracy.
KADRY I FINANSE - analizujemy trudne przypadki w zakresie finansowania działalności placówki niepublicznej, w tym rozliczanie dotacji i szukanie alternatywnych źródeł funduszy, oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.
DOKUMENTOWANIE PRACY PLACÓWKI - udostępniamy wzory dokumentów, które dyrektor musi przygotować zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i które warto mieć pod ręką w razie kontroli. Każdy dokument poparty jest podstawą prawną oraz komentarzem eksperta.
EWALUACJA WEWNĘTRZNA - radzimy, jak efektywnie prowadzić ewaluację w placówce: od wyboru tematu badania do sporządzenia raportu. Wskazujemy też, jak wykorzystać wnioski z przeprowadzonej ewaluacji w celu poprawy jakości pracy placówki.

Wybierz swoją wersję prenumeraty:

Wersja
CYFROWA
400,00 zł netto
432,00 zł brutto

 • 6 elektronicznych wydań
 • 6 papierowych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka
Wersja
PREMIUM
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Częstotliwość ukazywania się

6 numerów w roku

Liczba stron

40

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.miesiecznikfpn.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Częstotliwość ukazywania się

6 numerów w roku

Liczba stron

40

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.miesiecznikfpn.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)