Czasopismo Monitor Dyrektora Szkoły | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Zarządzenie placówką oświatową

www.monitorszkoly.pl

Monitor Dyrektora Szkoły

Czasopismo „Monitor Dyrektora Szkoły” adresowane jest do dyrektorów szkół publicznych. Z jego pomocą rozwiążą Państwo specyficzne problemy szkół w zakresie dotacji, ograniczą do minimum czas przygotowania niezbędnej dokumentacji i poznają praktyczne komentarze do zmian w prawie oświatowym.

 • 6 numerów w roku
 • 56 stron
 • 137 wydań archiwalnych
 • Narzędziownia

www.monitorszkoly.pl

Wybierz swoją wersję

Czasopismo skierowane do dyrektorów szkół publicznych

Magazyn„Monitor Dyrektora Szkoły” wspiera dyrektorów szkół w skutecznym zarządzaniu publiczną placówką oświatową. Dzięki gotowym protokołom, sprawozdaniom, listom kontrolnym i regulaminom w wersji edytowalnej ograniczą Państwo czas wypełniania dokumentów do minimum i przeznaczą go na realizację innych obowiązków dyrektora szkoły. Czasopismo o narzędziowym charakterze pomaga rozwiązywać specyficzne problemy szkół w zakresie dotacji, zatrudniania, obowiązkowych procedur i regulaminów. Na łamach czasopisma przekładamy prawo na język praktyki, wskazując, które z przepisów i w jakim zakresie obowiązują w placówkach oświatowych. W każdym artykule przedstawiamy podstawę prawną i aktualne wyroki sądów, jakie powinien poznać dyrektor szkoły – czasopismo i treści zamieszczone na portalu są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.

Poznaj autorów

Poznaj autorów

Wieloletni nauczyciel i wychowawca w różnego typu placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, placówka kształcenia specjalnego, ośrodki doradztwa metodycznego). Nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy. Wieloletni dyrektor i pracownik nadzoru pedagogicznego (DODN Filia w Legnicy – dyrektor, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Kuratorium Oświaty w Legnicy – wizytator i wicekurator oświaty). Kurator Oświaty w Legnicy oraz nauczyciel akademicki.

zwiń

Nauczycielka dyplomowana, specjalistka w zakresie zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, prawa oświatowego. Ekspertka MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ds. oceny projektów unijnych oraz ekspert w Radzie Konsultacyjnej ds. szkolnictwa zawodowego przy Kuratorze Oświaty. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. zarządzania szkołą, bezpieczeństwa w placówce oświatowej, awansu zawodowego nauczycieli. Współautorka wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich, projektów i programów edukacyjnych realizowanych na terenie Dolnego Śląska. Pracuje w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

zwiń

Wieloletni wizytator i dyrektor Delegatury KO w Legnicy. Obecnie główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy, przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, wykładowca na studiach podyplomowych.

zwiń

Adwokat, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo i Politologia, doktorantka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Prawo Kanoniczne. Od 2011 r. pracuje w branży prawnej, w tym od 2015 r. prowadzi kancelarię adwokacką, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Posiada różnorodne doświadczenie zawodowe, m.in. w pracy dla jednostek administracji publicznej, obsłudze projektów unijnych, wspieraniu przedsiębiorczości, współpracy z brytyjską kancelarią prawną. W „Monitorze Dyrektora Szkoły” publikuje od 2015 r.

zwiń

Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, wieloletni Redaktor Prowadzący czasopisma "Głos Pedagogiczny", pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autor popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

zwiń

Pedagożka, terapeutka, trenerka, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych.

zwiń

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

zwiń

Wieloletni wicedyrektor, później dyrektor szkoły. Doświadczony trener specjalizujący się w tematyce prawa oświatowego, ochrony danych osobowych oraz programowania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

zwiń

Radca prawny, specjalizuje się m. in. w prawie pracy i prawie oświatowym, autorka publikacji z ww. dziedzin.

zwiń

Prawnik, specjalizuje się w prawie oświatowym.

zwiń

Trener, mediator, coach, tutor specjalizujący się w rozwijaniu kompetencji niezbędnych dla rozwoju. Od lat związany z systemem wspomagania zarówno jako osoba prowadząca państwową, później samorządową, ale również niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Partner wielu projektów realizowanych zarówno przez centralne, jak i regionalne placówki doskonalenia nauczycieli. Uczestnik i współautor materiałów wypracowanych w ramach projektu „Przywództwo edukacyjne”, a także autor ramowego programu i współrealizator szkoleń z zakresu kształtowania postaw.

zwiń
W bieżącym numerze

W bieżącym numerze

 • TEMAT NUMERU - Właściwa formuła nadzoru pedagogicznego – dylemat: sprawozdanie czy informacja?

  Właściwa formuła nadzoru pedagogicznego – dylemat: sprawozdanie czy informacja?

 • POD PARAGRAFEM - Informacja publiczna w oświacie

  Informacja publiczna w oświacie

 • NARZĘDZIOWNIA - Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024

  Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 • ZDROWIE PSYCHICZNE - Związki zawodowe w szkołach – korzyści i wyzwania

  Związki zawodowe w szkołach – korzyści i wyzwania

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

Stałe działy

W KADRZE DYREKTORA - Omówienie kwestii istotnych z punktu widzenia dyrektora jako pracodawcy, zagadnienia związane z prawem pracy i zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników.
DYREKTOR I FINANSE - Użyteczne porady dotyczące skutecznego zarządzania finansami placówki i dokonywania rozliczeń.
POD PARAGRAFEM - Praktyczne komentarze eksperckie do zmian prawnych, aktualnie obowiązujących przepisów i najczęstszych problemów dyrektorów szkół oraz porady specjalistów.
Z ŻYCIA SZKOŁY - Komentarze do problemów i zjawisk występujących w szkołach, mogących stanowić wyzwanie dla dyrektora, wraz z propozycjami rozwiązań do zastosowania w codziennej pracy.
NOWOŚĆ! FUNDRAISING W POLSKIEJ SZKOLE - Podstawy prawne, inspiracje oraz praktyczne wskazówki dotyczące działań i rozwiązań do wprowadzenia w szkole.

Wybierz swoją wersję prenumeraty.

Wersja
CYFROWA
400,00 zł netto
432,00 zł brutto

 • 6 elektronicznych wydań
 • 6 papierowych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka
Wersja
PREMIUM
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Częstotliwość ukazywania się

6 numerów w roku

Liczba stron

56

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.monitorszkoly.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Częstotliwość ukazywania się

6 numerów w roku

Liczba stron

56

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.monitorszkoly.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)