Czasopismo Polonistyka | Forum Media Polska
0 Koszyk
Logowanie

Nauczanie przedmiotowe

www.czasopismopolonistyka.pl

Polonistyka

Czasopismo „Polonistyka” dedykowane jest aktywnym pedagogom chcącym skutecznie realizować podstawę programową poprzez zindywidualizowaną pracę z uczniem, alternatywne formy nauczania i najnowsze technologie. Co dwa miesiące przekazujemy Państwu 56 stron merytorycznych treści powstających we współpracy z programem Mistrz Mowy Polskiej i Fundacją im. Wisławy Szymborskiej oraz dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych pod okiem autorytetów w dziedzinie polonistyki – prof. Jerzego Bralczyka, prof. Jana Miodka, prof. Halinę Zgółkową i prof. Tadeusza Zgółkę.

 • 6 numerów w roku
 • 56 stron
 • 65 numerów archiwalnych
 • Format A4

www.czasopismopolonistyka.pl

Wybierz swoją wersję

„Polonistyka” – czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów

„Polonistyka” – czasopismo o bogatej tradycji wydawniczej poszerza kompetencje nauczyciela polonisty w obszarach: językowym, literackim i metodycznym, stawiając przy tym na efektywny dialog ze współczesnym uczniem. Co dwa miesiące przekazujemy Państwu 56 stron praktycznych i aktualnych materiałów do wykorzystania w codziennej pracy, artykuły z obszaru promocji czytelnictwa, językoznawstwa i animacji kultury. Każdy numer czasopisma „Polonistyka” jest tematyczny – nad treścią pracuje zespół składający się z doświadczonych dydaktyków, autorów ze środowisk uniwersyteckich, instytucji kultury, nauczycieli praktyków i metodyków. Na łamach czasopisma publikujemy scenariusze lekcji języka polskiego oraz gotowe narzędzia w postaci kart pracy, dzięki którym przeprowadzą Państwo angażujące zajęcia z wykorzystaniem m.in. nowych technologii i alternatywnych form nauczania.

Poznaj autorów

Poznaj autorów

Nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, ambasadorka Muzeum POLIN, absolwentka międzynarodowych seminariów poświęconych edukacji o Holokauście i prawach człowieka (we Francji, w Izraelu, Niemczech, Norwegii, USA), wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych (np.: Polonista i historyk w nowej szkole, Drama na lekcjach języka polskiego). Propaguje stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, uwielbia lekcje interdyscyplinarne realizowane we współpracy z nauczycielami matematyki, chemii, języków obcych. Od lat współpracuje z CKE i OKE. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu „Literatura i film w USA. Młodzież pisze eseje”. Najbardziej zależy jej na tym, by młodzież była otwarta na nowe doświadczenia, ciekawa świata i ludzi, otwarta i tolerancyjna.

zwiń

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej, poetyki odbioru różnych tekstów kultury we współczesnej szkole oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej. Wspólnie z Anetą Grodecką napisała książkę Wielozmysłowość. Filozofia i dydaktyka (2012).

zwiń

Doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika przy wydziale Rozwoju społecznego urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultantka języka polskiego w Centrum Inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach. Obecnie dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowczyni gdańskiej WSB.

zwiń

Uzyskała doktorat z literatury staropolskiej na KUL-u. Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6 we Wrocławiu, redaktorka językowa w Instytucie Naukowo-Wydawniczym „Spatium” w Radomiu. Publikowała w czasopismach metodycznych i literackich. Interesuje się literaturą staropolską, współczesną oraz literaturą dla dzieci i młodzieży.

zwiń

W latach 2008-2013 studiowała filologię polską ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów zaczęła pracować w łódzkich szkołach prywatnych, ucząc języka polskiego gimnazjalistów oraz języka polskiego jako obcego. Od 2016 r. przebywa na urlopie macierzyńskimi prowadzi stronę internetową, która jest dostępna pod adresem www.polskinaczasie.pl. Misją Agaty jest tworzenie ciekawych i kreatywnych pomysłów do wykorzystania na lekcjach języka obcego, polskiego, również polskiego jako obcego. Od 2017 r. wraz z Katarzyną Skolimowską prowadzi Inspirownik Nauczyciela. W eksperckich poradach można spotkać opinie i porady fachowców, praktyków, trenerów i nauczycieli. Rok 2017 to czas 23 artykułów na tematy bliskie nauczycielom, lektorom, pedagogom, wychowawcom i rodzicom. Agata jest ciągle w ruchu, cały czas się szkoli i rozwija. Poznajcie się lepiej!

zwiń

Krytyczka i historyczka literatury, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Autorka książki Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w 2014 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego. Pisze dla „Fa-artu”, „Nowej Dekady Krakowskiej”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Polityki”, „Twórczości”, „Znaku” i Xiegarnia.pl. Prowadzi blog krytykanaostro.blogspot.com. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

zwiń

Polonista, pedagog, kulturoznawca; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Współpracownik w projektach PIRLS i TIMSS 2011 oraz w innych projektach badawczych, takich jak „Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów”, „Szkoła samodzielnego myślenia” oraz „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum”. W latach 2010-2015 w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej koordynator projektu Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rzeczoznawca MEN w zakresie języka polskiego. Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. Autora programów nauczania, publikacji naukowych i metodycznych, współautora programu nauczania języka polskiego w Szkołach Europejskich. Wykładowca na Wydziale Pedagogicznym i na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista do spraw dydaktyki i nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Naukowo zajmuje się dydaktyką nauczania języka polskiego, pomiarem osiągnięć uczniów, rozwojem kompetencji komunikacyjnej dzieci.

zwiń

(ur. 1978), pisarz, wykładowca, autor podcastu „Zabójcze opowieści”. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej). Bada techniki przyciągania uwagi odbiorcy, prowadzi warsztaty ze storytellingu. W 2014 r. wydał Martwe ciała, reportaż o Edmundzie Kolanowskim, seryjnym zabójcy z Poznania, a w 2016 r. powieść kryminalną Mężczyzna w białych butach, inspirowaną autentyczną historią (obydwie książki we współpracy z Waldemarem Ciszakiem, adwokatem). Ostatnio opublikował trzy tomy serii kryminalnej Dekada, która akcja została osadzona w latach 90. W 2019 r odbędzie się premiera nowego wydania Martwych ciał, poprawionego i uzupełnionego o nowe materiały.

zwiń
W najnowszym wydaniu

W najnowszym wydaniu

 • TEMAT NUMERU - Wisława Szymborska – filmowe konteksty

  Wisława Szymborska – filmowe konteksty

  dr Iwona Grodź
 • AKADEMIA ROZWOJU NAUCZYCIELA - Jak przywrócić uczniom naturalną ciekawość poznawczą?

  Jak przywrócić uczniom naturalną ciekawość poznawczą?

  Olga Woj
 • POLSKI W PRAKTYCE - Z motywami literackimi za pan brat, czyli ostatnie powtórzenie przed maturą! Scenariusz zajęć – klasa maturalna

  Z motywami literackimi za pan brat, czyli ostatnie powtórzenie przed maturą! Scenariusz zajęć – klasa maturalna

  Agata Zakrzewska-Okrojek
 • GRAMAPRAKTYKA - Karty pracy

  Karty pracy

  Marta Mirgos

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

Stałe działy

Książka na zakręcie - Rubryka poświęcona promocji czytelnictwa w szkole, rynkowi wydawniczemu oraz krytyce literackiej nowości książkowych .
Horyzonty polonistyki - Poznasz zagadnienia historyczno-literackie poszerzające pole interpretacji kanonicznych tekstów kultury, sytuujące edukację polonistyczną w kontekście interdyscyplinarnym.
Praktyczny przewodnik nauczyciela - Cykl artykułów przybliżający zagadnienia dotyczące oceniania, motywowania a także rozwoju zawodowego nauczyciela.
Polski w praktyce - Otrzymasz gotowe narzędzia w postaci scenariuszy oraz kart pracy, dzięki którym przeprowadzisz angażującą ucznia lekcję z wykorzystaniem m. in. nowych technologii, alternatywnych form nauczania.
Polski na czasie - Odkryjesz nowatorskie metody pracy, dzięki którym realizujesz zagadnienia zgodne z podstawą programową, aktywizując ucznia do samodzielnej pracy.
Egzamin z języka polskiego - Poznasz niestandardowe metody i narzędzia wykorzystujące nowe technologie do powtarzania materiału przed egzaminem ósmoklasisty i maturalnym. Gotowe scenariusze, karty pracy i materiały wizualne do rozdania uczniom na lekcjach.

Wybierz swoją wersję prenumeraty.

Wersja
Cyfrowa
400,00 zł netto
432,00 zł brutto

 • 6 elektronicznych wydań
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego wydania czasopisma
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do archiwalnych wydań czasopisma
 • Roczny dostęp do portalu czasopismopolonistyka.pl
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
499,00 zł netto
538,92 zł brutto

 • Roczna subskrypcja czasopisma „Polonistyka ” - 3 papierowe wydania (styczeń, marzec, wrzesień) oraz 3 elektroniczne (maj, lipiec, listopad)
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Częstotliwość ukazywania się

Dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

3 papierowe wydania (styczeń, marzec, wrzesień) oraz 3 elektroniczne (maj, lipiec, listopad)

Liczba stron

56

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.czasopismopolonistyka.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Częstotliwość ukazywania się

Dwumiesięcznik

Liczba wydań w roku

3 papierowe wydania (styczeń, marzec, wrzesień) oraz 3 elektroniczne (maj, lipiec, listopad)

Liczba stron

56

Format

A4

Adres strony produktowej

https://www.czasopismopolonistyka.pl/

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta
Asystent (Online)