Czasopismo Wychowanie w przedszkolu | Forum Media Polska
0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl

Wychowanie w Przedszkolu

„Wychowanie w Przedszkolu” – czasopismo dla nauczycieli wychowania przedszkolnego to baza profesjonalnych, autorskich materiałów do realizacji zajęć oraz aktualnych komentarzy do zmian w prawie oświatowym. Materiały zamieszczone na łamach czasopisma są wysokiej jakości merytorycznej dzięki opiece koordynatorki pracy nad podstawą programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – pani Doroty Dziamskiej.

 • 10 numerów w roku
 • 68 stron
 • 46 wydań archiwalnych
 • Pakiet scenariuszy zajęć

Wybierz swoją wersję

Praktyczne wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów przedszkola

„Wychowanie w Przedszkolu” – czasopismo prezentujące nowatorskie spojrzenie na systemy i metody wychowawcze stosowane w polskich przedszkolach. Jego lektura rozwinie Państwa warsztat pracy i dostarczy cennej wiedzy z takich dziedzin, jak pedagogika i psychologia. W każdym numerze zamieszczamy opis nowoczesnych i sprawdzonych metod pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci zdolnych, z ADHD i zaburzeniami rozwoju, a w rubryce „Akademia Rozwoju Nauczyciela Przedszkola” – materiały kształtujące umiejętności miękkie, niezbędne w życiu zawodowym i prywatnym. W dziale „Edukacja matematyczna” omawiamy poszczególne kompetencje matematyczne wraz z propozycjami gier i zabaw dla dzieci, a w dziale „Okiem eksperta” publikujemy cykl artykułów z ekspertami PWN na temat rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym. Wraz z „Wychowaniem w Przedszkolu” w wersji online przekazujemy Państwu stały dostęp do archiwalnych numerów oraz gotowe narzędzia i dokumenty w wersji edytowalnej, niezbędne w Państwa codziennej pracy.

Poznaj autorów

Pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, autorka systemu pedagogicznego Edukacja przez ruch – ogólnorozwojowej metody kształcenia dzieci pomiędzy 3. a 10. rokiem życia, której istotą jest wykorzystanie lubianych przez dzieci i preferowanych form ruchu, nie wyłącznie na typowych zajęciach gimnastycznych. Konsultant metodyczny i dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Poznaniu, założycielka i prezes Polskiego Centrum Origami, autorka publikacji dla dzieci i dorosłych dotyczących wykorzystania sztuki origami w edukacji. Koordynator zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

zwiń

Pedagog, surdopedagog, terapeuta. Od ponad 14 lat pracuje jako pedagog szkolny, obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Autor publikacji w czasopismach pedagogicznych oraz materiałów wykorzystywanych w szkoleniach online dla nauczycieli.

zwiń

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożyciel nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu", które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

zwiń

Psycholożka, psychoterapeutka i trenerka. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

zwiń

Pedagożka, terapeutka, trenerka, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Pisze również bajki i opowiadania dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.

zwiń

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Legnicy (1990-1998) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (1999-2006), dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Legnicy (2006-2007), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli (1995-2006), ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli (2005-2010), wykładowca na studiach podyplomowych, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń z prawa oświatowego dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli. Od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy.

zwiń

W najnowszym wydaniu

 • TEMAT NUMERU

  Zabawy rozwijające aktywność poznawczą dziecka

 • ZAJECIA NA CZASIE

  Poznajemy Polskie Parki Narodowe

 • W RYTMIE KROKÓW I PODSKOKÓW

  Muzyka ze śmietnika

 • PODSTAWA PROGRAMOWA

  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realna potrzeba dzieci?

Zajrzyj do środka przykładowego wydania

Stałe działy

 • TEMAT NUMERU - rubryka poświęcona najaktualniejszym metodom pracy, nowatorskim i praktycznym wskazówkom pedagogicznym, które wspierają całościowy rozwój dziecka
 • PODSTAWA PROGRAMOWA - realizacja podstawy programowej w przedszkolu krok po kroku – oryginalne pomysły na organizację twórczych sytuacji edukacyjnych, przygotowanie konspektów i dokumentacji pod okiem koordynatorki prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego, pani Doroty Dziamskiej
 • PRACA Z DZIECKIEM - innowacyjne propozycje holistycznego podejścia w pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach, sprawdzone wskazówki metodyczne do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi borykającymi się z trudnościami w poszczególnych obszarach rozwojowych – fizycznym, emocjonalnym, społecznym czy poznawczym
 • EDUKACJA PRZYRODNICZA - metoda opowieści ruchowej jako sposób na rozwijanie obszaru poznawczego dziecka w zakresie znajomości elementów świata przyrodniczego poprzez zabawy w grupie przedszkolnej
 • ARTETERAPIA W PRZEDSZKOLU - atrakcyjne i różnorodne ćwiczenia arteterapeutyczne wspierające rozwój emocjonalny dziecka
 • KULTURALNY MALUCH - kompendium wiedzy na temat świata sztuki i kultury umożliwiające rozwój społeczny dziecka w realiach funkcjonowania współczesnego przedszkola
 • LOGOPEDYCZNE ABC - wszystko, co nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien wiedzieć, aby wspierać rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym oraz umiejętnie ocenić konieczność skierowania go na specjalistyczne badania logopedyczne

Zamów roczną prenumeratę, a 3 dodatkowe miesiące otrzymasz gratis! Wybierz swoją wersję prenumeraty.

Wersja
Online
299,00 zł netto
322,92 zł brutto

 • 12-miesięczna subskrypcja czasopisma "Wychowanie w przedszkolu” [wersja cyfrowa}
 • Roczna subskrypcja czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu (wersja drukowana)
Dodaj do koszyka
Wersja
Ekonomiczna
349,00 zł netto
376,92 zł brutto

 • Roczna subskrypcja czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” (wersja drukowana)
 • Roczny dostęp do portalu www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl oraz e-wydań czasopisma (w tym wszystkich wydań archiwalnych)
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
469,00 zł netto
506,52 zł brutto

 • Roczna subskrypcja czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” (wersja drukowana)
 • Roczny dostęp do portalu www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl oraz e-wydań czasopisma (w tym wszystkich wydań archiwalnych)
Dodaj do koszyka

Częstotliwość ukazywania się

miesięcznik

Liczba wydań w roku

10

Liczba stron

68

Format

A4

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za prenumeratę proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy listownie na adres wskazany w zamówieniu.
Termin płatności to 13 dni od momentu wystawienia faktury.
Czasopismo wyślemy w miesiącu wystawienia faktury, po ukazaniu się numeru. Wyjątek: w przypadku zamówienia dwumiesięcznika lub kwartalnika, pierwszym numerem będzie ten, który ukaże się po wystawieniu faktury.
Od momentu wystawienia faktury VAT, okres prenumeraty jest widoczny na fakturze.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Najchętniej kupowane

Życie Szkoły

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Życie Szkoły” – czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i dyrektorów szkół podstawowych zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami zgodnymi z obowiązującą podstawą programową, a także scenariusze wspierające codzienną pracę nauczycieli w klasach I – III szkoły podstawowej.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Życie Szkoły

„Życie Szkoły” – czasopismo adresowane do nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i dyrektorów szkół podstawowych zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami

Emocje w przedszkolu

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Emocje w przedszkolu” to profesjonalny pakiet materiałów z zakresu rozwoju emocjonalno-społecznego do wykorzystania podczas codziennych zajęć w przedszkolu. Dzięki niemu dostosują Państwo zajęcia do potrzeb dzieci cierpiących na autyzm, nadpobudliwość psychoruchową, zespół Aspergera czy mających problemy adaptacyjne. W publikacji „Emocje w przedszkolu” znajdują się scenariusze zajęć wraz z kartami pracy i różnorodnymi pomocami dydaktycznymi pogrupowanymi według zaburzeń.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Emocje w przedszkolu

„Emocje w przedszkolu” to profesjonalny pakiet materiałów z zakresu rozwoju emocjonalno-społecznego do wykorzystania podczas codziennych zajęć w przedszkolu. Dzięki niemu

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze uczniów z SPE – dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Przekazujemy Państwu m.in. zestaw zabaw manipulacyjnych i muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności oraz konspekt zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Publikacja adresowana do terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia usprawniające integrację sensoryczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdą w niej Państwo bogaty zbiór scenariuszy, kart pracy i materiałów graficznych do usprawniania obszarów w zakresie: percepcji i pamięci wzrokowej, percepcji, analizy i syntezy, orientacji przestrzennej, motoryki, umiejętności matematycznych, rozwoju emocjonalnego i społecznego. Publikacja dla terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia usprawniające integrację sensoryczną dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Publikacja adresowana do terapeutów i pedagogów prowadzących zajęcia usprawniające integrację sensoryczną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdą w niej Państwo

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach I-III szkoły podstawowej. Wraz z niniejszą publikacją otrzymają Państwo obszerny zestaw materiałów pogrupowanych według obszarów wymagających usprawniania w zakresie kompetencji społecznych, edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach

Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu” to bogaty zbiór inspirujących pomysłów na zajęcia wraz z kompletem pomocy dydaktycznych do ich realizacji. Zestaw praktycznych materiałów składa się z publikacji w formie papierowej wraz z gotowymi planami pracy, dwóch CD i dostępu do dodatkowych materiałów na portalu internetowym, scenariuszy oraz kart pracy w formie zeszytów tematycznych. Publikacja ma formę segregatora z wyjmowanymi kartkami, co umożliwia korzystanie z wybranych planów pracy lub pomocy dydaktycznych bez konieczności posługiwania się całością, kopiowanie wybranych materiałów dla dzieci i regularne uzupełnianie zawartości nowymi propozycjami pomysłów na zajęcia, kart zadaniowych, materiałów ilustracyjnych.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu

„Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu” to bogaty zbiór inspirujących pomysłów na zajęcia wraz z kompletem pomocy dydaktycznych do ich realizacji. Zestaw