0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja budynku

Teczka Zarządcy

Teczka Zarządcy to publikacja zawierająca dokumentację i zbiór opinii prawnych z zakresu spraw lokatorskich, administracji, finansów, kontroli i remontów

 • W wersji optymalnej segregator
 • 4 aktualizacje w ciągu roku
 • Format A5
 • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana zarządcom nieruchomości, administratorom, właścicielom mieszkań i lokali użytkowych.

Teczka Zarządcy to ponad 300 stron przepełnionych doświadczeniem ekspertów - praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i realnymi, praktycznymi przykładami z pracy w różnorodnych firmach – po to, abyś mógł czerpać z ich stażu i na ich przykładzie rozwijał swoją wiedzę i umiejętności. W „Teczce zarządcy” każdy przypadek jest rozłożony na czynniki pierwsze i wyposażony w gotowe do użycia wzory dokumentów.

Zawartość

 • Postępowanie z lokatorami, którzy nie regulują opłat – Procedury postępowania krok po kroku z lokatorem zalegającym z zapłatą czynszu: metody diagnozowania kondycji finansowo-społecznej lokatora –> dobór narzędzi prawnych i dokumentacji w zależności od wyników diagnozy.
 • WAŻNE Dewastacja mienia - schemat postępowania w przypadku dewastacji mienia, kradzieży oraz wykrycia nielegalnego poboru energii, gazu i wody. procedura dowodowa. Gotowe procedura dowodowa w oparciu o regulamin wspólnoty/spółdzielni wraz propozycjami pisma, raportów i wezwań.
 • Postępowanie w przypadku nieprzestrzegania przez lokatorów zasad współżycia społecznego - jakie prawa ma zarządca w sytuacji, gdy upomnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Procedura egzekwowania obowiązku utrzymania czystości i porządku w budynku-krok po kroku. Podstawy prawne jakimi można uzasadniać postępowanie nakazowe w stosunku do lokatora.
 • Samowole budowlane. Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną w budynkach mieszkalnych – podstawa prawna i zakres sankcji, które zarządca może zastosować zgodnie z nowym prawem budowlanym. Dodatkowo wzory pism zakazujących samodzielnych przeróbek budowlanych oraz gotowe do użycia pisma nakazowe.
 • Eksmisja lokatorów etap po etapie. Procedura wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego krok po kroku. Wzory wypowiedzenia umowy najmu, przykładowe protokoły z komisyjnych wejść do lokali oraz pisma procesowe.
 • TYLKO U NAS Konflikty i ich rozwiązywanie – jak prowadzić negocjacje, trudne rozmowy i doprowadzić do zawarcia ugody lub kompromisu. Sprawdzone metody prowadzenia zebrań, spotkań i praktyczne rady dotyczące wystąpień publicznych.
 • Podnoszenia opłat. Prawa i obowiązki zarządcy, by do końca doprowadzić planowany wzrost opłat za użytkowanie lokalu zgodnie z art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów. Prawa przysługujące lokatorom w zakresie kwestionowania podwyżek czynszu.
 • NOWOŚĆ Zarządca kontra deweloper – procedura dochodzenia praw z tytułu rękojmi po upływie gwarancji na roboty budowlane. Jakie przepisy regulują kwestię rękojmi m.in. na roboty budowlane? Jakie obowiązki i uprawnienia wynikają z tytułu rękojmi na roboty budowlane? Do kiedy roszczenie po upływie terminu rękojmi na roboty budowlane? Jak dochodzić w sądzie praw z rękojmi na roboty budowlane?
 • Lokale użytkowe z odrębnym prawem własności – zasady oznaczania udziałów w nieruchomości wspólnej i opłat przynależnych wspólnocie w oparciu o ustawę o własności lokali.
 • Monitoring – kto, kogo i gdzie może nagrywać. Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie - ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO. W jaki sposób zarządca/spółdzielnia powinna przechowywać nagrania z monitoringu – wymogi prawne i ich stosowanie w praktyce.
 • WAŻNE Drogi i parkingi wewnętrzne. W jakim zakresie zarządca może wpływać na organizację ruchu i parkowania na drogach wewnętrznych i osiedlowych. Skuteczne sposoby wydzielania miejsc parkingowych dla członków wspólnot i mieszkańców spółdzielni. Wytyczne jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty.
 • Rozrachunki i opłaty bieżące wspólnocie mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji i analizy stanu rozrachunków i wpływu na płynność finansową wspólnoty.
 • Rozrachunki i opłaty bieżące wspólnocie mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji i analizy stanu rozrachunków i wpływu na płynność finansową wspólnoty.
 • Kredyty i zewnętrzne źródła finansowania Analiza prawnych i rynkowych możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla wspólnot i spółdzielni planujących inwestycje.
 • Sprawozdania finansowe spółdzielni.
 • Bieżące zarządzanie płynnością finansową – na przykładzie funkcjonowania spółdzielni omówienie sprawdzonych metod kontroli, pomiaru i oceny płynności finansowej
 • Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych. Co wpisać w KOB: 36 wzorcowo wypełnionych stron dotyczących rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy, lista kontrolna obowiązkowych dokumentów, które należy podpiąć do kolejnych stron.
 • Dokumentowanie stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, szczelność wewnętrznej instalacji gazu, warunki użytkowania butli gazowych na gaz ciekły, szczelność pokryw dachu oraz elementów obróbek blacharskich.
 • PRAKTYKA Zasady bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Jak stworzyć wzorcowy regulamin użytkowania budynku, który zabezpieczy interesy zarządcy i właściciela – przykłady jednoznacznych zapisów. Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
 • Najczęstsze błędy i nieprawidłowości podczas utrzymania budynku. Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy nadzoru budowlanego podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy? W jaki sposób można odwołać się od decyzji pokontrolnej inspektora. Co grozi właścicielowi i zarządcy za pozostawienie budynku w nieodpowiednim stanie technicznym?
 • Odpowiedzialność za uchybienia Wykaz przypadków, w których za uchybienia mogące prowadzić do zagrożenia katastrofą budowlaną bądź wypadkiem odpowiada lokator lub właściciel mieszkania, a kiedy odpowiedzialność spoczywa na zarządcy.
 • AKTUALNE Procedury przy prowadzeniu remontów i napraw w budynku. Jak w oparciu o badania i kontrole techniczne, poprawnie i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi zaplanować prace budowlano-remontowe? Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas realizacji drobnych remontów i większych inwestycji, jak je nadzorować, aby zyskać pewność, że zostały one wykonane zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi odbioru?
 • Co wpisać w KOB: zestaw gotowych wpisów umożliwiających właściwe udokumentowanie remontów i modernizacji obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-60.
 • Plany remontowe. Przykładowy roczny plan remontowy części wspólnych nieruchomości. W jaki sposób precyzyjnie szacować koszty remontów i modernizacji obiektów? Dobór firmy wykonującej remont lub modernizację budynku – wzór bezpiecznej umowy oraz praktyczne przykłady zapisów umownych kluczowych dla terminowej realizacji zlecenia.

Poznaj naszych autorów

W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, prac projektowych i nieruchomości. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

zwiń

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w zakresach specjalności Inżynieria Miejska, Inżynieria Procesów Budowlanych oraz Technologia i Zarządzanie w Budownictwie.

zwiń

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, od wielu lat czynnie zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami.

zwiń

Prawnik, praktyk w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Autor licznych artykułów, interpretacji i porad.

zwiń

Pobierz fragment

ZMIANY PRAWNE, ORZECZENIA SĄDÓW I ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • Jak powinni się Państwo przygotować na pierwsze kontrole administratorów danych osobowych (RODO) – pogłębiona analiza przepisów wykonawczych
 • Kto zostanie objęty Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym – co jego wprowadzenie zmieni w Państwa działalności
 • Opinia prawna na temat zmian w uldze mieszkaniowej – co mogą Państwo na nowych przepisach zyskać, a co zyskają członkowie Państwa wspólnot i spółdzielni
 • Jak mogą Państwo pozyskać i jak sprawnie rozliczyć ulgę na termomodernizację budynku – prawna opinia na temat aktualizacji przepisów
 • Kiedy Państwa wspólnota nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT – analiza na podstawie Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2018 r.
 • W jakim zakresie Państwo – jako zarządcy - odpowiadają za zły stan techniczny budynku wspólnoty – jaki wpływ na Państwa działalność może mieć Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 4 stycznia 2019 r.
 • Kiedy mogą Państwo zwiększyć obciążenie dla właścicieli lokali użytkowych – opracowanie na bazie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilnego z dnia 10 stycznia 2019 r.
Pobierz

Dedykowany portal

Uzyskasz pełen dostęp do wersji elektronicznej publikacji, która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych zadań i wykorzystania w codziennej pracy.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
podstawowa
499,00 zł netto
523,95 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana, dodatkowe materiały multimedialne na stronie www.teczkazarzadcy.pl oraz dostęp do e-wydania publikacji.
 • Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Koszt każdej kwartalnej aktualizacji wynosi 229 zł netto. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.
Dodaj do koszyka
Wersja
premium
999,00 zł netto
1048,95 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu www.teczkazarzadcy.pl - zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania.
 • Płacisz raz, oszczędzasz na kosztach przesyłki i zyskujesz gwarancję rocznego dostępu do profesjonalnej e-publikacji, którą regularnie dla Ciebie aktualizujemy – bez dodatkowych opłat. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Dodaj do koszyka

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Inni klienci wybierali również:

HR Business Partner

Zarządzanie i HR

Czasopismo „HR Business Partner“ to pierwszy na rynku magazyn oparty na metodzie case study. Czasopismo powstało jako odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed działami HR, takie jak rynek pracownika, pogoń za cięciem kosztów i zwiększaniem efektywności, nowe wymagania młodej kadry. „HR Business Partner“ przedstawia nowoczesne narzędzia i gotowe rozwiązania w procesach rekrutacji, motywowaniu i rozwoju. Na konkretnych przykładach pokazuje, jak skutecznie dostosować sprawdzone rozwiązania HR do swoich potrzeb. Podpowiada, jak dobierać optymalne mierniki i szacować koszty HR, by inwestować w projekty i narzędzia, które przekładają się na wynik finansowy organizacji.

Zarządzanie i HR

HR Business Partner

Czasopismo „HR Business Partner“ to pierwszy na rynku magazyn oparty na metodzie case study. Czasopismo powstało jako odpowiedź na nowe

Przegląd i Kontrola Budynków

Administracja budynku

Przegląd i Kontrola Budynków na CD zawiera gotowe do wykorzystania dokumenty, instrukcje oraz protokoły kontroli i przeglądów zgodne z wytycznymi Nadzoru Budowlanego i PSP. Program pozwala na samodzielne tworzenie planów remontowych i naprawczych, z uwzględnieniem stopni pilności napraw. Zawiera ponad 70 aktywnych protokołów przygotowanych specjalnie na potrzeby zarządców nieruchomości, zawierających przegląd okresowy budynku (m.in. półroczny, roczny i pięcioletni przegląd techniczny budynku).

Administracja budynku

Przegląd i Kontrola Budynków

Przegląd i Kontrola Budynków na CD zawiera gotowe do wykorzystania dokumenty, instrukcje oraz protokoły kontroli i przeglądów zgodne z wytycznymi