0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Administracja budynku

Teczka Zarządcy

Teczka Zarządcy to publikacja zawierająca dokumentację i zbiór opinii prawnych z zakresu spraw lokatorskich, administracji, finansów, kontroli i remontów

 • W wersji optymalnej segregator
 • 4 aktualizacje w ciągu roku
 • Format A5
 • Dostęp do archiwalnej dokumentacji na portalu

Wybierz swoją wersję

Publikacja dedykowana zarządcom nieruchomości, administratorom, właścicielom mieszkań i lokali użytkowych.

Teczka Zarządcy to ponad 300 stron przepełnionych doświadczeniem ekspertów - praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i realnymi, praktycznymi przykładami z pracy w różnorodnych firmach – po to, abyś mógł czerpać z ich stażu i na ich przykładzie rozwijał swoją wiedzę i umiejętności. W „Teczce zarządcy” każdy przypadek jest rozłożony na czynniki pierwsze i wyposażony w gotowe do użycia wzory dokumentów.

Zawartość

 • Postępowanie z lokatorami, którzy nie regulują opłat – Procedury postępowania krok po kroku z lokatorem zalegającym z zapłatą czynszu: metody diagnozowania kondycji finansowo-społecznej lokatora –> dobór narzędzi prawnych i dokumentacji w zależności od wyników diagnozy.
 • WAŻNE Dewastacja mienia - schemat postępowania w przypadku dewastacji mienia, kradzieży oraz wykrycia nielegalnego poboru energii, gazu i wody. procedura dowodowa. Gotowe procedura dowodowa w oparciu o regulamin wspólnoty/spółdzielni wraz propozycjami pisma, raportów i wezwań.
 • Postępowanie w przypadku nieprzestrzegania przez lokatorów zasad współżycia społecznego - jakie prawa ma zarządca w sytuacji, gdy upomnienia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Procedura egzekwowania obowiązku utrzymania czystości i porządku w budynku-krok po kroku. Podstawy prawne jakimi można uzasadniać postępowanie nakazowe w stosunku do lokatora.
 • Samowole budowlane. Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną w budynkach mieszkalnych – podstawa prawna i zakres sankcji, które zarządca może zastosować zgodnie z nowym prawem budowlanym. Dodatkowo wzory pism zakazujących samodzielnych przeróbek budowlanych oraz gotowe do użycia pisma nakazowe.
 • Eksmisja lokatorów etap po etapie. Procedura wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego krok po kroku. Wzory wypowiedzenia umowy najmu, przykładowe protokoły z komisyjnych wejść do lokali oraz pisma procesowe.
 • TYLKO U NAS Konflikty i ich rozwiązywanie – jak prowadzić negocjacje, trudne rozmowy i doprowadzić do zawarcia ugody lub kompromisu. Sprawdzone metody prowadzenia zebrań, spotkań i praktyczne rady dotyczące wystąpień publicznych.
 • Podnoszenia opłat. Prawa i obowiązki zarządcy, by do końca doprowadzić planowany wzrost opłat za użytkowanie lokalu zgodnie z art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów. Prawa przysługujące lokatorom w zakresie kwestionowania podwyżek czynszu.
 • NOWOŚĆ Zarządca kontra deweloper – procedura dochodzenia praw z tytułu rękojmi po upływie gwarancji na roboty budowlane. Jakie przepisy regulują kwestię rękojmi m.in. na roboty budowlane? Jakie obowiązki i uprawnienia wynikają z tytułu rękojmi na roboty budowlane? Do kiedy roszczenie po upływie terminu rękojmi na roboty budowlane? Jak dochodzić w sądzie praw z rękojmi na roboty budowlane?
 • Lokale użytkowe z odrębnym prawem własności – zasady oznaczania udziałów w nieruchomości wspólnej i opłat przynależnych wspólnocie w oparciu o ustawę o własności lokali.
 • Monitoring – kto, kogo i gdzie może nagrywać. Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie - ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO. W jaki sposób zarządca/spółdzielnia powinna przechowywać nagrania z monitoringu – wymogi prawne i ich stosowanie w praktyce.
 • WAŻNE Drogi i parkingi wewnętrzne. W jakim zakresie zarządca może wpływać na organizację ruchu i parkowania na drogach wewnętrznych i osiedlowych. Skuteczne sposoby wydzielania miejsc parkingowych dla członków wspólnot i mieszkańców spółdzielni. Wytyczne jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty.
 • Rozrachunki i opłaty bieżące wspólnocie mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji i analizy stanu rozrachunków i wpływu na płynność finansową wspólnoty.
 • Rozrachunki i opłaty bieżące wspólnocie mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji i analizy stanu rozrachunków i wpływu na płynność finansową wspólnoty.
 • Kredyty i zewnętrzne źródła finansowania Analiza prawnych i rynkowych możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla wspólnot i spółdzielni planujących inwestycje.
 • Sprawozdania finansowe spółdzielni.
 • Bieżące zarządzanie płynnością finansową – na przykładzie funkcjonowania spółdzielni omówienie sprawdzonych metod kontroli, pomiaru i oceny płynności finansowej
 • Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych. Co wpisać w KOB: 36 wzorcowo wypełnionych stron dotyczących rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektu (s. 8-44 KOB), gotowe zapisy prawidłowo dokumentujące uprawnienia osób wykonujących przeglądy, lista kontrolna obowiązkowych dokumentów, które należy podpiąć do kolejnych stron.
 • Dokumentowanie stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), drożność i właściwy ciąg przewodów wentylacyjnych, szczelność wewnętrznej instalacji gazu, warunki użytkowania butli gazowych na gaz ciekły, szczelność pokryw dachu oraz elementów obróbek blacharskich.
 • PRAKTYKA Zasady bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Jak stworzyć wzorcowy regulamin użytkowania budynku, który zabezpieczy interesy zarządcy i właściciela – przykłady jednoznacznych zapisów. Jak samodzielnie ocenić bezpieczeństwo ppoż. w różnych rodzajach budynków – jak dbać o stan dróg ewakuacyjnych i systemów przeciwpożarowych, jakie środki ochrony stosować w zależności od przeznaczenia pomieszczeń?
 • Najczęstsze błędy i nieprawidłowości podczas utrzymania budynku. Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy nadzoru budowlanego podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy? W jaki sposób można odwołać się od decyzji pokontrolnej inspektora. Co grozi właścicielowi i zarządcy za pozostawienie budynku w nieodpowiednim stanie technicznym?
 • Odpowiedzialność za uchybienia Wykaz przypadków, w których za uchybienia mogące prowadzić do zagrożenia katastrofą budowlaną bądź wypadkiem odpowiada lokator lub właściciel mieszkania, a kiedy odpowiedzialność spoczywa na zarządcy.
 • AKTUALNE Procedury przy prowadzeniu remontów i napraw w budynku. Jak w oparciu o badania i kontrole techniczne, poprawnie i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi zaplanować prace budowlano-remontowe? Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas realizacji drobnych remontów i większych inwestycji, jak je nadzorować, aby zyskać pewność, że zostały one wykonane zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi odbioru?
 • Co wpisać w KOB: zestaw gotowych wpisów umożliwiających właściwe udokumentowanie remontów i modernizacji obiektów - kiedy dokumentować drobne naprawy instalacji i urządzeń, jak krok po kroku wypełnić strony 45-60.
 • Plany remontowe. Przykładowy roczny plan remontowy części wspólnych nieruchomości. W jaki sposób precyzyjnie szacować koszty remontów i modernizacji obiektów? Dobór firmy wykonującej remont lub modernizację budynku – wzór bezpiecznej umowy oraz praktyczne przykłady zapisów umownych kluczowych dla terminowej realizacji zlecenia.
Poznaj naszych autorów

Poznaj naszych autorów

W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, prac projektowych i nieruchomości. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

zwiń

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w zakresach specjalności Inżynieria Miejska, Inżynieria Procesów Budowlanych oraz Technologia i Zarządzanie w Budownictwie.

zwiń

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, od wielu lat czynnie zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami.

zwiń

Prawnik, praktyk w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Autor licznych artykułów, interpretacji i porad.

zwiń

Pobierz fragment

ZMIANY PRAWNE, ORZECZENIA SĄDÓW I ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • Jak powinni się Państwo przygotować na pierwsze kontrole administratorów danych osobowych (RODO) – pogłębiona analiza przepisów wykonawczych
 • Kto zostanie objęty Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym – co jego wprowadzenie zmieni w Państwa działalności
 • Opinia prawna na temat zmian w uldze mieszkaniowej – co mogą Państwo na nowych przepisach zyskać, a co zyskają członkowie Państwa wspólnot i spółdzielni
 • Jak mogą Państwo pozyskać i jak sprawnie rozliczyć ulgę na termomodernizację budynku – prawna opinia na temat aktualizacji przepisów
 • Kiedy Państwa wspólnota nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT – analiza na podstawie Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2018 r.
 • W jakim zakresie Państwo – jako zarządcy - odpowiadają za zły stan techniczny budynku wspólnoty – jaki wpływ na Państwa działalność może mieć Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 4 stycznia 2019 r.
 • Kiedy mogą Państwo zwiększyć obciążenie dla właścicieli lokali użytkowych – opracowanie na bazie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilnego z dnia 10 stycznia 2019 r.
Pobierz

Dedykowany portal

Uzyskasz pełen dostęp do wersji elektronicznej publikacji, która pozwoli Ci być na bieżąco z każdego miejsca, w którym jesteś!

Dodatkowe wzory i dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania, dostosowania do własnych zadań i wykorzystania w codziennej pracy.

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - to łatwe i przyjazne przeglądanie zasobów publikacji, pozwalające na odnalezienie właściwych obszarów tematycznych

 • dokumenty w wersji edytowalnej
 • dostęp do materiałów 24h/dobę
 • wyszukiwarka pozwalająca na odnalezienie treści wg fraz i słów kluczowych

Wybierz swoją wersję

Wersja
podstawowa
499,00 zł netto
523,95 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana, dodatkowe materiały multimedialne na stronie www.teczkazarzadcy.pl oraz dostęp do e-wydania publikacji.
 • Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Koszt każdej kwartalnej aktualizacji wynosi 229 zł netto. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.
Dodaj do koszyka
Wersja
premium
999,00 zł netto
1048,95 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu www.teczkazarzadcy.pl - zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania.
 • Płacisz raz, oszczędzasz na kosztach przesyłki i zyskujesz gwarancję rocznego dostępu do profesjonalnej e-publikacji, którą regularnie dla Ciebie aktualizujemy – bez dodatkowych opłat. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Dodaj do koszyka

Wybierz swoją wersję

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Wpłaty proszę dokonać na numer rachunku zawarty na fakturze VAT.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Adres strony publikacji umieszczony jest na fakturze VAT.
Wystarczy skorzystać z opcji przypomnienia hasła na stronie czasopisma i ustawić nowe hasło.
Wystarczy skorzystać z linka, który wyślemy na Twój adres email, po skorzystaniu z opcji przypomnienia hasła.
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*