0 Koszyk
Mój koszyk
Brak produktów w koszyku
Logowanie

Terapia pedagogiczna

Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego w praktyce

Nasza publikacja zawiera kompleksowe materiały pedagogiczno-psychologiczne od rozpoznania problemu po ścieżki pomocy i wskazówki do współpracy z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. Nasi eksperci przygotowali także gotowe procedury postępowania zgodne z najnowszymi wymogami MEN, dostosowane do konkretnych problemów psychologicznych i wychowawczych. W publikacji znajdziesz również wzorcową dokumentację poświadczającą proces pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną wraz z praktycznymi interpretacjami prawnymi. Ponadto, autorskie scenariusze zajęć, karty pracy i ćwiczeń do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami, zgodnych z 6 obszarami nabywania kompetencji zapisanych w dokumencie rządowym oraz łatwą w nawigacji analizę przypadków pogrupowanych według dysfunkcji i zaburzeń wraz z narzędziami do diagnozy i rozwiązania problemów wychowawczych.

 • 300 stron inspiracji
 • Format A4
 • Porady ekspertów
 • Narzędziownia

Wybierz swoją wersję

Procedury i dokumentacja zgodna z wymogami MEN i MZ w zakresie edukacji pedagogiczno-psychologicznej

W związku z alarmującą skalą występowania dysfunkcji zachowania i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia nakładają nowe obowiązki na szkoły i placówki wychowawcze. Szkoły ustawowo zobowiązane są do uruchomienia tzw. struktur pierwszego kontaktu odpowiadających za wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

Każdy nauczyciel musi dokumentować i zgłaszać niepokojące zachowania dziecka. Jak rozpoznać symptomy depresji, zaburzeń lękowych i reagować na akty agresji i autoagresji? Jak prawidłowo interpretować orzeczenia i opinie poradni specjalistycznych? Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, już dziś przedstawiamy zgodny z rządowym programem najbardziej aktualny zbiór materiałów.

Spis treści

 • Podstawa prawna: Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego – nowe wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia
 • Nowe obowiązki i wytyczne dla dyrektora szkoły
 • Nowe obowiązki i wytyczne dla wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego
 • Procedury w sprawie koordynacji działań szkół i placówek wychowawczych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami
 • Dokumentacja i prowadzenie archiwum profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w szkole i ośrodkach wychowawczych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych
 • Ścieżki i zasady współpracy i komunikacji
 • Pięć obszarów nabywania kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego zgodnie z wymogami ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia
 • Rozwijanie kompetencji miękkich
 • Promowanie wiedzy i umiejętności na temat korzystania z nowych technologii
 • Promowanie wiedzy i umiejętności na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak radzenie sobie ze stresem, z agresją, negatywnym wpływem społecznym
 • Wspieranie rozwoju duchowego jako sposobu na zachowanie dobrostanu psychicznego
 • Przeciwdziałanie seksualizacji w przestrezni publicznej oraz w procesie edukacji
 • Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok – kiedy mamy do czynienia z nałogowym regulowaniem emocji na przykładach zaobserwowanych w szkole?
 • NOWOŚĆ! Uzależnienie od niebezpiecznych treści na YouTube – patostreaming i negatywne konsekwencje jego oglądania
 • Cyfrowy detoks – czy można funkcjonować bez smartfona? – tematyczna godzina wychowawcza dotycząca FOMO, czyli lęku przed byciem offline DODATKOWO: Przykładowy kontrakt psychologiczny
 • Rodzic i dziecko offline – scenariusz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców
 • Influencer internetowy jako nowy autorytet współczesnej młodzieży – program spotkania z rodzicami
 • Czy przez komunikatory internetowe można prowadzić prawdziwe relacje? – Scenariusz godziny wychowawczej
 • Czy potrafię być offline? – ankieta badawcza dla uczniów do autodiagnozy
 • W jaki sposób pracować nad lepszym rozpoznaniem swoich potrzeb emocjonalnych – schemat rozmowy wspierającej z uczniem
 • Sytuacje dozwolonego i zabronionego korzystania z telefonów komórkowych w szkole -regulamin i gotowa argumentacja DODATKOWO: Wzór kontraktu z uczniem w sytuacji uzależnienia od korzystania ze smartfona
 • Test sprawdzający znajomość konsekwencji psychofizycznych nadużywania smartfonów – gotowy wzór dla wychowawcy
 • Uzależnienie w środowisku rodzinnym ucznia jako istotny czynnik ryzyka – zasady wczesnej diagnozy i metody wsparcia dziecka
 • Agresywne zachowania, które mogą wskazywać na nadużywanie dopalaczy – opisy przypadków
 • TYLKO U NAS! Internetowe challenge’e z użyciem substancji psychoaktywnych – projekt klasowy na temat ryzykownych działań w cyberprzestrzeni
 • Wczesne rozpoznawanie objawów zażywania substancji psychoaktywnych – scenariusz zebrania tematycznego dla rodziców DODATKOWO: Gotowa prezentacja tematyczna do wykorzystania na zebraniu DODATKOWO: Gotowa prezentacja na temat szkodliwości e-papierosów
 • Techniki asertywnej odmowy – zestaw praktycznych ćwiczeń rozwijających niezależność. Program godziny wychowawczej
 • NIE PRZEGAP! Czym odurza się młodzież – zestawienie leków dostępnych bez recepty i substancji alternatywnych dla dopalaczy – plansza informacyjna
 • Praktyczna procedura współpracy z placówkami specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych
 • Czy potrafię powiedzieć „nie”? Schemat rozmowy z uczniami
 • NOWOŚĆ! Na co zwrócić uwagę, by rozpoznać młodzieńczą depresję utajoną? – Obszary problemowe przyczyniające się do utrzymywania obniżonego nastroju
 • Czym jest samookaleczanie, a czym nie – różnicowanie zachowań ucznia w perspektywie przyczyn autoagresji
 • NOWOŚĆ! Ćwiczenia w praktykowaniu wybranych elementów mindfulness – klasowe warsztaty ze skutecznych metod radzenia sobie z przestymulowaniem i obniżonym nastrojem
 • Jak nauczyć ucznia radzenia sobie z negatywnymi myślami – program warsztatów z wykorzystaniem technik psychologicznych DODATKOWO: Infografiki do nauki zamiany myśli negatywnych w pozytywne DODATKOWO: Gotowa ulotka – techniki dobrego chwalenia
 • Uczeń z depresją w klasie – formy wsparcia ze strony rówieśników – scenariusz lekcji wychowawczej
 • TYLKO U NAS – SPECJALNIE DLA NAUCZYCIELA! Trening umiejętności wyciszania się i obserwacji swoich emocji w ramach warsztatu radzenia sobie ze stresem – tygodniowy harmonogram działań
 • Pogorszony nastrój czy depresja – ankieta badawcza ryzyka depresji
 • Kształtowanie asertywności w komunikacji z uczniem osamotnionym – wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem
 • TYLKO U NAS! Harmonogram działań mających na celu zbudowanie pozytywnej identyfikacji ze szkołą w ramach profilaktyki obniżenia nastroju
 • NIE PRZEGAP! Tajemnica nauczycielska w kontekście podejmowania decyzji o ujawnieniu powierzonych w zaufaniu przez ucznia informacji – procedura postępowania DODATKOWO: Wzorcowy kontrakt z uczniem dotyczący zaufania
 • Czy stworzono w szkole system wspierający uczniów w celu zmniejszenia liczby przypadków depresji – rozbudowany kwestionariusz badawczy
 • Uczeń, który zauważalnie boi się nauczyciela i/lub nauczanego przez niego przedmiotu – sytuacje, których nie wolno zignorować DODATKOWO: Schematy rozmów wychowawcy i pedagoga z nauczycielem budzącym w uczniu lęk i rodzicami
 • Uczeń z zaległościami z powodu choroby – jak dostosować wymagania edukacyjne do możliwości indywidualnych ucznia – przykładowe ścieżki współpracy wychowawcy z nauczycielem przedmiotowym
 • Uczeń, który przejawia zachowania lękowe – wykorzystanie metody projektów do integracji klasy
 • NOWOŚĆ! Psychoedukacja dzieci i młodzieży w oparciu o trening uważności – program miesięcznych warsztatów kształtujących odporność emocjonalną uczniów
 • Wsparcie rówieśnicze w przełamaniu lęku przed porażką – scenariusz tematycznej godziny wychowawczej
 • Jak prawidłowo stosować metodę obserwacji u ucznia z objawami lękowymi – lista najczęściej popełnianych błędów
 • Co mogę zrobić, być czuła/czuł się w szkole bezpiecznie – ankieta dla wychowawcy do badania potrzeb uczniów
 • Wsparcie dziecka z fobią szkolną – schemat rozmowy indywidualnej i zestaw ćwiczeń
 • TYLKO U NAS! Uczeń wykluczony: hejt w mediach społecznościowych – przykłady wykorzystania narzędzi z obszaru sprawiedliwości naprawczej
 • Konflikt społeczny w klasie i przykłady technik mediacji, które warto wykorzystać, m.in. aktywnego słuchania, pójścia na galerię czy złotego myślenia
 • NOWOŚĆ! Sprawdzone autorskie programy i metody pracy z klasą zdominowaną przez agresywnego ucznia
 • Zastosowanie metody kręgów dialogowych do zwiększenia zrozumienia zjawiska cyberprzemocy – zestaw wskazówek do pracy na lekcji wychowawczej DODATKOWO: Infografiki do wykorzystania w klasie
 • TYLKO U NAS! Kronika klasowa na Instagramie – warsztaty z budowania w klasie atmosfery bez przemocy z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnych technologii
 • Czy moje zachowanie jest zachowaniem agresywnym? – scenariusz zajęć z kartami pracy
 • NIE PRZEGAP! Konfrontacja w realu w związku z sytuacją nękania ucznia w mediach społecznościowych – procedura przeprowadzania interwencji z uczestnikami cyberprzemocy
 • NOWOŚĆ! Jak udokumentować atak słowny i fizyczny – procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela
 • Jak budować pozytywną atmosferę w szkole, by wspierać dobrostan psychiczny uczniów – lista gotowych wskazówek dla rady pedagogicznej
 • Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga jako skuteczny sposób komunikacji – przykłady dialogów
 • Ankieta badawcza do ustalenia przyczyn przyjmowania w klasie roli kozła ofiarnego
 • Ankieta do badania poziomu bezpieczeństwa emocjonalnego w klasie
 • NOWOŚĆ! W pułapce ortoreksji – kiedy zdrowa dieta staje się celem samym w sobie – interpretacja zachowań żywieniowych świadczących o uzależnieniu
 • TYLKO U NAS! Objadanie się jako reakcja na sytuacje stresowe – jakimi narzędziami wspomóc dziecko w samokontroli?
 • Strategie budowania pewności siebie oraz dystansu do własnej fizyczności i medialnych wzorców – warsztaty edukacyjne dla uczniów
 • Jak wykorzystać pozytywny obraz siebie w sieci do pracy nad sobą – scenariusz godziny wychowawczej i wskazówki dla uczniów DODATKOWO: Gotowe infografiki motywacyjne dla uczniów
 • NOWOŚĆ! Fitatu i inne aplikacje jako przykłady na pozytywne wykorzystanie nowych technologii w promocji zdrowego trybu życia i profilaktyce zaburzeń odżywiania – zestawienie i plansze dla uczniów
 • Niebezpieczne diety odchudzające – ankieta dla uczniów do sprawdzenia, czy odżywiają się w sposób zbilansowany
 • Badanie ankietowe na temat budowania dystansu do wzorców prezentowanych w mediach w celu oceny prawidłowości zastosowanych metod
 • Norma i normalność w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży – interpretacja zachowań ryzykownych ucznia w kontekście przeżywanych przez niego trudności
 • NOWOŚĆ! Instagram a ciało w procesie dojrzewania dziewcząt – wpływ mody na hiperseksualność na kształtowanie samooceny – przykłady, jak budować zdrową świadomość własnego ciała
 • Wpływ Internetu na rozwój seksualny młodzieży - zagrożenia wynikające z zaangażowania w zachowania seksualne w cyberrzeczywistości
 • Edukacja seksualna a seksualizacja – jak dostosować rozmowę o zagadnieniach seksualnych do wieku i etapu rozwoju – wskazówki komunikacyjne w postaci tabeli dla nauczycieli DODATKOWO: Scenariusz zajęć z kartami pracy do budowania świadomości uczniów na temat przejawów zjawiska seksualizacji
 • Asertywność w sytuacjach przekraczania granic intymności – budowanie świadomości uczniów na temat możliwości sprzeciwu wobec uprzedmiotowienia – warsztaty komunikacyjne dla uczniów
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia przemocy seksualnej – kto, kiedy i komu zgłasza trudną sytuację
 • Skrypt rozmowy z dzieckiem, co do którego podejrzewamy, że doświadcza przemocy seksualnej – o co pytać i w jaki sposób?
 • Badanie efektywności działań kształtujących asertywność uczniów w kontekście ryzykownych zachowań seksualnych
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w klasie – jak prowadzić lekcje przedmiotowe z uwzględnieniem specyficznych potrzeb ucznia – przykładowe rozwiązania
 • Kierunki pracy z uczniami z trudnościami komunikacyjnymi i relacyjnymi – jak budować dobre relacje z uczniem, by móc modelować jego zachowanie?
 • NOWOŚĆ! Jak zaplanować organizację zajęć i przestrzeń klasową dla uczniów z trudnościami z koncentracją – pomysły na zajęcia z użyciem technik mindfulness
 • Moje zalety i ograniczenia – scenariusz warsztatów wzmacniających umiejętność refleksyjnego myślenia o sobie w kontekście planowania swojego rozwoju
 • Techniki zastosowania kreatywnego myślenia do pracy w domu w celu pokonania trudności w nauce – scenariusz spotkania tematycznego DODATKOWO: Ulotki informacyjne dla rodziców
 • NOWOŚĆ! Jak mówić i jak słuchać – wybrane elementy metody Faber i Mazlish w ćwiczeniu efektywnej komunikacji w klasie z uczniami o zróżnicowanych umiejętnościach społecznych
 • TYLKO U NAS! Gotowe wskazówki, w jaki sposób zwracać uwagę i formułować polecenia w pracy z dzieckiem nadpobudliwym
 • Zestaw prostych i skutecznych ćwiczeń ujętych w harmonogram działań na poprawę koncentracji do pracy indywidualnej i z klasą
 • Procedura wdrażania zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z dysleksją w przełożeniu na codzienną pracę – jak interpretować opinię/orzeczenie krok po kroku?
 • Kto kontroluje przestrzeganie zaleceń poradni specjalistycznych? Procedury i ścieżki działań
 • TYLKO U NAS! Wzorcowa opinia wychowawcy o uczniu dla poradni
 • Skala samokontrolna do ewaluacji rozwoju kompetencji psychospołecznych uczniów z problemami z koncentracją

Poznaj autorów

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, od 20 lat pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się szkoła i związane z nią przemiany, ze szczególnym uwzględnieniem działań podnoszących jakość nauczania i wychowania. Autorka ponad 60 publikacji, w tym współredaktor i redaktor monografii naukowych. W ostatnim czasie intensywnie zajmuje się zagadnieniem jeszcze w Polsce mało rozpoznawanym – szkolną kulturą błędu.

zwiń

Terapeuta dzieci i dorosłych, psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi oraz realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą intelektu i trudności emocjonalnych oraz społecznych u dzieci, a także pomaga rodzicom budować dobre relacje z ich dziećmi. Prowadzi również warsztaty dla dzieci i rodziców.

zwiń

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie certyfikacji), członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc psychoterapię, szkolenia oraz warsztaty psychoedukacyjne. Autorka publikacji m.in. z zakresu zdrowia psychicznego, neuronauk, relacji interpersonalnych, psychologii pracy, edukacji i wychowania.

zwiń

Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki, na co dzień uczy w szkole podstawowej

zwiń

Sprawdź nas! Zajrzyj do środka wydania

Przeczytaj fragment:

 • Uczeń z opinią o specyficznych trudnościach w nauce o charakterze głębokiej dysleksji, dysgrafii i dysortografii – case study
Pobierz

Dedykowany portal

Decydując się na zakup publikacji, otrzymasz także dostęp online do serwisu teczka-wychowawcy.pl zawierającego e-wydanie publikacji.

 • E-wydanie – klikasz i masz!
 • Artykuły zawsze w zasięgu ręki, na wielu urządzeniach
 • W pracy, w podróży, w wolnych chwilach…

Wybierz swoją wersję

Wersja
Podstawowa
449,00 zł netto
489,45 zł brutto

 • Praktyczna publikacja drukowana [ok 300 stron] oraz limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. W dowolnym momencie można zrezygnować z zestawów aktualizacyjnych, wystarczy złożyć rezygnację najpóźniej na 2 tygodnie przed ukazaniem się najbliższej aktualizacji.
Dodaj do koszyka
Wersja
Premium
849,00 zł netto
1044,27 zł brutto

 • Roczny dostęp online do serwisu teczka-wychowawcy.pl - zawierający e-wydanie publikacji, aktualizacje oraz dodatkowe materiały multimedialne w wygodnej formie internetowego e-booka oraz dokumentów do pobrania. Płacisz raz, oszczędzasz na kosztach przesyłki i zyskujesz gwarancję rocznego dostępu do profesjonalnej e-publikacji, którą regularnie dla Ciebie aktualizujemy – bez dodatkowych opłat. Przedłużenie rocznego abonamentu na kolejny okres następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu.
Dodaj do koszyka

Najczęściej zadawane pytania:

Płatności za program/publikację proszę dokonać na podstawie faktury VAT, którą wyślemy za pośrednictwem kuriera DHL na adres wskazany w zamówieniu wraz z programem/publikacją.
Tak, w celu ustalenia szczegółów zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@forum-media.pl
Nie, licencja jest bezterminowa.
Po zainstalowaniu programu automatycznie pojawi się okno rejestracji. W oknie rejestracji proszę wpisać dane z otrzymanej faktury VAT. Ważne aby wpisać prawidłowy numer klienta ( widoczny w ramce po prawej stronie). Po wpisaniu wszystkich danych, rejestracja odbędzie się automatycznie.
Na stronie wydawnictwa www.e-forum.pl w opisie każdego z programów i publikacji jest informacja w jakich miesiącach ukazują się aktualizacje dla danego tytułu.
Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: rezygnacje@forum-media.pl, pod numerem faxu – 61 66 55 888 lub listownie pod adresem wydawnictwa: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Rezygnacje z przedłużenia prenumeraty na kolejny okres należy dokonać najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu prenumeraty. Rezygnacji z zestawów aktualizujących programów i publikacji należy dokonać z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacji z kolejnego cyklu kursu na płytach należy dokonać najpóźniej na 14 dni od otrzymania ostatniej płyty z bieżącego cyklu kursu
Przejdź do pełnego FAQ

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań. Będziemy przetwarzać dane podane w formularzu wyłącznie w celu realizacji Twojego zgłoszenia. Pełna informacja o regułach przetwarzania danych osobowych dostępna jest tutaj.
Biuro Obsługi Klienta

Polecamy również:

Głos Pedagogiczny

Nauczanie przedmiotowe

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku czasopismo pedagogiczne, które zamiast zbędnej teorii, oferuje gotowe narzędzia dostosowane do problemów współczesnych uczniów. W każdym wydaniu znajdą Państwo 64 strony praktycznych artykułów i scenariuszy przygotowywanych przez najlepszych specjalistów, podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami współczesnej młodzieży czy samodoskonaleniem. Przekazujemy Państwu bogatą bazę autorskich materiałów dydaktycznych, jakich nie oferują inne czasopisma pedagogiczne.

Nauczanie przedmiotowe

Głos Pedagogiczny

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów szkolnych oraz ekspertów oświatowych oddaje w Państwa ręce „Głos Pedagogiczny”, jedyne na rynku

Terapia Specjalna

Terapia pedagogiczna

„Terapia Specjalna” to czasopismo dedykowane specjalistom pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym numerze prezentujemy zalecenia terapeutyczne oraz porady specjalistyczne cieszące się uznaniem ze względu na swoją efektywność podczas terapii – czasopismo wyposaży Państwa w sprawdzone i skuteczne metody pracy.

Terapia pedagogiczna

Terapia Specjalna

„Terapia Specjalna” to czasopismo dedykowane specjalistom pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze uczniów z SPE – dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Przekazujemy Państwu m.in. zestaw zabaw manipulacyjnych i muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności oraz konspekt zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

„Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego” to obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI

Teczka terapii zajęciowej

Terapia pedagogiczna

„ Teczka terapii zajęciowej” to publikacja wyposażająca terapeutów zajęciowych w komplet narzędzi ułatwiających codzienną pracę. Znajdą w niej Państwo bazę autorskich scenariuszy, kart pracy, prezentacji i dokumentów do przeprowadzenia rozwijających warsztatów w ramach arteterapii, socjoterapii, ergoterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo cenny czas na wymyślanie i przygotowywanie scenariuszy zajęć dla uczestników o bardzo zróżnicowanych potrzebach.

Terapia pedagogiczna

Teczka terapii zajęciowej

„ Teczka terapii zajęciowej” to publikacja wyposażająca terapeutów zajęciowych w komplet narzędzi ułatwiających codzienną pracę. Znajdą w niej Państwo bazę

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Terapia pedagogiczna

„Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty” to praktyczny poradnik adresowany do psychologów i psychoterapeutów zawierający materiały pomocne w prowadzeniu terapii. Przekazujemy Państwu kompleksowy zbiór przypadków z obszaru diagnozy, terapii i prewencji, dostarczamy przełomowe opracowania z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych oraz budujemy bazę wiedzy w oparciu o studia przypadków.

Terapia pedagogiczna

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

„Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty” to praktyczny poradnik adresowany do psychologów i psychoterapeutów zawierający materiały pomocne w prowadzeniu terapii.

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach I-III szkoły podstawowej. Wraz z niniejszą publikacją otrzymają Państwo obszerny zestaw materiałów pogrupowanych według obszarów wymagających usprawniania w zakresie kompetencji społecznych, edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze

„Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze” to kompleksowy i sprawdzony przez profesjonalistów zbiór scenariuszy i kart pracy do pracy z uczniami w klasach

Teczka pracy pedagoga szkolnego

Psychologia i Mindfulness

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to pakiet gotowych do wdrożenia działań rekomendowanych przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Przekazujemy Państwu bogatą bazę materiałów przygotowanych specjalnie z myślą o pedagogach, psychologach szkolnych i osobach zaangażowanych w pracę z uczniami z problemami wychowawczymi. W teczce pedagoga znajdą Państwo narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów wychowawczych, analizy przypadków i gotowe scenariusze zajęć.

Psychologia i Mindfulness

Teczka pracy pedagoga szkolnego

„Teczka pracy pedagoga szkolnego” to pakiet gotowych do wdrożenia działań rekomendowanych przez Radę Programową czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Przekazujemy Państwu bogatą

Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA

„Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA” to pierwsze na rynku praktyczne wydawnictwo przygotowane z myślą o gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół autorski pracujący nad każdą aktualizacją złożony jest z przedstawicieli GKRPA, prawników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i psychologów.

Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA

„Teczka Gotowych Materiałów, Programów i Profilaktyki Uzależnień dla GKRPA” to pierwsze na rynku praktyczne wydawnictwo przygotowane z myślą o gminnych